Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Vad kan Svanenmärkas?

Att Svanenmärka en städtjänst är att ta ett helhetsgrepp om miljöarbetet. För att bli Svanenmärkt krävs att man lever upp till krav som både rör de produkter som används och driften av städtjänsten.

 

Företag som erbjuder vanlig städning och/eller fönsterputsning kan Svanenmärkas. Med vanlig städning menas sådant som krävs för att hålla ett visst utrymme inomhus rent. Tillsyn, uppsamling av avfall, storstädning, golvvård (inklusive polish- och vaxborttagning) och rengöring av invändigt glas (som glasväggar på kontor) ingår i dessa uppgifter. Med tillsyn menas när städpersonalen i ett första skede bara går igenom rummet och kontrollerar om det finns behov av städning och tömning av avfall.

Kvinna med gul och svart damsugare

Städningen kan till exempel omfatta områden som arbetsplatser, toaletter, restauranger, hotell, skolor eller privata hem.

Om ni både erbjuder vanlig städning, inklusive golvvård, och fönsterputsning kan båda tjänsterna Svanenmärkas. Vanlig städning ska alltid ha licens, medan det är valfritt om man vill ha licens även för fönsterputsning.

Specialstädning kan inte Svanenmärkas. Du kan läsa mer i kriterierna för städtjänster om vad vi menar med specialstädning. 

Det finns undantag: Ett företag kan inte bara Svanenmärka städningen hos vissa kunder eller ett visst städkoncept. Avdelningar med separat bokföring, t.ex. regionavdelningar, eller avdelningar eller divisioner kan däremot ansöka om en Svanenlicens förutsatt att de är olika ekonomiska resultatenheter. I sådana fall ska namn på den eller de resultatenheter som ansökan gäller anges på ansökningsblanketten.

Ett företag med Svanenmärkt städtjänst kan även erbjuda specialstädning eller andra tjänster som inte omfattas av Svanenlicensen, Men endast det som ingår i licensen får marknadsföras som Svanenmärkt.