English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Industriella rengörings- och avfettningsmedel 065
Bild för produktgrupp, industriella rengöringsmedel

Industriella rengörings- och avfettningsmedel 065

Det allvarligaste miljöproblemet som uppstår vid användning av industriella rengörings- och avfettningsmedel är utsläppen av miljöfarliga ämnen till luft och till vatten. Svanens hårda miljökrav på produkternas innehåll gör att denna miljöbelastning minskar. Svanen ställer även hälso-, kvalitets- och effektivitetskrav på produkterna.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 3 750 SEK exkl. moms pers recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) För den del av licensens nordiska omsättning som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms
  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift.
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidningen avser granskning av nya recept debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta industriella rengöringsmedel och avfettningsmedel

  3.1⇛3.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Därtill har produktgruppsdefinitionen blivit uppdaterad. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 2023-12-31.

  3.0⇛3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Därtill har en del instruktioner och krav blivit uppdaterade. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 2022-06-30.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  De nya reviderade kriterierna fastslogs den 10 juni 2015 och är giltiga t.o.m 30 juni 2020.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Industriella rengörings- och avfettningsmedel.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information