Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Pappersmoduler

Kriterierna för Svanenmärkta pappersprodukter finns i tre dokument – i respektive kriteriedokument samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". 

Bas- och kemikaliemodulerna gäller för:

 • Engångsartiklar för mat
 • Fettäta papper
 • Hygienprodukter
 • Kopierings- och tryckpapper*
 • Mjukpapper
 • Tryckerier och trycksaker*

Det finns även andra kriteriedokument som hänvisar till Bas- och kemikaliemodulerna:

 • Förpackningar för flytande livsmedel
 • Möbler och inredningar*
 • Utemöbler, lek- och parkutrustning*

* För mer information om vilken generation av modulerna som ska användas, se längre ned.

Basmodulen

En ny version (3.1) har publicerats den 21 december 2023.
Den gäller för nya generationer av kriterier som publicerats efter den 5 oktober 2020:

 • Möbler och inredningar, generation 5
 • Tryckerier och trycksaker, generation 6
 • Kopierings- och tryckpapper, generation 5
 • Utemöbler, lek- och parkutrustning, generation 4
 • Mjukpapper, generation 6
 • Fettäta papper, generation 5

Basmodul 3.1 (svenska)

Basic Module 3.1 (English)

Background document version 3.1 

Trälista

Kemikaliemodulen

En ny version (3.4) har publicerats den 21 december 2023. 
Den gäller för nya generationer av kriterier som publicerats efter den 5 oktober 2020:

 • Möbler, generation 5
 • Tryckerier, generation 6
 • Kopierings- och tryckpapper, generation 5
 • Utemöbler, lek- och parkutrustning, generation 4

Kemikaliemodul 3.4 (svenska)

Chemical Module 3.4 (English)

Basmodulen Generation 2

Basmodul 2.7 (svenska)
Basic Module 2.7 (English)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

Bakgrundsdokument version 2
Background document version 2

Kemikaliemodulen Generation 2

Kemikaliemodul version 2.8 (svenska)
Chemical Module version 2.8 (English)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

Pappersprodukter och tryckerier

Välj kriterier för din pappersprodukt

Ansökningsportal

För massa- & papperstillverkare

Deklarationsportal