English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Nordiskt genombrott för Svanenmärkt renovering och 4,3 miljarder i budgeten

Nordiskt genombrott för Svanenmärkt renovering och 4,3 miljarder i budgeten

På Island har den första kontorsbyggnaden renoverats med Svanens kriterier och i Danmark ett bostadshus. I Sverige byggs det flest Svanenmärkta hus i Norden, men ännu har inget byggföretag satsat på renovering. Vem blir först med att klara Svanens krav för renovering i Sverige? Kan regeringens miljardsatsning i höstbudgeten sporra byggbranschen?

Framför Nordens första kontorsbyggnad som renoverats med Svanens krav står sett fr v: Þráinn Gunnarsson verkefnastjóri hjá THG arkitektum, Ragnar Auðunn Birgisson arkitekt hjá THG arkitektum, Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra, Kristjana Ósk Jónsdóttir markaðsstjóri Reita, Andri Þór Arinbjörnsson framkvæmdastjóri eignaumsýslusviðs Reita, Guðrún Lilja Kristinsdóttir sérfræðingur Svansins og Elva Rakel Jónsdóttir framkvæmdastjóri Svansins.

Miljöbyråns kontorsbyggnad (motsvarighet till Naturvårdsverket) i Reykjavik har renoverats med Svanens kriterier:

- Alla färger som användes var miljömärkta

- 94,4% av allt byggavfall sorterades.

- Det nya ventilationssystemet med värmeåtervinning minskar energiförbrukningen med 40%.

- Många byggkomponenter, som till exempel aluminium och kork, återanvändes.

– Det här är en fantastisk milstolpe som jag hoppas är början på det nya normala vid renovering av byggnader. Byggbranschen använder mycket material och resurser, och det är viktigt att vi återanvänder och återvinner. Att minimera projektens påverkan på miljö och hälsa är bra för både oss och miljön som helhet, säger Guðmundur Ingi Guðbrandsson, miljöminister på Island, som medverkade vid utdelning av licensbevis.

– Det är väldigt positivt att byggbranschen i Island och Danmark har plockat upp stafettpinnen. Det är bråttom med att minska vår klimatbelastning och hushålla smartare med jordens resurser. Ska vi lyckas med det kan vi inte bara bygga nytt. Därför är vi även glada att se att regeringen fokuserar på renovering i höstbudgeten. Vi hoppas att det kan bidra till att sätta fart på den svenska byggbranschen, säger Stefan Björling, affärsområdeschef, Hus och Renovering.

I höstbudgeten 2020 föreslår Sveriges regering stöd till energieffektivisering och renovering i flerbostadshus som ska omfatta 900 miljoner SEK år 2021, 2,4 miljarder SEK år 2022 och 1 miljard SEK år 2023.

Det är komplext att renovera med miljöhänsyn. Svanen säkrar att bostäderna renoveras med strikta miljökrav framtagna ur ett helhetsperspektiv. Dessutom är det ett enkelt sätt för fastighetsägare att kommunicera sin miljöinsats till de boende. 97% av alla svenska konsumenter känner till Svanen, som är Sveriges enda konsumentmärkning för bostäder och renovering.

Island och Danmark först i Norden med Svanenmärkt renovering.

På Island fick Reitir godkänt Nordens första Svanenmärkta renovering av kontorsbyggnad.

Läs mer

Danmark fick Nordens första Svanenmärkta renovering av ett bostadshus godkänt.

Läs mer

Svanens kriterier för renovering av bostäder, skola och kontor fokuserar på:

- Energieffektivisering

- Cirkulär ekonomi: Då produktion av byggmaterial utgör en väsentlig andel av den totala klimatbelastningen för byggnader är bland annat återanvändning ett viktigt grepp för att minska koldioxidutsläppen.

- Inventering och sanering av farliga ämnen och farligt avfall.

- Hälsosam innemiljö. Förutom att hälsoskadliga ämnen inte tillåts så är kraven mycket höga på de material som tillförs i renoveringen.


Anna Norberg Press och PR ansvarig +46 8-55 55 24 13 anna.norberg@svanen.se