English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Tar nordiska möbler ut i världen

Det norska företaget Vestre tillverkar utemöbler för stadsmiljöer och upplever ett stort intresse för nordisk design och hållbarhet på exportmarknaden. Därför använder de Svanen aktivt i sin marknadsföring i exempelvis USA och Tyskland.

– Efterfrågan på hållbarhet ökar även utanför Norden och det behövs tydliga certifieringar som gör det enkelt för inköpare att välja rätt produkter. Målet måste vara att ha så bra standarder att en inköpare i USA eller Asien lätt kan förstå vad det innebär när en produkt är Svanenmärkt, säger Stefan Tjust, vd på Vestre.

Vestres utemöbler förgyller stadsbilden i många städer
Vestre har en vision om att förbättra livskvalitén i våra städer.

Enkelt att kommunicera miljö

– Styrkan med Svanenmärkningen är att man kan jämföra den med andra globala märkningar eftersom det är en Typ 1-märkning. Även om det finns en hög medvetenhet om Svanen i Norden är märkningen inte så känd i USA eller Tyskland. Då är det viktigt för oss att förse kunderna med referenser som de kan relatera till. I Tyskland kan vi till exempel säga att Svanen motsvarar Blaue Engel. Det råder stor förvirring kring vad som betyder vad, och att då kunna visa på en standard som alla förstår, till exempel en annan Typ 1-märkning, är en styrka, säger Øyvind Bjørnstad, strategi- och hållbarhetschef på Vestre.

Att tillverka så hållbart som möjligt har alltid varit viktigt för Vestre, men de ville också kunna hänvisa till en märkning som bevis för ett miljömässigt mer hållbart val. Därför började de märka sina produkter med Svanen.

– Det är viktigt för oss att Svanen har ett livscykelperspektiv. Vi vill göra det enklare att äga saker som håller länge. Jag tror att en bra märkning gör det enklare, både för köparna och tillverkarna. Vi vill inte ha massor av olika certifieringar. Det är mycket bättre att ha en enda märkning som alla förhåller sig till, säger Bjørnstad.

Vestres möbler bidrar till inkluderande stadsdelar för alla att ta del av
Människor ska ha tillgång till mötesplatser som bidrar till gemenskap och skapar inkluderande stadsdelar.

Cirkulär ekonomi

Vestre uppfyller Svanens krav på användning av återvunna material men de upplever att mängden återvunna material på marknaden inte räcker till. Därför undersöker de möjligheten att ta tillbaka sina egna uttjänta produkter och återbruka materialet i dem i nya möbler. På så sätt säkerställer de att de har kontroll på de material som används, vilket annars är en stor utmaning.

En annan del i det cirkulära tänket är att reparera och restaurera gamla Vestre-möbler som sedan kan få förlängt liv på nya platser.

Klimatet i fokus

Klimatkrisen har fått många att jaga efter begreppet "klimatneutral", men man glömmer att se till helheten.

– Idag klimatkompenserar vi för våra utsläpp men det vi egentligen behöver är ett samhälle med nollutsläpp. Därför arbetar vi hårt med hur vi kan fasa ut fossila bränslen från vår värdekedja så snabbt som möjligt. Världen måste komma förbi det stadium där vi bara köper kvoter och i övrigt fortsätter precis som tidigare. På Vestre har vi också fokus på miljö, biologisk mångfald och social hållbarhet vilket ger oss ett helhetsperspektiv. Och inte minst; det är kärnverksamheten som måste stå i fokus för hållbarhetsarbetet, säger Bjørnstad.

Fakta om Vestre:

  • Vestre omsätter 240 miljoner norska kronor årligen
  • 70–80 % av omsättningen kommer från export
  • Vestre säljer till över 30 länder i hela världen
  • 350 produktlinjer är Svanenmärkta