English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, städtjänster

Städtjänster 076

En Svanenmärkt städtjänst är en verksamhet som erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring. I den Svanenmärkta städtjänsten är förbrukningen av kemtekniska produkter låg och andelen miljöanpassade kemtekniska produkter hög. Miljöbelastningen i form av växthusgaser minimeras genom stränga krav på transporter och användning av soppåsar. Förutom detta ska städkvaliteten vara hög och personalen ha rätt utbildning.

 • 4 Juni – 30 Augusti 2024

  Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Städtjänster.

  Läser mer om förslaget här.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för städtjänster är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Städtjänster
  • Fönsterputs
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan med undantag för ansöknings-/förnyelseavgifter, när en ansökan görs för båda varugrupperna samtidigt.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,15 % av tjänstens omsättning upp till 6,7 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av tjänstens omsättning för den del som överstiger 6,7 miljoner EUR.
  Minimiavgift 2 167 EUR per år.
  Maxavgift 63 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 541 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,15 % av tjänstens omsättning upp till 6,7 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av tjänstens omsättning för den del som överstiger 6,7 miljoner EUR.
  Minimiavgift 2 076 EUR per år.
  Maxavgift 63 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 3.5 ⇛ 3.6: Justering och förlängning av kriterierna och giltighetstid

  En justering görs i krav O7 avseende ozonvatten och kriteriernas giltighet förlängs till den 31 december 2025. Bakgrundstexten i krav O8 uppdateras också (avseende ECA-vatten och ozonvatten).

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning har beslutat att förlänga kriteriernas giltighetstid med 6 månader. Den nya versionen heter 3.5 och är giltig t.o.m. den 30 juni 2025.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning har beslutat att förlänga kriteriernas giltighetstid med 12 månader. Den nya versionen 3.4 är giltig t.o.m. den 31 december 2024.

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning har beslutat att förlänga kriteriernas giltighetstid med 6 månader. Den nya versionen 3.3 är giltig t.o.m. den 31 december 2023.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justering av krav O7 Undantag för tvättmedel med hydrogenperoxid har gjorts. Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 18 månder . Den nya versionen 3.2 är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Poängkravet P6 angående miljömärkta dukar och moppar justerades den 24 maj 2017. Dessutom är bilagorna 1, 4 och 6 rättade. Den nya versionen 3.1 är giltig t.o.m. den 31 december 2021.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Version 3.0 av kriterierna för Svanenmärkta Städtjänster fastställdes den 9 november 2016. Kriterierna är giltiga t.o.m. den 31 december 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information