English
Favoriter

Skidvalla 106

Svanenmärkt skidvalla är en av de mest miljövänliga glidvallor som finns för skidor och brädor som används på snö. Nordisk Miljömärkning ställer strikta krav på de ingående ämnena, inklusive förbud mot organiska fluorföreningar, för att skydda människors hälsa och vår miljö.

Svanenmärkt skidvalla har testats för prestanda och dess effektivitet har visat sig vara minst lika bra som motsvarande fluorhaltiga produkter.

En Svanenmärkt glidvalla:

 • är fluorfri
 • ger bra glid
 • är smutsavvisande
 • har bra nötningsbeständighet
 • har visat sig vara lika bra som motsvarande vallning med fluor
 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta skidvalla

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för förpackningas för flytande livsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Skidvalla

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information