Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Utmaning att handla för en mer hållbar garderob

Utmaning att handla för en mer hållbar garderob

Black Friday närmar sig och många låter sig ryckas med av köphetsen. Men det finns medvetna konsumenter som vill göra miljömässigt bättre val. Sex av tio svenska konsumenter vill välja miljömässigt mer hållbara kläder och lika många vill välja Svanenmärkta kläder och skor, visar Svanens nordiska konsumentundersökning. Men även om många vill göra miljömässigt bättre val upplevs det som svårt, vilket hindrar den gröna omställningen.

Greenwashing och för litet utbud av Svanenmärkta produkter är två av de hinder som konsumenterna uppger för en mer hållbar garderob.
Greenwashing och för litet utbud av Svanenmärkta produkter är två av de hinder som konsumenterna uppger för en mer hållbar garderob.

Greenwashing och för litet utbud av Svanenmärkta produkter är två av de hinder som konsumenterna uppger. Svanens undersökning presenteras på konferensen ”Escaping fast fashion – How to act for change” som samlar unga från hela Norden.

– För att förändra normen kring mode och minska klimatutsläppen kopplade till modeindustrin behöver vi samarbeta med den unga målgruppen. Vi måste också skapa förutsättningar för att normen ska kunna förändras. Annars når vi inte miljö- och klimatmålen och kan inte bidra till den gröna omställningen, säger Linnéa Hallgren, projektledare för Hållbara livsstilar på Miljömärkning Sverige. ”Hållbar livsstil ” är ett projekt som stöds av Nordiska ministerrådet. De är värdar för konferensen tillsammans med projektet Youth for sustainable living.

Det finns kläder som är producerade på ett mer miljömässigt hållbart sätt, bland annat Svanenmärkta kläder, men utbudet är för smalt och det är svårt att hitta miljömärkta produkter i butikerna. Greenwashing är ytterligare ett hinder för en mer hållbar klädkonsumtion. Nästan hälften av de tillfrågade konsumenterna uppger också att kläder ofta marknadsförs som "gröna" utan någon bra förklaring.

– Greenwashing gör det svårt att veta vad som är det bättre valet för miljön och risken finns att allt fler konsumenter grönmattas, det vill säga förlorar tilltron till miljöbudskap i marknadsföring. Det kan inte vara ett heldagsjobb att göra bra val, och nu måste det bli lättare att välja miljömärkta kläder när man behöver köpa något nytt. Vi uppmanar företag att miljömärka mer kläder så att det finns ett större utbud, säger Linnéa Hallgren.

Kommande EU- lagstiftning för miljöbudskap i marknadsföring stärker Svanens roll som oberoende Typ 1 miljömärkning, med ett robust system för att ta fram och kontrollera krav. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och hårda krav ställs ur ett livscykelperspektiv. Svanen har nyligen skärpt kraven på kläder och andra textilier. Då måste företag ansöka på nytt och bevisa att de klarar kraven.

Det bästa för miljön är att minska på sin klädkonsumtion och använda de kläder som redan är producerade. Men vid nyinköp så ska plagget vara av hög kvalitet så det kan användas många gånger

 Läsa mer  6 tips för din garderob (svanen.se)

Faktaruta: Svenska konsumenter om möjligheter och hinder för en mer hållbar garderob

 • Sex av tio konsumenter (64 %), vill välja miljömässigt merhållbara kläder, av de som har uppgett att de är intresserade av att köpa kläder, skor och textilier.
 • Sex av tio svenska konsumenter (64 %) kan tänka sig att välja Svanenmärkta kläder om det finns tillgängligt.
 • Fem av tio svenska konsumenterna, som vill köpa kläder, tycker det är svårt att hitta Svanenmärkta plagg och 36 % att det finns för dåligt utbud.
 • Nästan sju av tio konsumenter (68 %) anser att företag ofta överdriver produkternas miljömässiga hållbarhet och 6 av tio är trötta på att produkter marknadsförs som ”gröna” utan att få en bra förklaring till vad det innebär.
 • Källa: Nordic Consumer Sustainability Index från Svanen, IPSOS 2022

 

Svenskar köper mer än 15 kg textil/år

 • Mellan år 2000 - 2022 har konsumtionen av textil ökat med 40 % i Sverige. Det motsvarar en ökning på ungefär 4,5 kg per person.
 • I snitt köpte svenska konsumenter 15,2 kg textilier per person år 2022.

Källa: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/textil/textilkonsumtion/

Svanenmärkta kläder och textilier innebär att:

 • De är tillverkade av fibrer som, med få undantag, antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror.
 • Tygets kvalitet, inklusive krympning/töjning, färgbeständighet och styrka har testats.
 • De har klarat omfattande krav på alla kemikalier som används i textilproduktionen. Det är bland annat tuffa krav på ämnen som är allergiframkallande, cancerframkallande eller som kan skada vår fortplantningsförmåga eller arvsmassa. Flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen (PFAS etc) och antibakteriella tillsatser, inklusive nanopartiklar, är förbjudna.
 • FN:s utökade kärnkonventioner (ILO) om arbetstagarrättigheter följs.
 • Tillverkningen sker med effektiv användning av vatten och energi, eventuellt egen produktion av solenergi i textilproduktion, dvs implementering av ett minimum av BAT (bästa tillgängliga teknik).

Läs mer:  Cirkulärt i fokus för Svanenmärkta kläder - svanen.se

Kommande EU lagstiftning:

Empowering consumers Nytt lagförslag mot greenwashing stärker Svanens roll - svanen.se

Green claims Historiskt lagförslag ”Green claims” mot greenwashing - svanen.se

För mer information:

Linnéa Hallgren, projektledare på Miljömärkning Sverige 46 8-55 55 24 72, linnea.hallgren@svanen.se