076 Städtjänster

Användningen av rengörings- och tvättmedel är en av de största miljöbelastningarna vid städning. En städfirma med Svanenlicens förbrukar minimalt med rengörings- och tvättmedel. Medlen får inte vara klassificerade som miljöfarliga eller innehålla miljö- eller hälsoskadliga ämnen. Svanenmärkta städtjänster minimerar dessutom transporter och följer upp kvaliteten på städningen.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Norska 3.1
Engelska 3.1
Svenska 3.1

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Svenska

Övriga dokument

Namn Språk
Bakgrundsdokument Norska
Ifyllbara bilagor Norska
Ifyllbara bilagor Svenska
Ansökningspaket Svenska
Bilaga 4 (.xlsx) Engelska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information