English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Industriella rengörings- och avfettningsmedel 065
Bild för produktgrupp, industriella rengöringsmedel

Industriella rengörings- och avfettningsmedel 065

Det allvarligaste miljöproblemet som uppstår vid användning av industriella rengörings- och avfettningsmedel är utsläppen av miljöfarliga ämnen till luft och till vatten. Svanens hårda miljökrav på produkternas innehåll gör att denna miljöbelastning minskar. Svanen ställer även hälso-, kvalitets- och effektivitetskrav på produkterna.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

Det finns 46 Svanenmärkta produkter från 6 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 3 750 SEK exkl. moms pers recept.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) För den del av licensens nordiska omsättning som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms

  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift.
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

    Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidningen avser granskning av nya recept debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta industriella rengöringsmedel och avfettningsmedel

  3.0⇛3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Därtill har en del instruktioner och krav blivit uppdaterade. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 2022-06-30.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  De nya reviderade kriterierna fastslogs den 10 juni 2015 och är giltiga t.o.m 30 juni 2020.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Industriella rengörings- och avfettningsmedel

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information