English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Hormonstörande kemikalier under graviditet påverkar barnets utveckling

Hormonstörande kemikalier under graviditet påverkar barnets utveckling

Dagens system som värderar risker för kemikalier räcker inte för att upptäcka hur barnets utveckling påverkas, när kvinnan utsätts för olika kemikalieblandningar under graviditet. Det visar en ny studie som publicerats i den ansedda tidskriften Science.

Hakuna Matata! Välj Svanenmärkt så slipper du oroa dig.

Forskning visar att vissa kemikalier kan vara hormonstörande, och därmed hälsofarliga för människor och djur, trots att nivåerna som man utsätts för av enskilda kemikalier normalt ligger under gränsvärden. Detta kan bero på den så kallade coctail-effekten, att vi hela tiden exponeras för olika blandningar av kemikalier i vardagen. All riskbedömning och gränsvärden bygger dock på att kemikalier granskas en i taget.

I en ny studie, EDC-MixRisk som publicerats i Science, har forskarna identifierat en blandning av kemikalier i blod och urin på gravida kvinnor. I blandningen ingick ett antal ftalater, fenoler och PFAS. Kvinnorna ingår i den så kallade SELMA-studien, som följer cirka 2 300 mor-barn-par och har nu pågått i över 15 år (se faktaruta nedan). Resultat visar bland annat på försenad språkutveckling och hos barn.

– Det unika i detta omfattande projekt är att vi har kopplat samman befolkningsdata med experimentella studier, och sedan använt denna information för att utveckla nya metoder för riskvärdering av kemikalieblandningar, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och projektledare för SELMA-studien samt ansvarig för epidemiologiska delen i EDC-MixRisk.

Fakta om SELMA-studien:

SELMA-studien drivs vid Karlstads universitet och följer cirka 2 300 mor-barn-par från tidig graviditet över förlossning och upp i barnets skolålder. Syftet är att undersöka betydelsen av exponering för hormonstörande kemikalier under tidig fostertid för barnets hälsa och utveckling senare i livet. Studien har bland annat visat samband mellan blandningar av olika kemikalier och barnets könsutveckling, luftvägsbesvär, kognitiv utveckling, tillväxt och kroniska sjukdomar senare i livet.

Vad säger Svanen om hormonstörande ämnen?

Svanen tar det säkra före det osäkra och håller sig till försiktighetsprincipen, Sara Bergman förklarar nedan.

– Svanens kriterier utgår från forskningsrön. Svanen tillåter till exempel inte hormonstörande kemikalier och inte misstänkt hormonstörande ämnen, som forskningen kan visa på. Det betyder att vi, där det inte finns tillräckligt med information om hur ett ämne påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. Det är väldigt intressant att följa SELMA-studien för att den har pågått så länge, i över 15 år nu, säger Sara Bergman, kriteriechef i Sverige.

Läs mer om kemikalier och andra komplicerade ämnen i Svanen förklarar