English
Favoriter
  1. DID-listan

DID-listan

DID-listan används för vissa produktgrupper vid beräkningar eller för information om kemikalier. Sedan början av 2014 finns det två giltiga versioner av DID-listan.

Kontakta din rådgivare om du är osäkra på vilken version som ska användas.

DID-list, Final report 2016

DID-list 2016, Part A 

DID-list 2016, Part B 

DID-list, Final report 2013, adjusted April 2014

DID-list 2014, Part A 

DID-list 2014, Part B 

DID-list 2007, Final report

DID-list 2007, Part A + B