English
Favoriter
Bild för produktgrupp, återanvända OEM tonerkassetter

Återanvända OEM tonerkassetter 008

En Svanenmärkt tonerkassett kan renoveras och återfyllas innan de går till energiåtervinning. Detta spar enorma mängder råvaror. Tonerpulvret innehåller minimalt med miljö- och hälsofarliga kemikalier. Svanenmärkningen innebär en av branschens mest trovärdiga och efterfrågade kvalitetsmärkningar inom hela Europa. Svanen signalerar hög kvalitet och miljöengagemang till slutanvändare och professionella inköpare.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 56 kassett-modeller. För granskning av ytterligare modeller, debiteras 500 SEK exkl. moms per modell.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av 56 kassettmodeller. För granskning av ytterligare modeller debiteras 250 SEK exkl. moms per modell.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3% av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny kassettmodell som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 500 SEK exkl. moms per modell.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 28 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 56 kassett-modeller. För granskning av ytterligare modeller, debiteras 500 SEK exkl. moms per modell.
  Omprövningsavgift *) 14 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av 56 kassettmodeller. För granskning av ytterligare modeller debiteras 250 SEK exkl. moms per modell.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3% av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny kassettmodell som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 500 SEK exkl. moms per modell.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 14 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 24 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tonerkassetter

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  Kraven K11, K13 och K24 har förtydligats, och K2, K5 och K16 har uppdaterats medan kraven K8 och K25 har tagits bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K23: Kravet på Retursystem har tagits bort. Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K6: En alternativ metod att analysera tonerpulver (Blaue Engel RAL-UZ 177) har införts. En rad redaktionella ändringar har införts. Krav på marknadsföring (K25) togs bort. Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m. den 30 juni 2018.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Ändringar har införts i krav K6, K14, K15 och K16. Den nya versionen, 5.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsvägledning Återanvända OEM tonerkassetter

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information