English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Bygg- och fasadskivor, lister och paneler 010
Bild för produktgrupp, bygg- och fasadskivor

Bygg- och fasadskivor, lister och paneler 010

Svanenmärkta byggskivor hör till de minst miljöbelastande på marknaden. De krav som byggskivorna ska uppfylla bygger på en livscykelvärdering av produkten. Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet. Skivmaterial av till exempel trävirke, gips och mineraler för inom- och utomhusbruk kan Svanenmärkas.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 20 miljoner EUR debiteras 0,15 % + moms.

  För den del av omsättningen som överstiger 20 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.

  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen  i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta bygg- och fasadskivor, lister och paneler

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av kriterier

  Produktgruppen har utvidgats med obehandlat massivt trä som i lister och paneler. Den nya versionen 6.8 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av kriterier

  Krav O10 om förbjudna träarter har ändrats och krav O24 och O25 har justerats vad gäller undantaget för UV-härdande akrylater. Vidare har krav O24 även justerats vad gäller undantaget för fenol. Den nya versionen 6.7 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månder. Den nya versionen 6.6 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månder. Samtidigt togs krav O42 retursystem bort. Den nya versionen 6.5 är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av kriterier

  I krav O33 har nivån för TVOC och formaldehyd justerats. Den nya versionen 6.4 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av kriterier

  En alternativ version av krav O6 och O7, inkluderade i bilaga 10 har introducerats. Den nya versionen heter 6.3 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av kriterier

  En justering av krav O34 har införts. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av kriterier

  Ett undantag för Bronopol i krav O21 för upp till 0,05 viktprocent har introducerats. Den nya versionen 6.1 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 6 av kriterierna för Bygg- och fasadskivor har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 mars 2020.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Bygg- och fasadskivor.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information