English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Resurseffektiv städning sparar in två av tre flaskor städkemikalier

Plastbantat bort 4 av 10 plastpåsar

Siffror från tre företag som Svanenmärkt sina städtjänster visar på stora miljövinster sedan man klarat Svanens krav. Det leder till en resurssnål användning av städkemikalier och dessutom att personalen städar med städkemikalier som är ett bra val för miljö och hälsa.

På Lunds universitet har Universitetsservices städpersonal minskat användningen av städkemikalier med två tredjedelar. Det ger en rejäl besparing då man årligen städar en yta som motsvarar 5 200 fotbollsplaner.

– Vi har minskat våra kostnader betydligt efter vi började arbeta för att klara Svanens krav.  Till exempel har vi blandat till en färdig brukslösning med städkemikalier istället för att som tidigare  använda koncentrat direkt. Det gör att vi minskat användningen med två tredjedelar. Även kostnaderna för förbrukningsmaterial har minskat. Alla anställda är nöjda, det blir precis lika rent som innan, säger Liselott Olsson,  driftsledare Lunds Universitetsservice.

Ett annat bra incitament för miljöförbättringar är att Svanen i sina krav premierar miljömärkta städkemikalier. Det har lett till att städtjänstleverantören Rahms har ökat andelen miljömärkta städkemikalier från 86 % till 98 %. Det betyder att nästan all yta som Rahms städar, motvarande 4 480 fotbollsplaner årligen, nu städas med miljömärkta rengörinsmedel. 

– Det är ingen skillnad alls i hur rent det blir, man ska dessutom inte använda för mycket städkemikalier  utan det är främst städmetoden och redskapet som ska göra rent. Att minska vår städkemförbrukning och dessutom använda miljömärkt städkem har enbart varit positivt för vår personal, kunder och för företaget. Att hitta miljömärkta produkter har inte alls varit svårt, säger Cecilia Gällstedt, driftschef Rahms.

Plastbantat bort var fjärde plastpåse

För den rikstäckande serviceleverantörer Samhall har Svanenmärkningen av företagets städtjänst inneburit att man sparat in nästan en femtedel av de städkemikalier man tidigare använde. Dessutom har andelen miljömärkta städkemikalier ökat från 76 % till 83 %. Det ger en stor miljövinst då Samhall årligen städar en yta motsvarande 160 000 fotbollsplaner. En annan stor resursbesparing är att andelen plastpåsar minskat drastiskt – Samhall har ”plastbantat” med ca 37 % /år. Det innebär att nästan var fjärde plastpåse har sparats in.

– Våra medarbetare är positivt inställda till Svanen. Vi använder bara städkemikalier där vi verkligen behöver det och är noga med att tydliggöra hur mycket resurser vi sparar in – och återkopplar dessa vinster till medarbetare, ledningen och till slutkunden. Det är viktigt att vi förankrar arbetet så att vi även i fortsättningen klarar Svanens krav och behåller vårt certifikat, säger Marie Hansson, som arbetar med strategisk affärsutveckling på Samhall.

– Det är mycket glädjande att se hur medvetna aktörer bidrar till ständiga miljöförbättringar och ställer om en hel bransch. Så nu är det upp till privata och offentliga beställare att ta sitt miljöansvar och anlita dessa städföretag så att Sverige kan nå upp till sina nationella miljömål, säger Elsa Levinson, produktansvarig för städtjänster på Miljömärkning Sverige.

Länk till alla Svanenmärkta städtjänster.

 

Miljövinster i siffror:

Lunds universitetservice:
Städad yta:
Motsvarar 5 200 fotbollsplaner (37 187 500 m2)

Användning av städkemikalier:
År 2012: 6 779 liter städkemikalier
År 2015: 2 309 liter städkemikalier. Minskat med två tredjedelar!

Rahms städtjänster 
Städad yta 2015 :motsvarar 4 480 fotbollsplaner (32 000 000 m2)

Andel miljömärkta städkemikalier:
2014 86 % andel miljömärkta städkemikalier
2015 98 % andel miljömärkta städkemikalier

 Samhall:
Städad yta 2015:
motsvarar 164 000 fotbollsplaner (1 170 156 750  m2)

Användning av städkemikalier mellan 2014 och 2015 har Samhall minskat användning av kemikalier i städningen med 17 %.

Andel miljömärkta städkemikalier 2014 76 % miljömärkta städkemikalier, 2015 83 % miljömärkta städkemikalier

Användning av plastpåsar: Mellan 2014 och 2015 har Samhall minskat användning av plastpåsar med ca 37 %. Nästan var fjärde plastpåse har sparats in!

Fotnot: En fotbollsplan, högre upp i seriesystemen med storleken 68 gånger 105 meter, har en area av 7 140 m².

Läs mer om vilka krav Svanen ställer på städtjänster