English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. För byggare

För er som vill bygga hållbart

Som ett välkänt, trovärdigt och respekterat miljömärke blir Svanen ett kvitto på att er byggnad är en bra produkt. Era kunder kan förlita sig på en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjlig.

Ansök om att bygga Svanenmärkt

Sänd in er ansökan för en Svanenlicens till Miljömärkning Sverige. Så fort er ansökan kommit in tilldelas ni en rådgivare och blir kallade, vid behov, till ett uppstartsmöte.

Tillsammans arbetar vi sedan för att få er planerade byggnation Svanenmärkt. 

För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. För att börja certifieringsprocessen skicka en ansökan till ansokan@svanen.se.

Ladda ner ansökningsblanketten.

Vill ni certifiera ett projekt i flera etapper och är i behov av ett certifikat per etapp, börja med att läsa genom vår rutin för etappindelning. Kontakta er rådgivare alternativt hus@svanen.se om ni har frågor kring etappindelningar.

Ladda ner ansökningsblanketten – etapper och skicka till hus@svanen.se för bedömning om etappansökan kan vara möjlig.

Läs den senaste versionen av Svanens krav för småhus, flerbostadshus och byggnader för förskola och skola