English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, bil- och båtvård

Bil-, båt och tågvårdsprodukter 013

Produkter som har en rengörande effekt och/eller polerande funktion för skötsel av bilar, bussar, lastbilar, båtar, skepp, tåg och andra spårgående transportmedel kan Svanenmärkas.

Kraven omfattar bland annat:

 • Miljöegenskaper (ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet) för de kemikalier som används i produkterna.
 • Hälsoegenskaper för de kemikalier som används i produkterna. Till exempel ingen användning av CMR-klassificerade ämnen och olika särskilt problematiska ämnen såsom SVHC-ämnen och hormonstörande ämnen.
 • Effektivitetstester
 • Begränsning av innehåll av lättflyktiga organiska föreningar som kan bidra till bildning av marknära ozon 
 • Återvinningsbar design av förpackningen
 • Ökad användning av hållbara förnybara råvaror

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar:  3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar:  15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta bil-, båt- och tågvårdsprodukter

  6.5 ⇛ 6.6: Justering av krav

  Justeringar angående följande krav har gjorts:

  • O7 beträffande lösningsmedel i kallavfettningsprodukter.
  • O16 beträffande vilka plastsorter som tillåts i trigger till sprejflaska.

  Den nya versionen heter 6.6.

  6.4 ⇛ 6.5: Justering av krav

  Justeringar i krav O20 har gjorts:

  • Pigment som tillsätts UV-blockerare och som inte utgör mer än 10 ppm av förpackningen (utan förslutning) undantas från förbudet mot pigment i PET.
  • Smörjmedel i triggers till sprejflaska undantas förbudet mot silikon i förslutningar.

  Den nya versionen heter 6.5.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav

  Justeringar angående följande krav har gjorts:

  • O16 gäller endast för plastförpackningar som är för mindre än 200 liter.
  • O18b gäller endast för sprejprodukter till interiörrengöring.
  • O20 har justerats så att effektiviteten för avrinningsmedel, sköljmedel, spolvax och kombivax som ingår i ett system tillsammans med andra Svanenmärkta rengörande eller att polerande produkter även kan dokumenteras med funktionstest.

  Den nya versionen heter 6.4.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Krav O4 Klassificering av produkten har justerats vad gäller produkter för professionell användning som nu kan klassificeras med H314 Skin Corr. 1B eller 1C. Krav O19 Användarinformation har korrigerats så att ordet "koncentrerad" tagits bort. Den nya versionen heter 6.3.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Krav O7 Ämnen som inte får ingå i produkten har justerats vad gäller REACH-listan som inte längre ingår i kravet. Den nya versionen heter 6.2.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Krav O16 Återvinningsdesign av plastförpackningar och förslutningar har justerats vad gäller oblat och tätningar. Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2025.

  6.0: Ny kriteriegeneration publicerad 

  Nordiska miljömärkningsnämnden har beslutat om en ny generation där produktgruppen utvidgats till att även omfatta tågvårdsprodukter. Den nya generationen, 6.0, är giltig t.o.m. den 30 juni 2025.

  5.9 ⇛ 5.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 30 september 2021.

  5.8 ⇛ 5.9: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Bilaga 9 har justerats och kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av krav

  O35 Retursystem: Kravet har tagits bort. O9 Organiska ämnen, nedbrytbarhet: Kravet har justerats. Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.6 ⇛ 5.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens krav för bil- och båtvårdsprodukter har förlängts. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens krav för bil- och båtvårdsprodukter har förlängts. Samtidigt togs även krav K36 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  K3: Bilvårdsprodukter för professionellt bruk som används i slutna/automatiska biltvättar undantas klassificering Skinn korr. H314/35 (sterkt etsende). Båtvårdsprodukter undantas däremot inte denna klassificering.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Bil- och båtvårdsprodukter.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontaka mig för mer information