English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Historiskt lagförslag ”Green claims” mot greenwashing

Historiskt lagförslag ”Green claims” mot greenwashing

EU- Kommissionen har presenterat ett lagförslag vad gäller marknadsföring med miljöargument ”Green claims”. Det är hög tid att styra upp den djungel av gröna märkesliknande symboler som vilseleder konsumenter, menar Svanens nordiska organisation som välkomnar förslaget.

Förvirrad kvinna tittar på produkter i butikshyllan och undrar vilka miljömärkningar man kan lita på
Är du också förvirrad över vilka miljömärkningar man kan lita på? Välj Svanenmärkta produkter så slipper du oroa dig.

– Det är ett historiskt lagförslag som kommer att förhindra greenwashing. Det har tidigare saknats tydliga regler kring hur gröna marknadsföringspåståenden ska bevisas. Det kommer att skärpas i och med Green claims.

– Det är väldigt positivt att det ställs krav på miljömärken och vad som ska ligga till grund för dem. Svanen, som är en Typ 1 miljömärkning följer redan de grundläggande principerna. Vi är dock förvånade över att Svanen inte direkt likställs med EU Ecolabel som också är en Typ 1 märkning, det finns ingen bra anledning till det, säger Anna Linusson, VD på Miljömärkning Sverige.

Det finns en utbredd skepsis mot företagens hållbarhetskommunikation, bara 22 % av de nordiska konsumenterna litar på marknadsföring som använder argument som “miljövänlig”, “hållbar” eller “klimatneutral”. 61 % litar på oberoende tredjepartscertifieringar som Svanen och EU Ecolabel enligt Svanens nordiska konsumentundersökning (Ipsos 2022).

– Det är hög tid att styra upp djungeln av gröna märkesliknande symboler. Det är avgörande att vi ställer om till en hållbar konsumtion, annars kan vi inte nå miljö- och klimatmålen och bidra till en mer cirkulär ekonomi, säger Anna Linusson, VD på Miljömärkning Sverige. 

Fakta om förslaget till Direktiv för Green Claims

Direktivet vill förhindra oseriösa märkningar, som riskerar undergräva konsumenternas förtroende. Miljömärkningar skiljer sig mycket åt vad gäller robusthet och tillförlitlighet. Förslaget ska stoppa spridningen av miljömärken som inte håller tillräckligt hög nivå och säkerställa robustheten i alla märkningssystem. I framtiden ska endast miljömärkningar som används i hela EU tillåtas. Om nya miljömärkningar tas i bruk måste de ställa mer ambitiösa miljökrav än de befintliga märkningarna och det krävs förhandsgodkännande av EU.

Företagen måste verifiera produkters och tjänsters miljökonsekvenser. Miljöpåståenden ska baseras på vetenskapliga rön och ta hänsyn till hela livscykeln och de viktigaste miljökonsekvenserna och bör baseras på tredjepartskontroll. Förslaget på Green claims ska nu behandlas av EU-parlamentet och Ministerrådet.

Läs mer om lagförslaget här:

Källa: Nordic Consumer Sustainability Index 2022 genomfördes av IPSOS Norge på uppdrag av Nordisk Miljömärkning. Undersökningen omfattade totalt 5 419 respondenter från Danmark, Finland, Island Norge och Sverige.


Ta del av spännande och intressant läsning om Greenwashing i den nordiska konsumentundersökningen och om hållbarhetskommunikation, den hotade Grönmattningen i Svanens The Report 3.