English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Ljus 088

Ett Svanenmärkt levande ljus lever upp till flera olika krav för miljö, hälsa, kvalitet och säkerhet. Mer än 90 procent av ljusets råvara är förnybar. Det avger också minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen. I Sverige använder vi 18 000 ton ljus per år. De flesta är tillverkade av paraffin som precis som olja och bensin bidrar till växthuseffekten när de brinner. Svanenmärkta ljus har däremot uppfyllt strikta miljökrav både på produkten och förpackningen. Det viktigaste kravet är att ljusen måste vara tillverkade av förnybara råvaror, t.ex. stearin, som har en minimal belastning på miljön och som inte bidrar till växthuseffekten.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta ljus0

  2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

  Justering av definitionen av föroreningar (kemikalier) i tryckfärger som används för att trycka på ljus. Den nya versionen 2.7 är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen 2.6 är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen 2.5 är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 20 månader. Den nya versionen 2.4 är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 16 månader. Samtidigt togs krav O27 bort. Den nya versionen 2.3 är giltig t.o.m. 31 oktober 2020.

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av krav

  Justering av O9: Undantag för att tillåta aluminium i behållare om behållaren används flera gånger. Och om aluminiumet utgör minde än 15 % av behållarens totala vikt. Dessutom har dokumentet uppdaterats med en rad tolkningar. Den nya versionen heter 2.2.

  2.0 ⇛ 2.1: Förkortning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O20 togs bort. Samtidigt förkortades kriteriedokumentets giltighetstid med 12 månader. Den nya versionen 2.1 är giltig t.o.m. 2019-06-30.

  2.0: Ny kriteriegeneration

  Version 2.0 av Nordisk Miljömärknings kriterier för ljus publicerades den 5 november 2015. Dokumentet är giltigt t.o.m. 2020-06-30.

FAQ Svanenmärkta ljus

Ett litet men viktigt val för klimat, miljö och hälsa

Att välja stearinljus, helst miljömärkta, istället för de fossila paraffinljusen är ett litet men viktigt val för klimatet, miljön och hälsan. Stearin är en förnybar råvara som inte leder till ytterligare utsläpp av växthusgasen koldioxid. Enbart i Sverige använder vi runt 46 000 ton ljus per år. Med tanke på att vi tillbringar 90% av tiden inomhus så är det viktigt att göra bra val för hälsan. Här kommer några av de vanligaste frågorna kring Svanenmärkta ljus:

 • Svanens krav innebär att ljusen ska bestå av mer än 90 % förnybar råvara. Alla ljus släpper ut koldioxid vid förbränning. Skillnaden vid förbränning av förnybara råvaror och fossila bränslen består i att det tagit miljontals år för fossila råvaror att bildas, medan ny biomassa bildas ständigt. På längre sikt kan därför förbränning av förnybar råvara anses koldioxidneutralt. En förutsättning är att den förnybara råvaran är hållbart producerad eller består av avfall/restprodukter.

 • Vi har undersökt hur mycket fossila CO2-utsläpp som undviks genom att välja stearin istället för paraffin. Om alla ljus, 46 000 ton, som förbrukas i Sverige under ett år skulle vara av stearin, så skulle CO2-utsläpp motsvarande 67 000 bilar undvikas, jämfört med om ljusen vore av paraffin. Observera att beräkningen är hypotetisk.

  Läs mer här om Miljönyttan med Svanen - svanen.se Beräkningen är en förenkling där CO2-utsläpp från produktion och transporter inte tagits med för varken paraffin eller förnybara råvaror, och förbränning av stearin antas klimatneutralt. Utifrån den kemiska formeln för förbränning av paraffin, så kan den teoretiska utsläppsfaktorn för paraffin räknas ut. Den kemiska formeln är: CH2 +1,5 O2 --> CO2 + H2O. Därifrån kan den teoretiska utsläppsfaktorn 3,14g CO2/g paraffin tas fram.

  För varje ton paraffinljus som ersätts av ljus av förnybar råvara, kan därför antas att 3,14 ton fossil CO2 undviks. Det kan jämföras med fossila utsläpp från bilar, t.ex. från en ny bensinbil vars utsläpp är 141,9 g CO2 per körd km (European Environmental Agency).

 • Den förnybara råvaran i miljömärkta ljus får inte bestå av palmolja. Ej heller restprodukten från palmoljetillverkningen, PFAD, får användas. Utvinning av palmolja kan leda till stora konsekvenser för klimatet, för den biologiska mångfalden och för de människor som lever där plantagerna med oljepalmer breder ur sig. De Svanenmärkta ljusen består av förnybar råvara, till exempel raps, eller talg (restavfall från köttindustrin).

 • Svanen har stränga krav och testar hur mycket sotpartiklar ljuset får avge när det förbränns, ett så kallat sotindex. Svanen ställer också krav på att det inte får ingå ämnen som eller cancerogena, mutagena eller hormonstörande eller är klassade som miljöskadliga. Veken får inte innehålla metaller och bomullen ska vara Öko-Tex 100 certified. Det är nolltolerans mot allergiframkallande dofter.

  Andra tips för en mer hälsosam förbränning av stearinljus är att hålla veken kort och inte låta det tända ljuset stå i drag.

 • Svanen ställer krav på att brinntiden testas och redovisas korrekt på förpackningen. Däremot jämför vi ej med andra ljus.

 • Idag kan du köpa Svanenmärkta blockljus, kronljus och värmeljus hos flera av de stora livsmedelskedjorna men även på t.ex. Clas Ohlson, Indiska, Åhléns, Blomsterlandet, Hemtex, Lagerhouse, Granit, Rusta och ÖB.

  Fråga gärna efter Svanenmärkta ljus så handeln får incitament att skylta ljusen bättre. Tyvärr hamnar de miljömärkta ljusen ibland i skymundan för fulljusen, det vill säga de fossila paraffinljusen.


Kontakta mig för mer information