Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Åldersgräns på hudvård?

Åldersgräns på hudvård?

Det är lätt att tycka mycket om huruvida barn och unga ska använda hudvårdsprodukter eller inte och om det behövs en åldersgräns för avancerad hudvård. Men oavsett olika åsikter vill vi alla skydda våra unga från att använda produkter som kan skada huden, eller kan göra det svårare att få barn i framtiden. Det är här Svanen kommer in.

En flicka sitter framför spegel och sminkar sig

Men först och främst vad är egentligen avancerad hudvård? Jo, med det menas produkter som innehåller aktiva ämnen, bland annat med syfte att minska rynkor eller skapa jämnare hudton. Det kan röra sig om olika syror, vitaminer, enzymer och ämnen för peeling.

När det kommer till hud- och skönhetsvård ställer Svanen krav som i många fall går längre än lagstiftningen. Vi vill ha stora säkerhetsmarginaler när vi Svanenmärker produkter som ska användas direkt på huden. Därför håller vi oss till försiktighetsprincipen. Den innebär att vi, där det inte finns tillräckligt med information om hur ett ämne, eller kombinationer av ämnen, påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. Vi förbjuder till exempel ämnen som är misstänkt hormonstörande innan det är bevisat. Ett annat exempel är att Svanen sedan många år har förbjudit PFAS, som lagras i kroppen och kan leda till cancer.

Behövs en åldersgräns?

Svanens ställer krav både på alla enskilda ingredienser i en produkt och på produkten i sin helhet. En del av ingredienserna i avancerad hudvård kan vara reproduktionstoxiska och hormonstörande. Med andra ord kan de störa kroppens hormonbalans vilket till exempel kan påverka möjligheten att skaffa barn eller skada foster i livmodern.

Även om lagstiftningen sätter upp gränsvärden för sådana ämnen så går Svanen längre och förbjuder dem. Gränsvärdena för kosmetika tar inte hänsyn till att vi kan komma i kontakt med ämnena även på andra vägar, och i kombination med andra ämnen (cocktaileffekten). I Svanenmärkt hudvård förbjuds därför sådana ämnen, plus en massa andra ämnen som t ex kan vara allergiframkallande. Och det här gäller produkter som riktas till vuxna. För hudvård som riktas till barn har vi ännu tuffare krav.


Mer om Svanenmärkt hudvård

Läs här

Svanens krav för kosmetik och hudvård

Läs här

För mer information: