English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Så svarade politikerna

Nordisk Miljömärkning, som står bakom Nordens officiella miljömärkning Svanen och ansvarar för EU Ecolabel, har ställt frågor om greenwashing och hållbar upphandling till kandidater från partier i Sverige, Danmark och Finland. Här är en sammanställning av resultatet.

Svenska politiker om hållbar konsumtion och greenwashing

 • 88 % anser att EU bör göra mer för att ställa om till en mer hållbar konsumtion
 • 84 % planerar att driva frågor om en mer hållbar produktion och grönt företagande.
 • 85 % anser att oberoende miljömärkningar, som till exempel Svanen, EU Ecolabel och Blå Ängeln, spelar en viktig roll i kampen mot greenwashing
 • 83 % anser att nationella märkningar ska fortsätta att samexistera med EU:s officiella märkning.

Svenska politiker om offentlig upphandling:

 • 85 % håller helt eller delvis med om att upphandling med miljömärkning är ett effektivt verktyg för att nå såväl nationella som globala miljömål
 • 75% anser att EU bör göra mer för en hållbar upphandling
 • 70 % anser att upphandlingsdirektivet bör revideras
 • 78 % anser att det bör bli enklare att ställa krav på miljömärkning vid upphandling.

Nordiska politiker om hållbar konsumtion och greenwashing

 • 90 % anser att EU bör göra mer för att ställa om till en mer hållbar konsumtion
 • 88 % planerar att driva frågor om en mer hållbar produktion och grönt företagande.
 • 87 % anser att oberoende miljömärkningar, som till exempel Svanen, EU Ecolabel och Blå Ängeln, spelar en viktig roll i kampen mot greenwashing.
 • 79 % anser att nationella märkningar ska fortsätta att samexistera med EU:s officiella märkning.

Nordiska politiker om offentlig upphandling

 • 88 % håller helt eller delvis med om att miljömärkning är ett effektivt verktyg för att nå såväl nationella som globala miljömål.
 • 79 % anser att EU bör göra mer för en hållbar upphandling
 • 72 % anser att upphandlingsdirektivet från 2014 bör revideras
 • 78 % anser att det bör bli enklare ställa krav på miljömärkning vid upphandling

Metod:

Enkäten har skickats via mail till kandidater eller via samordnare på respektive partikansli. Resultatet visar en riktning men är ej statistiskt säkerställt.

Olika urval i Sverige, Finland och Danmark av hur många enkäten skickats till. Danmark har enbart skickat till en toppkandidat/parti.

Totalt antal svar i Norden: 240 st.

Totalt antal svar i Sverige: 89 st. Liberalerna 32, Kristdemokraterna 25, Moderaterna 10, Miljöpartiet 10, Centerpartiet 5. Övriga partier har färre än 5 svar.

Tid: 8-25 april 2024