Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Kläder, textilier och läder 039
Närbild på Svanenmärkta jeans med tydlig Nordic Swan Ecolabel logo

Kläder, textilier och läder 039

Svanenmärkta Kläder, textilier och läder är av god kvalitet och har en minskad miljöpåverkan under hela produktens livscykel. Svanenmärkta produkter är tillverkade av fibrer som antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror. FN:s konventioner om arbetarrätt (ILO) ska efterlevas i produktionen.
Kraven omfattar produkter som tillverkas av textilfibrer, skinn och läder. Bland annat kläder, accessoarer, hemtextilier samt textilfibrer, garn och metervara för kläder eller inredning.

Exempel:

Kläder: Vardagskläder, arbetskläder, uniformer.
Accessoarer: Huvudbonader, halsdukar, skärp, väskor.
Hemtextilier: Täcken, kuddar, handdukar, sängkläder, gardiner, möbeltyger.

Babyprodukter av textil som även innehåller andra material som barnvagnar och bilbarnstolar omfattas av kraven för Babyprodukter med textil.

Kraven inkluderar:

 • Användning av fibrer som antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror som uppfyller specifika miljökrav.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos alla kemikalier som används i textilproduktionen. Bland annat skarpa krav mot ämnen som är cancerframkallande, skadliga för reproduktionsförmågan eller arvsmassan. Det finns förbud mot hormonstörande och misstänkt hormonstörande ämnen på aktuella listor från EU och nationella myndigheter, flamskyddsmedel, fluorämnen och antibakteriella tillsatser inkl. nanopartiklar är helt förbjudna.
 • Implementering av ett minimum av BAT (bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt) för vatten- och energieffektivitet eller egen produktion av solenergi för textilproduktion.
 • Test av textilens kvalitet, bland annat färgbeständighet, slitstyrka och att textilen håller formen.
 • Efterlevnad av FN:s konvention om arbetstagares rättigheter (ILO).

Två licenstyper: En för tillverkning och en för produkter

Från och med version 5.0 av kraven (gäller från och med 1 mars 2022) finns det två licenstyper:

 • Tillverkningslicens
 • Produktlicens

Varje licenstyp kräver en separat ansökan och har egna avgifter.

Tillverkarens licens

Som regel kommer det att vara företaget bakom fabriken där varorna produceras som ansöker om tillverkningslicens, men det kan även vara företaget som äger varumärket. En tillverkningslicens ger rätt att producera varor för produktlicenser inom det produktsortiment som anges i tillverkningslicensen. Men en tillverkningslicens ger inte rätt att Svanenmärka de producerade varorna eller påstå att de är Svanenmärkta eller uppfyller Svanens krav.

Kriterierna för produktionsanläggningar och processer finns i Nordic Ecolabelling Portal. Produktområdet specificeras genom att deklarera varorna i Portalen för leveranskedjedeklaration (Supply Chain Portal). Produktområdet definieras bl.a. av produkttyp, material och andra inputs som kulör och knappar.

I deklarationen av en produkt anger sökanden vilka komponenter som används till den enskilda artikeln. Följande komponenter kan deklareras i Supply Chain Portal av sökande och/eller relevanta underleverantörer: Kemikalier, fiber, garn, metervara, tillbehör som knappar, fyllningar samt läder.

Produktlicens, för ägare av varumärke/varor

För att Svanenmärka kläder, sänglinnen, en livrem eller någon annan textil- eller läderprodukt måste du ansöka om produktlicens. Då måste kriterierna som gäller för produkter i Nordic Ecolabelling Portal uppfyllas. Du måste också ange vilken/vilka tillverkningsslicenser produktlicensen ska baseras på.

 

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

  Observera att du kan behöva kontakta dina leverantörer och be dem att deklarera artiklar som ingår i din produkt. Led dem till fliken "För leverantörer" nedan.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • 039 Tillverkningslicens för kläder, textilier och läder

  Gäller från 1 januari 2024

  (Belopp exklusive moms)

  Avgifter

  Ansökan om ny licens, inklusive ett kontrollbesök i Norden*

  3 251 EUR för produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  812 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Ansökan om förnyelse

  1 625 EUR för produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  812 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Fler än ett kontrollbesök inom Norden** 541 EUR per besök
  Kontrollbesök inom Europa** 1 625 EUR per besök
  Kontrollbesök utanför Europa** 2 709 EUR per besök
  Ansökan om utvidgning av licens***

  < 4 timmar: 406 EUR

  < 8 timmar: 812 EUR

  ≥ 8 timmar: 1 625 EUR

  Årlig licensavgift, global 2 167 EUR per år

   

  Gäller från 1 januari - 31 december 2023 

  (Belopp exklusive moms)

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 114 EUR, Inkluderar produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  778 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Ansökan om förnyelse av licens från generation 4 till 5

  1 557 EUR

  778 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden
  Minimiavgift 2 076 EUR per år
  Maxavgift 100 000 EUR per år
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

   


   

  112 Produktlicens (brand owners) för kläder, textilier och läder

  Gäller från och med 1 januari 2024     

  (Belopp exklusive moms)

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 251 EUR

  Ansökan om förnyelse av licens

  1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.

  0,05 % av omsättningen som överstiger 30 miljoner EUR.

