English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Skidvalla 106

Svanenmärkt skidvalla är en av de mest miljövänliga glidvallor som finns för skidor och brädor som används på snö. Nordisk Miljömärkning ställer strikta krav på de ingående ämnena, inklusive förbud mot organiska fluorföreningar, för att skydda människors hälsa och vår miljö.

Svanenmärkt skidvalla har testats för prestanda och dess effektivitet har visat sig vara minst lika bra som motsvarande fluorhaltiga produkter.

En Svanenmärkt glidvalla:

 • är fluorfri
 • ger bra glid
 • är smutsavvisande
 • har bra nötningsbeständighet
 • har visat sig vara lika bra som motsvarande vallning med fluor
Det finns 3 Svanenmärkta produkter från 1 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter från och med 1 januari 2019

  Avgift Belopp
  Ansökningsavgift* 30 000 SEK + moms, dock minst 7 500 + moms  per recept
  Omprövningsavgift* 15 000 SEK + moms, dock minst 3 750 + moms  per recept
  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden** 5 000 SEK + moms per kontrollbesök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa** 15 000 SEK + moms per kontrollbesök
  Kontrollbesök utanför Europa** 25 000 SEK + moms per kontrollbesök
  Utvidgning/ändring av befintlig licens*** Utvidgning/ändring av befintlig licens

  < 4 timmar: 3 750 + moms
  < 8 timmar: 7 500 + moms
  ≥ 8 timmar: 15 000 + moms

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som inte ingår i licensen sedan tidigare är priset detsamma som vid tillägg till befintlig licens, dock minst 7 500 SEK + moms per recept  

  Årlig nordisk licensavgift 0,3 % av omsättningen i Norden + moms per år för EUR 0-50 miljoner                

  0,05 % av omsättningen i Norden + moms per år för EUR >50 miljoner
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR + moms per år
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift

  Årlig licensavgift utanför Norden

  (Endast när de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden)

  2 000 EUR + moms per år

  * För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  ** Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag. Eventuella andra kostnader som förorsakas av revisionen kan också komma att faktureras den sökande.

  *** Vid utvidgning eller ändring av en licens, faktureras granskningsprocessen i enlighet med omfattningen. Vi gör åtskillnad mellan helt administrativa uppgifter som varar mindre än 1 timme och alla andra uppgifter som varar mellan 1 och 4 timmar, mellan 4 och 8 timmar och mer än 8 timmar.

  Mottagaren är momspliktig enligt artikel 56 i rådets direktiv 2006/112 / EG.
  All information som ges på denna webbplats omfattas av ansvarsfriskrivning för fel och underlåtenhet.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta skidvalla

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för förpackningas för flytande livsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Skidvalla

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information