English
Favoriter
  1. Offentliga städtjänster tar hjälp av Svanen och EU-Blomman

Offentliga städtjänster tar hjälp av Svanen och EU-Blomman

Nu har Upphandlingsmyndigheten tagit fram kriterier för städtjänster där Svanen och EU-Blomman är med och säkrar att det kan städas mer hållbart ute på förskolor, skolor och äldreboenden, bland annat.

Miljömärkta städkemikalier gör att utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen kan minskas. Tillsammans med korrekt dosering och rutiner så kan betydande resurser sparas in. Statistik från Svanenmärkta städtjänster visar att Svanens krav inneburit att två tredjedelar av städkemikalierna sparats in, liksom var fjärde avfallspåse.

När LOU uppdaterades 2016 så blev det möjligt att direkt hänvisa till en märkning och det här är första gången som Upphandlingsmyndigheten använder sig av den möjligheten i sina hållbarhetskriterier

– Våra nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla städtjänster med mindre miljöpåverkan och bättre sociala och arbetsrättsliga villkor. Men det räcker inte att ställa krav, de måste även följas upp och där är miljömärkning ett effektivt verktyg, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Miljömärkning säkrar uppföljning av ställda krav då kontrollbesök görs ute på plats i verksamheten och uppföljning sker kontinuerligt under den period som städföretaget har licens. Det sparar både tid och pengar för upphandlande organisationer.I Svanens och EU-Blommans krav för städtjänster ingår även sociala krav för att förhindra svart arbetskraft.

– Det är oerhört glädjande att vi kan bidra till Upphandlingsmyndighetens arbete så att vi tillsammans kan arbeta för att nå såväl nationella som globala miljömål. Det är bråttom att möta de stora hållbarhetsutmaningarna. Offentlig upphandling omsätter 700 miljarder SEK/år så det är viktigt att våra gemsamma skattepengar används strategiskt för en hållbar utveckling, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Vad är nytt?

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för städtjänster (april 2020) gör det möjligt att direkt ställa krav på 1) miljömärkta städkemikalier (Svanen, EU-Blomman och Bra Miljöval) 2) miljömärkta städtjänster (Svanen, )

Varför har just dessa miljömärkningar valts ut av Upphandlingsmyndigheten?

Svanen, EU-Blomman och Bra Miljöval har valts utifrån sex grundkrav som ställs i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det handlar bland annat om att kriterierna ska vara objektivt kontrollerbara, tas fram i ett öppet förfarande, exempelvis genom öppna remisser och vara fastställda av en oberoende part.

Finns det utbud och konkurrens?

Ja. Svanenmärkta städtjänster: 46 företag, Städkemikalier: 757 Svanenmärkta produkter. EU-Blomman: tusentals produkter.


Mer information hittar du på Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer

Svanens krav för städtjänster

Läs mer

Svanens krav för städkemikalier

Läs mer

EU-Blommans krav för städkemikalier

Läs mer

Mer information om offentlig upphandling

Läs mer