  Minmiavgift, Norden 2 167 EUR
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år om omsättningen av de Svanenmärkta produkterna överstiger 300 000 EUR utanför Norden.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

   

  Gäller från 1 januari - 31 december 2023   

  (Belopp exklusive moms)

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 114 EUR

  Ansökan om förnyelse av licens

  N/A

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Ingen avgift för 2023
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden Ingen avgift för 2023

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR


  * När både sökanden och tillverkaren är mikroföretag reduceras avgiften med   50 %. Ett mikroföretag definieras i detta sammanhang som ett företag med mindre än 10 anställda och en årlig omsättning (av både miljömärkta och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  ** Om revisioner kräver mer än en dag borta från kontoret inklusive resor kan Nordisk Miljömärkning fakturera en extra avgift på 1 038 EUR per extra dag. Ytterligare kostnader som revisionen medför kan också faktureras sökanden.

  *** När det gäller en förlängning eller ändring av en licens, kommer den tid som går åt i samband med granskningen att faktureras i enlighet med omfattningen av den erforderliga uppgiften. Vi gör en skillnad mellan helt administrativa uppgifter som varar mindre än 1 timme och alla andra uppgifter som varar mellan 1 och 4 timmar, mellan 4 och 8 timmar och mer än 8 timmar.

  Mottagaren är ansvarig för momsen enligt artikel 56 i rådets direktiv 2006/112/EG.
  All information som ges på denna webbplats är föremål för en ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Genom att registrera och deklarera ditt företags komponenter i vår Supply Chain Declaration Portal hjälper du dina kunder när de ansöker om Svanenlicens.

  Med komponenter menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis kemikalier, laminat, glas eller textilier.

 • 5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  Den 21 november 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet 096 genom att lägga till möjligheten att använda nya, alternativa krav 097 till 0103 avseende skyldigheter för mänskliga rättigheter till följd av omsorgsplikt. Den 19 december 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet 079 genom att tillåta att textilier i mörka färger har en färgbeständighet mot våtgnidning på minst nivå 2-3. Den 27 februari 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet 046 med ett undantag för varmsmältande polyuretanlim som innehåller metylendifenylisocyanat (MDI) för användning till vattentäta lakan.

  Den nya versionen heter 5.5.

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna för Tillverkning av textiliter, hudar/skinn och läder 039 och 112 har förlängts med 7 månader till den 31 december 2026.

  5.2 ⇛ 5.3: Justering av krav

  Krav O8 har justerats. Broderyta på totalt max. 50 cm2 är undantaget.

  Den nya versionen heter 5.3 och är giltig till 1 maj 2026.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav

  I krav O57 förtydligades att tester för 1,3-butadien endast får utföras för syntetisk latex. Produktypen mattor har dessutom tagits bort från kriterierna, eftersom dessa produkttyper kommer att omfattas av produktgrupp 113 Textilgolv och mattor.

  Den nya versionen heter 5.2 och är giltig till den 1 maj 2026. 

  Krav O8 har justerats. Broderytor på totalt max. 50 cm2 är undantaget.

  Den nya versionen heter 5.3 och är giltig till 1 maj 2026.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Justering av följande krav:

  • Krav O13 genom att lägga till Läderstandard av Oeko-Tex
  • Krav O14 genom att lägga till OCS 100 och OCS blended
  • Krav O29 genom att lägga till Bonsucro-standard
  • Krav O70 avseende införande av tester enligt standarden ISO/DIS 4484-1 och AATCC TM212
  • Krav O93 där krav på etiketter på plastförpackningar har tagits bort.

  Den nya versionen heter 5.1 och är giltig till och med den 1 maj 2026.

  5.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har beslutat om en ny generation . Den nya generationen, 5.0, börjar gälla den 1 mars 2022 och är giltig t.o.m. den 1 maj 2026.

  4.14 ⇛ 4.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Mijlömärkning beslutade den 3 maj 2022 att förlänga giltighetstiden för kriterierna till och med den 31 december 2023. Den nya versionen heter 4.15.

  4.13 ⇛ 4.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader till den 31 maj 2023. Den nya versionen heter 4.14.

  4.12 ⇛ 4.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 11 månader till den 30 november 2022. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader till den 31 december 2021. Den nya versionen heter 4.12.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav

  Krav O2 för metall i bälten har justerats. Den nya versionen heter 4.11.

  4.9 ⇛ 4.10: Justering av krav

  Krav O69 har fått en dimensionsändring för vävda produkter till täcken och kuddar. Den nya versionen heter 4.10.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av krav

  Bagatellgränsen i krav O2 har justerats liksom krav O82 för återvunna fjädrar och dun. Den nya versionen heter 4.9.

  4.7 ⇛ 4.8: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Det beslutades att ta bort krav O91 Retursystem. Dessutom har kriterierna förlängts med 24 månader till den 31 december 2020. Den nya versionen heter 4.8.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.7.

  4.5 ⇛ 4.6: Justering av krav

  Kravformuleringen för O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger för bomull har justerats. Den nya versionen heter 4.6.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Krav-formuleringen i O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger har justerats. Den nya versionen heter 4.5.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Kravtexten i krav O3 har justerats för glufosinat. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K71 och K72 har justerats för indigo-färgat denimtyg. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 4.3 är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Krav K31 om färg och färgämnen har justerats. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m den 31 december 2016.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  En lättnad vad gäller tungmetaller i krav K23 har införts Krav M8 - marknadsföring - har tagits bort. Den nya versionen av kriterierna, 4.1, är giltig t.o.m 31 december 2016.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information