English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Nya utmaningar med Svanens skärpta krav för hotell

Nya utmaningar med Svanens skärpta krav för hotell

Nu höjs kraven för Svanenmärkta hotell- och konferensanläggningar med övernattningsmöjlighet. Det är dags för företagen att bevisa att verksamheten lever upp till de nya skarpa kraven. Intresset är stort för att kunna fortsätta använda Svanen – en av Nordens mest trovärdiga och kända miljömärkningar.

Du kan med gott samvete sova lugnt på Svanenmärkta hotell- och konferensanläggningar. De lever nämligen upp till tuffa krav med stort fokus på klimat och cirkulär ekonomi.

Idag finns det cirka 400 Svanenmärkta hotell och konferensanläggningar med övernattningsmöjligheter i Norden, varav majoriteten finns i Sverige. De har dels minskat sin förbrukning av energi, vatten och rengöringskemikalier, dels ökat andelen mer hållbar mat samt minskat avfallsmängder och matsvinn. Vart femte år revideras och skärps Svanens krav för att säkerställa att de fortsätter att vara ett av de bästa miljövalen på marknaden. Vid alla revideringar läggs stor vikt vid klimat och cirkulär ekonomi.

Kraven ställs ur ett livscykelperspektiv vilket säkerställer att miljöbelastningen inte flyttas från ett område till ett annat. Endast de miljömässigt bästa hotellen och konferensanläggningarna kan uppfylla kraven.

– Med de nya kraven kan hotell- och konferensanläggningar minska sin egen miljöpåverkan samtidigt som de får en trovärdig tredjepartskontroll av sitt miljöarbete. Svanen känns igen av 97 % av den svenska befolkningen, och gör det enkelt för dem att kommunicera miljö och hållbarhet till gästerna, säger Susanne Hellman, rådgivare på Miljömärkning Sverige.

Svanenmärkta hotell och mötesplatser efterfrågas inte bara av privata konsumenter utan även av offentliga och privata beställare som vill göra bra val för miljön och klimatet.

– Idag finns det många medvetna beställare, som genom att välja Svanenmärkt hotell och konferens, är med och driver utvecklingen av en hållbar besöksnäring. Svanen gör det enkelt för dem att välja rätt. De behöver inte själva utarbeta relevanta miljökrav eller kontrollera dem. Det har vi redan gjort, säger Susanne Hellman.

Vad är nytt?

• Minskad energiförbrukning och CO2-utsläpp

• Skärpta krav på vattenförbrukning

• Strukturerat miljöarbete: Hotellen måste ha en plan för ständiga förbättringar inom: energi, vatten, avfall, matsvinn, ekologisk mat och dryck, städkemikalier och inköp

• Fokus på mer hållbar mat: vegetariskt, närproducerat och undviker hotade fisk- och skaldjursarter

• Skärpta krav för användning av miljömärkta produkter för städning, disk och tvätt för att begränsa användningen av skadliga kemikalier

• Förbättring av den biologiska mångfalden runt hotellet

• Ingen fossil olja eller gas för uppvärmning

Läs mer om kraven och ansök här:

Hotell och andra logiverksamheter 055 (svanen.se)

Det är femte gången som kraven för ”Hotell och andra logiverksamheter” har reviderats och skärpts. Första omgången krav kom år 1999 och fyra år senare beslutade Scandic att Svanenmärka samtliga hotell i kedjan. Därefter fattade Svenska Möten ett liknande beslut, vilket har bidragit till att driva branschen i en mer hållbar riktning.

Kriterierna för hotell heter Svanenmärkning av Hotell och andra logiverksamheter. I det dokumentet ingår konferensanläggningar med övernattning.

Konferenser utan övernattningsmöjligheter ingår istället i kriterierna för Restaurang- och konferensverksamheter.

Susanne Hellman Rådgivare +46 (0)8-55 55 24 42 susanne.hellman@svanen.se