English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, återanvända OEM tonerkassetter

Återanvända OEM tonerkassetter 008

En Svanenmärkt tonerkassett kan renoveras och återfyllas innan de går till energiåtervinning. Detta spar enorma mängder råvaror. Tonerpulvret innehåller minimalt med miljö- och hälsofarliga kemikalier. Svanenmärkningen innebär en av branschens mest trovärdiga och efterfrågade kvalitetsmärkningar inom hela Europa. Svanen signalerar hög kvalitet och miljöengagemang till slutanvändare och professionella inköpare.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Återanvända OEM tonerkassetter.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR, dock ej mindre än 93 EUR per kassettmodell.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR, dock ej mindre än 46 EUR per kassettmodell.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av ny kassettmodell är priserna desamma som för ändringar av en befintlig licens, dock ej mindre än 90 EUR per kassettmodell. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR, dock ej mindre än 90 EUR per kassettmodell.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR, dock ej mindre än 45 EUR per kassettmodell.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av ny kassettmodell är priserna desamma som för ändringar av en befintlig licens, dock ej mindre än 90 EUR per kassettmodell. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR
  4–8 timmar 750 EUR
  8 eller fler timmar 1 500 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tonerkassetter

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Samtidigt gjordes en justering vad gäller titandioxid i krav K3. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. den 31 december 2024.

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  Kraven K11, K13 och K24 har förtydligats, och K2, K5 och K16 har uppdaterats medan kraven K8 och K25 har tagits bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K23: Kravet på Retursystem har tagits bort. Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K6: En alternativ metod att analysera tonerpulver (Blaue Engel RAL-UZ 177) har införts. En rad redaktionella ändringar har införts. Krav på marknadsföring (K25) togs bort. Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m. den 30 juni 2018.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Ändringar har införts i krav K6, K14, K15 och K16. Den nya versionen, 5.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2016.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information