English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Ny rapport om den hotande grönmattningen

Ny rapport om den hotande grönmattningen

Årets The Report #3 The communication issue, har fokus på kommunikation i det nya gröna medielandskapet. Det är bråttom att stoppa utvecklingen av grönmattningen om vi ska kunna nå miljö- och klimatmål i Agenda 2030.

Studio Greenolution The Report #3 The Communication Issue tar upp greenwashing, reklamutmattning och hur kommunikation kan leda till beteendeförändring. På bild: Uta Hönemann, Svanen, Yrsa Lindberg, Hållbarhetsstrateg och Johan Larsson, HUI Research AB.

I takt med att allt fler företag vill sälja med miljö- och klimat-argument ökar greenwashing och  konsumenter blir allt mer ”grönmattade”, det vill säga de tröttnar på reklam med miljö- och klimatbudskap. Vi är nära en ”tipping point” vad gäller konsumenternas förtroende. Det väger nästan jämt på vågskålen mellan de som är på väg att tröttna och ej upplever reklamen som trovärdig,  och de som  känner sig inspirerade och att de lär sig något nytt. 

Även avsändarna av hållbarhetsreklam är bekymrade över utvecklingen. 2 av 3 företag oroas över att reklamtröttheten ökar, visar Miljömärkning Sverige undersökning Svanenbarometern (se sid 46-47).

– Idag är viss företagskommunikation kring hållbarhet snarare en barriär än en motor för hållbar utveckling. Med The Report #3 vill vi bidra med inspiration, kunskap och konkreta tips hur företag kan göra rätt. Dels genom spännande intervjuer med några av Sveriges främsta experter ämnet. Dels genom vår undersökning Svanenbarometern, som tar tempen på företag och konsumenter, säger Uta Hönemann, projektledare för The Report, på Miljömärkning Sverige.
– I rapporten tar vi avstamp i gapet mellan konsumenternas vilja att göra bra val för miljön och deras faktiska handlingar. Kan högkvalitativ och trovärdig hållbarhetskommunikation vara ett sätt att överbrygga gapet? Vi tror det och har därför valt att djupdyka i ämnet. Konsumenterna handlingar löser självfallet inte allt, men kan bidra till att vi når hållbarhetsmål. Ett gediget engagemang är en bra grund att bygga modiga politiska beslut på, säger Uta Hönemann

Miljömärkning kan vara ett effektivt verktyg för att kommunicera hållbarhetsbudskap, men hur trovärdigt det uppfattas beror på vilken typ av organisation som står bakom märkningen. 76% av de tillfrågade litar på märkningar som utfärdats av oberoende organisationer, medan bara 35% litar på företag som märker sina produkter med en egen märkning, som inte granskats av en oberoende organisation (se sid 51).

Många intressanta ämnen att diskutera och reflektera över i den Svanenmärkta soffan. På bild Christian Quarles van Ufford, Svanen, Cecilia Perlind, Kantar SIFO och Anna Norberg, Svanen.

Om Svanenbarometern

Svanenbarometerns konsumentundersökning genomfördes under perioden 30 november till den 1 december 2020. Enkäten besvarades av ett riksrepresentativt urval om 1 012 respondenter mellan 18-79 år. Företagsundersökning genomfördes under perioden 18 november till den 4 december 2020. Totalt svarade 140 företag med Svanenlicens. Undersökningen genomfördes av HUI Research. Siffrorna i rapporten kommer från Svanenbarometern om inget annat anges.

Några av de medverkande:

  • Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet
  • Yasmine Winberg, Resumé
  • Gustav Martner, Greenpeace
  • Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer
  • Erik Modig, Handelshögskolan i Stockholm
  • Erik Elvingsson Hedén, SB Insights

Rapporten presenterades på ett webbinarium där bland annat klimatpsykologen Per Espen Stoknes deltog. Se inspelningen här:

Uta Hönemann Projektledare Marknad +46 (0)8-55 55 24 36 uta.honemann@svanen.se