English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, babyprodukter med textil

Babyprodukter med textil 104

Babyprodukter med textil innefattar produkter där den textila ytan kommer i nära kontakt med barnet, till exempel liggvagnar, sittvagnar, bilbarnstolar, bärselar, amningskuddar och skötbäddar. För fullständig lista över produkttyperna, se kriterierna.

Materialen som ingår i en Svanenmärkt babyprodukt med textilier måste uppfylla strikta miljökrav och kemikaliekrav. Det innebär att det finns förbud mot att använda vissa ämnen. Dessutom finns det krav på både säkerhet och kvalitet. Kraven är bland annat:

 • Miljö- och hälsoaspekter på de kemikalier som används i textilierna, till exempel är ämnen som kan orsaka cancer, ge genetiska defekter eller skada fertiliteten, halogenerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen och nanopartiklar inte tillåtna.
 • Miljö- och hälsoaspekter på fyllnadsmaterial, metall, gummi och plast.
 • För bomull måste minst 50 % vara ekologisk bomull eller 100 % bomull som uppfyller kraven för begränsad användning av bekämpningsmedel (IPM-bomull).
 • Test av säkerhet och kvalitet.

Kriterierna omfattar många olika material. Därför kommer inte nödvändigtvis alla krav i kriteriedokumentet att vara relevanta för varje produkt. I applikationsverktyget "Requirement Overview Tool" finns de krav som är relevanta för varje specifik produkt listade. Verktyget hänvisar även till krav i kriteriedokumentet.

 • Avgifter gällande från 1 januari 2019

  Kriteriedokumentet för babyprodukter med textil är ett samlingsdokument för varugrupperna: 

  • Barnstolar med textil
  • Bilbarnstolar
  • Skötmatta, stödkudde, huvudkudde
  • Ligg- och sittvagnar

   

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms per varugrupp (produkter som finns inom samma varugrupp hanteras tillsammans).
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms per varugrupp (produkter som finns inom samma varugrupp hanteras tillsammans).

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3% + moms.
  För den del av den nordiska omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05% + moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

   Obs! Produkter inom licensen kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser varugrupp som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 30 000 SEK exkl. moms per produkt.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000*) SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000*) SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta babyprodukter med textilier

  1.2 ⇛ 1.3: Justering av krav

  Krav O69 har justerats för att skilja mellan produkter avsedda för inomhus- och utomhusbruk. Den nya versionen heter 1.3.

  1.1 ⇛ 1.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 30 juni 2023. Krav O69 har justerats för att skilja mellan produkter avsedda för inomhus- och utomhusbruk. Den nya versionen heter 1.3.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O42. Samtidigt har krav O84 tagits bort. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för Babyprodukter med textilier beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 14 juni 2017. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för babyprodukter med textil.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

   

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information