English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, bygg- och fasadskivor

Bygg- och fasadskivor 010

Svanenmärkta byggskivor hör till de minst miljöbelastande på marknaden. De krav som byggskivorna ska uppfylla bygger på en livscykelvärdering av produkten. Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet. Skivmaterial av till exempel trävirke, gips och mineraler för inom- och utomhusbruk kan Svanenmärkas.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss. 

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Bygg- och fasadskivor.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2019 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR
  4–8 timmar 750 EUR
  8 eller fler timmar 1 500 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta bygg- och fasadskivor, lister och paneler

  6.9 ⇛ 6.10: Justering av kriterier

  Krav O19 har justerats och hartser med melamin är nu undantagna från klassificeringsförbuden H351 och H361. Den nya versionen heter 6.10 och är giltig till och med 30 juni 2024. 

  6.8 ⇛ 6.9: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 6.9 och är giltig till och med 30 juni 2024.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av kriterier

  Produktgruppen har utvidgats med obehandlat massivt trä som i lister och paneler. Den nya versionen 6.8 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av kriterier

  Krav O10 om förbjudna träarter har ändrats och krav O24 och O25 har justerats vad gäller undantaget för UV-härdande akrylater. Vidare har krav O24 även justerats vad gäller undantaget för fenol. Den nya versionen 6.7 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen 6.6 är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriterier

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månder. Samtidigt togs krav O42 retursystem bort. Den nya versionen 6.5 är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av kriterier

  I krav O33 har nivån för TVOC och formaldehyd justerats. Den nya versionen 6.4 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av kriterier

  En alternativ version av krav O6 och O7, inkluderade i bilaga 10 har introducerats. Den nya versionen heter 6.3 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av kriterier

  En justering av krav O34 har införts. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av kriterier

  Ett undantag för Bronopol i krav O21 för upp till 0,05 viktprocent har introducerats. Den nya versionen 6.1 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 6 av kriterierna för Bygg- och fasadskivor har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 mars 2020.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information