English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, möbler och inredning

Möbler och inredning 031

Produktgruppen omfattar bland annat sittmöbler som stol och soffa, sovmöbler som madrass och säng, förvaringsmöbler inklusive garderob med klädhängare och hatthylla, bord/skrivbord, köks- och badrumsinredning samt skärmväggar och whiteboard.

Lampor, byggprodukter, sanitetsutrustning, kontorsmateriel, olika interiörprodukter, hjälpmedel, leksaker och utemöbler kan inte Svanenmärkas enligt dessa kriterier.

Omfattande krav ställs för ingående material och kemikalier som används vid tillverkningen och utsläpp av skadliga ämnen. Vidare ställs det krav relaterade till användningsfasen och cirkulära aspekter som kvalitet, garanti och materialåtervinning. Kraven inkluderar:

• Användning av hållbara förnybara råvaror, t.ex. krav på spårbarhet och minst 70 % certifierad träråvara.

• Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i tillverkningen, tillsätts materialen eller används vid ytbehandling. Det finns bland annat strikta krav på användning av ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska och kan skada genetiskt material, och ett förbud mot halogenerade flamskyddsmedel, fluorider och antibakteriella tillsatser inklusive nanopartiklar.

• Begränsningar av innehåll och utsläpp av formaldehyd och VOC i relevanta kemikalier och material såsom lim, stoppmaterial, textilier, träbaserade skivor och laminat.

• Gränser för energiförbrukning vid tillverkning av träbaserade skivor och laminat samt standby-energiförbrukning för rörliga möbler som höj- och sänkbara skrivbord och sängar.

• Test av kvalitet och funktion.

• Garanti, tillgänglighet av reservdelar och cirkulär design.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Kriteriedokumentet för möbler är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Sängar och madrasser
  • Köks- och badrumsmöbler och inredningar
  • Andra möbler och inredningar
  • Stoppade möbler

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens årliga omsättning i de nordiska länderna, exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta möbler

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Ett flertal justeringar har gjorts i olika krav, bl.a. gällande bagatellgränsen för när krav på förbjudna och begränsade träslag ska gälla, krav O65 Förbjudna ämnen där det ges undandtag för polyaziridiner som inte är klassifierade CMR, harmionisering av kraven O112, 120, 121 och 158 med de reviderade kraven i kriterierna för Svanenmärkning av textilier, skinn och läder. Vidare justering av kraav O51 där undantag för vissa UV-produkter ges. Dessutom har ett tydliggörande av krav O15 Cirkulär design gjorts. Den nya versionen heter 5.1.

  5.0: Ny generation kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har beslutat att anta en ny generation kriterier för Möbler och inredning.  Den nya versionen, 5.0, är giltig till och med den 31 december 2025.

  4.16 ⇛ 4.17: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 4.17, är giltig till och med den 31 december 2022.

  4.15 ⇛ 4.16: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.16, är giltig till och med den 30 juni 2022.

  4.14 ⇛ 4.15: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K19 och bilagorna 2a och 2c har uppdaterats. Därtill har kriterierna förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 4.15, är giltig till och med den 30 juni 2021.

  4.13 ⇛ 4.14: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K35 och bilaga 6 har uppdaterats. Därtill har en del redaktionella ändringar i tabeller gjorts. Vidare har krav K65 tagits bort och kriterierna förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 4.14, är giltig till och med den 31 mars 2020.

  4.12 ⇛ 4.13: Justering av krav

  Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Justering av krav

  K4: Undantaget för bruk av lim med polykloroprentillsats för madrass- och stoppmöbelproducenter har förlängts till att gälla hela giltighetstiden för kriteriegeneration 4, 2019-06-30.

  Ett undantag för formaldehyd, som orenhet i nyproducerad polymer, samt undantag för bruk av epoxiakrylat i UV-härdande ytbehandlings-produkter har införts.

  Den nya versionen heter 4.12.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Redaktionella ändringar har gjorts i evalueringen av generation 4 av kriterierna.
  • Krav K16, K35, K65 och K67 har tagits bort.
  • Nya krav för HPL-paneler har införts.
  • Ett undantag för Bronopol i krav K4 har införts.

  Samtidigt förlängdes kriterierna med 18 månader. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019.

  4.9 ⇛ 4.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K67: Den generella delen i krav K67 Marknadsföring tas bort. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  4.8 ⇛ 4.9: Förlängning av undantag

  Krav K4: Undantaget för användning av lim med polykloroprentillsats för madrass- och stoppmöbelproducenter har förlängts. Den nya versionen 4.9 är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  4.7 ⇛ 4.8: Justering av krav

  • K4: Undantaget för bruk av lim med polykloropren är förlängt till den 30 juni 2015.
  • K39: Nytt materialkrav på mineraliska råvaror för ljudisolerande ändamål.
  • K60: Nytt materialkrav på linoleum.

  Kraven gäller när respektive material överstiger 5 vikt-procent av möbeln.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  • K22 & K23: Angående krav på återvunnen metall i Svanenmärkta möbler.
  • K48–K54: Justering av textilkrav, huvudsakligen de krav som det hänvisas till i bilaga 1, avsnitt

  4.2. 4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriterier

  Svanens kriterier för möbler och inredning har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 4.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av K4 och avsnitt 2.7

  Utvidgning av lim-undantag i K4: Det tidsbegränsade undantaget för användning av lim med polykloroprentillsatser, som gäller för madrassproducenter t.o.m den 10 maj 2014, är nu udvidgat till att även gälla stoppmöbelproducenter. Justering av avsnitt 2.7:

  Det har införts en bagatellgräns på en viktprocent för krav på stoppmaterial i avsnitt 2.7.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Möbler och inredningar.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!


Låt dig inspireras och bläddra i vår möbelkatalog!

Svanens möbelkatalog

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta oss för mer information