English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, återanvända OEM tonerkassetter

Återanvända OEM tonerkassetter 008

En Svanenmärkt tonerkassett kan renoveras och återfyllas innan de går till energiåtervinning. Detta spar enorma mängder råvaror. Tonerpulvret innehåller minimalt med miljö- och hälsofarliga kemikalier. Svanenmärkningen innebär en av branschens mest trovärdiga och efterfrågade kvalitetsmärkningar inom hela Europa. Svanen signalerar hög kvalitet och miljöengagemang till slutanvändare och professionella inköpare.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 3 000 EUR, dock ej mindre än 90 EUR per kassettmodell.
  Omprövningsavgift *) 1 500 EUR, dock ej mindre än 45 EUR per kassettmodell.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen i Norden från 0–30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen i Norden > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny kassettmodell är priserna desamma som för ändringar av en befintlig licens, dock ej mindre än 90 EUR per kassettmodell.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 375 EUR.
  - Mellan 4 och 8 timmar: 750 EUR.
  - Mer än 8 timmar: 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa***) 2 500 EUR per besök.

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Mottagaren är momspliktig enligt artikel 56 i rådets direktiv 2006/112/EG.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tonerkassetter

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Samtidigt gjordes en justering vad gäller titandioxid i krav K3. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. den 31 december 2024.

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  Kraven K11, K13 och K24 har förtydligats, och K2, K5 och K16 har uppdaterats medan kraven K8 och K25 har tagits bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K23: Kravet på Retursystem har tagits bort. Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K6: En alternativ metod att analysera tonerpulver (Blaue Engel RAL-UZ 177) har införts. En rad redaktionella ändringar har införts. Krav på marknadsföring (K25) togs bort. Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m. den 30 juni 2018.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Ändringar har införts i krav K6, K14, K15 och K16. Den nya versionen, 5.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Återanvända OEM tonerkassetter.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information