English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Tre tips för en lyckad möbelupphandling

Tre tips för en lyckad möbelupphandling

Offentlig upphandling omsätter 800 miljarder kronor årligen i Sverige. Här kommer tips från Miljömärkning Sveriges möbelexpert Martin Gajdos om hur du som licensinnehavare kan boosta ditt hållbara erbjudande till upphandlare och inköpare. Få koll på hur du undviker slarvfel som kanske leder till att du går miste om hela affären.

9 av 10 Svanenmärkta möbler säljs till B2B eller offentliga organisationer. Att upphandla miljömärkta produkter underlättar för upphandlaren som sparar in resurser på att ta fram tuffa miljökrav och följa upp dem. Det har Nordisk Miljömärkning redan gjort.

– Vi ser ett stort intresse för miljömärkta möbler då de kan bidra till att nå miljö- och klimatmål och bidra till omställningen till en mer cirkulär ekonomi, säger Martin Gajdos, rådgivare för möbler och inredning, utemöbler och lekredskap.

Svanens krav främjar användningen av förnybara och återvunna material, vilket leder till en mer hållbar resursanvändning. Stränga krav på kemikalier och krav på demonterbarhet ökar möjligheten att återanvända/återvinna materialen när möblerna tjänat klart. I den cirkulära ekonomin ligger fokus på att produkter finns kvar i den ekonomiska cykeln och återbrukade materialet blir en resurs när nya produkter skapas.

Tre tips för att lyckas med upphandlingen

  1. Läs noggrant igenom upphandlingsunderlaget. Tänk på att svara exakt på frågorna som ställs, inget annat. Skicka in den dokumentation som efterfrågas, undvik att skicka irrelevant dokumentation. Upphandlaren har nog med dokumentation att gå igenom ändå.
  2. Inför upphandlingen – se till att produktnamnet på de produkter som offereras är exakt detsamma som de produkter som står med på ditt licensbevis. Det viktigaste dokumentet är ditt licensbevis med ett åttasiffrigt licensnummer. Det intygar att möblerna/inredningen är Svanenmärkt. Samt licensbevisets bilaga 1, med en lista över produkterna som omfattas av licensen.
  3. Du kan delta i upphandlingen även om din licens ej är klar. Används “Villkor för kontrakts fullgörande” kan den upphandlande myndigheten själv bestämma när villkoret ska vara uppfyllt, vid avtalets början eller vid en senare tidpunkt. Det ger mer tid åt dig som leverantör att klara kraven.

Missa inte att besöka Miljömärkning Sveriges monter på Stockholms Furniture and Light Fair i februari.

Därför är Svanen och EU-Blomman effektiva verktyg för inköp

Krav som säkrar de miljömässigt bästa produkterna:
Fördelen med att använda Svanen och EU-Blomman är att miljökraven ställs i alla relevanta faser av en produkts livscykel. Kraven utvärderas och skärps med jämna mellanrum utifrån vetenskapliga rön, utvecklingen på marknaden och lagstiftning.

Sparar tid på kontroll och uppföljning:
Miljömärkning Sverige kontrollerar löpande att produkter märkta med Svanen eller EU-Blomman lever upp till de ställda kraven så den upphandlande myndigheten kan spara in tid på uppföljning av miljökraven. Miljömärkning Sverige kontrollerar att kraven uppfylls genom omfattande tester från oberoende laboratorier, intyg, dokumentation och ett kontrollbesök på plats oavsett om tillverkningen sker i Sverige eller i något annat land. Efter godkända kontroller av tredje part får företaget en licens att använda Svanen/EU-Blomman på sin produkt.


Vägledning för offentlig upphandling

Läs mer här!

Svanens krav för möbler och inredning

Läs mer här!

Martin Gajdos Rådgivare +46 (0)8-55 55 24 31 martin.gajdos@svanen.se