English
Favoriter
  1. Myter frodas om hållbar upphandling

Myter frodas om hållbar upphandling

Miljön och klimatet kräver att vi agerar nu.

Miljömärkning Sverige vill att de folkvalda som företräder Sverige i EU har kunskap och ambition att styra mot en hållbar offentlig upphandling. För att ta pulsen på de som kandiderar, skickades en enkät ut till de tio kandidater som toppar listorna. Enkäten visar att viljan finns men att det saknas kunskap och att gamla myter frodas.

Varje år omsätter den offentliga marknaden inom EU 2 000 miljarder euro (14 % av EU:s BNP), medel som främst kommer från skatteintäkter. Men alltför få upphandlingar ställer krav på miljö och sociala aspekter. Mer än hälften av upphandlingarna inom EU har lägstapris som norm, vilket visar att det inte tas tillräcklig hänsyn till hållbarhetsaspekter.

”Miljön och klimatet kräver att vi agerar nu. Vi har inte råd att slösa bort tid på dåligt utformade upphandlingar”, säger Ragnar Unge, vd på Miljömärkning Sverige.  

Enkäten visar:

  • Det finns en partiöverskridande samsyn om att hållbar offentlig upphandling är en viktig fråga att driva i EU-parlamentet. Nästan alla kandidater, 97 %, ämnar driva frågan.
  • Myter som frodas: att det skulle vara dyrare med miljömärkta produkter och att det inte finns tillräckligt underlag.

”Det är oroande att dessa myter lever kvar. Och det är anmärkningsvärt att en av fyra kandidater inte känner till den nya möjligheten att använda miljömärkningar vid upphandlingsprocesser. Lagstiftningen ger numera möjlighet att ställa krav enligt miljömärkningar. Att göra det vid offentliga upphandlingar är alltså resurseffektivt. Vi som ansvarar för Nordens officiella miljömärkning, Svanen, och EU:s motsvarighet, EU Ecolabel, erbjuder uppdaterade, tuffa krav och står för både kontroll och uppföljning”, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Miljömärkning Sverige vill att de svenska EU-parlamentarikerna arbetar för att:

  • Skapa allianser över partigränserna i såväl riksdagen som EU-parlamentet. Enighet ger långsiktighet kring upphandlingsarbetet och bidrar till att snabbare nå miljö- och klimatmål.
  • Sätta mål för att hållbar offentlig upphandling blir ett resurs- och kostnadseffektivt verktyg för att nå FN:s globala miljö- och klimatmål.
  • EU:s egna organ ska vara ett föredöme för så väl medlemsländerna som resten av världen genom hållbara inköp.
  • Förenkla EU:s lagstiftning om upphandling så att det bli ännu enklare att använda miljömärkningar som ett medel.

Faktaruta

Vad vill EU?   EU:s har en strategi för grön och socialt hållbar och innovativ upphandling. Den ambitionen slås också fast i EU:s upphandlingsdirektiv som införlivats i Lagen om offentlig upphandling (LOU: 2016:1145 12 § Märkning).

Myten om att miljömärkt automatiskt leder till dyrare produkter lever kvar.  Nästan 4 av 10 ”håller delvis med” om att miljömärkning leder till ökande kostnader för den upphandlande organisationen.  Miljökrav i enlighet med Svanen och EU Ecolabel kan ställas vid offentlig upphandling utan att riskera högre kostnader. Det visar ny undersökning från danska Miljöstyrelsen.

Myten om att det inte skulle finnas ett tillräckligt stort utbud av gröna produkter lever kvar hos 40 % av kandidaterna. Detta är fel. Det finns ett stort utbud, bara i Sverige finns det sammanlagt 48 769 olika typer av varor och tjänster (april 2019) som kontrollerats av märkningarna bakom kampanjen ModUpp2020: Svanen, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, Bra Miljöval, TCO Certified och MSC.

Kontakta mig vid mer information: