076 Städtjänster - Svanen.se

076 Städtjänster

Användningen av rengörings- och tvättmedel är en av de största miljöbelastningarna vid städning. En städfirma med Svanenlicens förbrukar minimalt med rengörings- och tvättmedel. Medlen får inte vara klassificerade som miljöfarliga eller innehålla miljö- eller hälsoskadliga ämnen. Svanenmärkta städtjänster minimerar dessutom transporter och följer upp kvaliteten på städningen.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Engelska 3.0
Norska 3.0
Danska 3.0
Svenska 3.0
Visa/dölj tidigare kriteriedokument
Namn Version
Danska 2.5
Svenska 2.5
Engelska 2.5

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Svenska

Övriga dokument

Namn Språk
Bakgrundsdokument Norska
Ifyllbara bilagor Svenska
Ansökningspaket Svenska
Ifyllbara bilagor Engelska
Bakgrundsdokument Engelska
Bilaga 4 (.xlsx) Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information