English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, möbler och inredning

Möbler och inredning 031

Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet och är testade med avseende på hållbarhet. De tillhör de minst miljöbelastande på marknaden.

Det finns 1589 Svanenmärkta produkter från 55 företag inom produktgrupp.
 • Kriteriedokumentet för möbler är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Inredning
  • Sängar
  • Möbler

  Avgifter utgår per varugrupp enligt listan nedan:

  Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens årliga omsättning i de nordiska länderna, exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta möbler

  4.15 ⇛ 4.16: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.16, är giltig till och med den 30 juni 2022.

  4.14 ⇛ 4.15: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K19 och bilagorna 2a och 2c har uppdaterats. Därtill har kriterierna förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 4.15, är giltig till och med den 30 juni 2021.

  4.13 ⇛ 4.14: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K35 och bilaga 6 har uppdaterats. Därtill har en del redaktionella ändringar i tabeller gjorts. Vidare har krav K65 tagits bort och kriterierna förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 4.14, är giltig till och med den 31 mars 2020.

  4.12 ⇛ 4.13: Justering av krav

  Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Justering av krav

  K4: Undantaget för bruk av lim med polykloroprentillsats för madrass- och stoppmöbelproducenter har förlängts till att gälla hela giltighetstiden för kriteriegeneration 4, 2019-06-30.

  Ett undantag för formaldehyd, som orenhet i nyproducerad polymer, samt undantag för bruk av epoxiakrylat i UV-härdande ytbehandlings-produkter har införts.

  Den nya versionen heter 4.12.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Redaktionella ändringar har gjorts i evalueringen av generation 4 av kriterierna.
  • Krav K16, K35, K65 och K67 har tagits bort.
  • Nya krav för HPL-paneler har införts.
  • Ett undantag för Bronopol i krav K4 har införts.

  Samtidigt förlängdes kriterierna med 18 månader. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019.

  4.9 ⇛ 4.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K67: Den generella delen i krav K67 Marknadsföring tas bort. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  4.8 ⇛ 4.9: Förlängning av undantag

  Krav K4: Undantaget för användning av lim med polykloroprentillsats för madrass- och stoppmöbelproducenter har förlängts. Den nya versionen 4.9 är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  4.7 ⇛ 4.8: Justering av krav

  • K4: Undantaget för bruk av lim med polykloropren är förlängt till den 30 juni 2015.
  • K39: Nytt materialkrav på mineraliska råvaror för ljudisolerande ändamål.
  • K60: Nytt materialkrav på linoleum.

  Kraven gäller när respektive material överstiger 5 vikt-procent av möbeln.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  • K22 & K23: Angående krav på återvunnen metall i Svanenmärkta möbler.
  • K48–K54: Justering av textilkrav, huvudsakligen de krav som det hänvisas till i bilaga 1, avsnitt

  4.2. 4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriterier

  Svanens kriterier för möbler och inredning har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 4.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av K4 och avsnitt 2.7

  Utvidgning av lim-undantag i K4: Det tidsbegränsade undantaget för användning av lim med polykloroprentillsatser, som gäller för madrassproducenter t.o.m den 10 maj 2014, är nu udvidgat till att även gälla stoppmöbelproducenter. Justering av avsnitt 2.7:

  Det har införts en bagatellgräns på en viktprocent för krav på stoppmaterial i avsnitt 2.7.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Möbler och inredningar

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!


Låt dig inspireras och bläddra i vår möbelkatalog!

Svanens möbelkatalog

Kontakta oss för mer information