Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
En grå soffa i närbild

Möbler och inredning 031

Produktgruppen omfattar bland annat sittmöbler som stol och soffa, sovmöbler som madrass och säng, förvaringsmöbler inklusive garderob med klädhängare och hatthylla, bord/skrivbord, köks- och badrumsinredning samt skärmväggar och whiteboard.

Lampor, byggprodukter, sanitetsutrustning, kontorsmateriel, olika interiörprodukter, hjälpmedel, leksaker och utemöbler kan inte Svanenmärkas enligt dessa kriterier.

Omfattande krav ställs för ingående material och kemikalier som används vid tillverkningen och utsläpp av skadliga ämnen. Vidare ställs det krav relaterade till användningsfasen och cirkulära aspekter som kvalitet, garanti och materialåtervinning. Kraven inkluderar:

• Användning av hållbara förnybara råvaror, t.ex. krav på spårbarhet och minst 70 % certifierad träråvara.

• Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i tillverkningen, tillsätts materialen eller används vid ytbehandling. Det finns bland annat strikta krav på användning av ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska och kan skada genetiskt material, och ett förbud mot halogenerade flamskyddsmedel, fluorider och antibakteriella tillsatser inklusive nanopartiklar.

• Begränsningar av innehåll och utsläpp av formaldehyd och VOC i relevanta kemikalier och material såsom lim, stoppmaterial, textilier, träbaserade skivor och laminat.

• Gränser för energiförbrukning vid tillverkning av träbaserade skivor och laminat samt standby-energiförbrukning för rörliga möbler som höj- och sänkbara skrivbord och sängar.

• Test av kvalitet och funktion.

• Garanti, tillgänglighet av reservdelar och cirkulär design.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

  Observera att du kan behöva kontakta dina leverantörer och be dem att deklarera artiklar som ingår i din produkt. Led dem till fliken "För leverantörer" nedan.

   

  Begär inloggning

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Kriteriedokumentet för möbler är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Sängar och madrasser
  • Köks- och badrumsmöbler och inredningar
  • Andra möbler och inredningar
  • Stoppade möbler
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden

  Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden från 30 miljoner EUR till 150 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,01 % av produkternas omsättning i Norden som överstiger 150 miljoner EUR.

  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Kriteriedokumentet för möbler är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Sängar och madrasser
  • Köks- och badrumsmöbler och inredningar
  • Andra möbler och inredningar
  • Stoppade möbler
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.
   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden

  Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden från 30 miljoner EUR till 150 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,01 % av produkternas omsättning i Norden som överstiger 150 miljoner EUR.

  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Genom att registrera och deklarera ditt företags komponenter i vår Supply Chain Declaration Portal hjälper du dina kunder när de ansöker om Svanenlicens.

  Med komponent menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis kemikalier, laminat, glas eller textilier.

 • 5.8 ⇛ 5.9: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 21 november 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att förlänga kriteriernas giltighetstid med 12 månader till och med den 12 december 2026. Trädsarterna eukalyptus och akacia har undantagits från krav O30 Trädarter som inte får användas när de används i paneler gjorda av trä och bambu. Den 13 februari 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att Trimetylolpropantriacrylat (TMPTA, CAS-nr 15625-89-5) klassificerat som H351 har undantagits från O65 och O93 Klassificering av ingående ämnen i kemikalier som används för ytbehandling av trä, träbaserade paneler, laminat och plast. Dessutom accepterar kravet för O112 Syntetiska fibrer nu en alternativ testmetod för antimon i polyester. Den 5 mars 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kraven för kemikalier som används i textilöverdrag, och tillåter nu textiltillverkare att dokumentera kraven med giltiga Oeko-Tex 100 klass I eller II-certifikat. Den nya versionen heter 5.9.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av krav

  Den 12 september 2023 antog Nordisk Miljömärkning en justering i kravet på ytbehandling av plast (krav O91-O97), där undantag ges för kantband av plast. Kraven för O15 Cirkulär design har justerats för ramsängar (fler alternativ). Slutligen, så hänvisar kravet för O110 Beläggningar, laminat och membran nu också till O105 Flamskyddsmedel. Den 10 oktober 2023 antog Nordisk Miljömärkning en justering i krav O18 Emballage. Kravet på en minimhalt av återvunnet material i kartong/papper har tagits bort. Den nya verisonen heter 5.8.

  5.6 ⇛ 5.7: Justering av krav

  - O15 cirkulär design har justerats för ramsängar (fler alternativ),
  - O18 Förpackning. Kravet på minsta andel återvunnet material i kartong/papper har tagits bort,
  - Ytbehandling av plast (krav O91-O97), där dispens ges för plastband,
  - O110 Beläggningar, laminat och membran syftar nu även på O105 Flamskyddsmedel.

  Den nya versionen heter 5.8 och är giltig till den 31 december 2025.

  5.6 ⇛ 5.7: Justering av krav

  Justering av kraven O32 och O33 (paneler av trä och/eller bambu. Undantag görs nu för hartser som innehåller melamin klassificerade som H351 och H361 och hartser som innehåller max 10 viktprocent metanol eller fenol. Fenol gäller endast plywood. Liknande undantag har införts i O33 (klassificering av ingående ämnen).

  Den nya versionen heter 5.7 och är giltig till den 31 december 2025.

  5.5 ⇛ 5.6: Justering av krav

  Justering av kravet på ytbehandling av plast (O92-O94), där undantag nu ges för UV-produkter klassade som miljöfarliga om UV-proudkterna appliceras i ett slutet system med insamling av eventuellt avfall. Krav O34 har också justerats och melamin är nu undantaget. 

  Den nya versionen heter 5.6 och är giltig till den 31 december 2025.

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  En justering av kraven på stål och aluminium (O80 och O81) gällande spårbarhet. 

  Den nya versionen heter 5.5 och är giltig till och med den 31 december 2025.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  En justering av användning av harts som innehåller melamin och används i produktion av laminat har införts och undantag medges nu från förbudet av klassificeringarna H351 och H361. 

  Den nya versionen heter 5.4 och är giltig till och med den 31 december 2025.

  5.2 ⇛ 5.3: Justering av krav

  Ett flertal justeringar har gjorts:

  • Flamskyddsmedel med organiskt fosfor kommer att tillåtas i specifika fall (Krav O104 och O144)
  • Krav på förpackningar av hoprullade madrasser har justerats (Krav O18)
  • Ett nytt energigränsvärde infördes för vissa träbaserade skivor (Krav O38)
  • Ett krav för COD-utsläpp under våtprocessen infördes

  Dessutom har en justering gjorts i produktgruppsdefinitionen där det nu är möjligt att märka skiljeväggar i offentliga lokaler. Detta ledde till justeringar i kvalitetskrav O4 och O5, samt krav på cirkulär utformning (O15).

  Den nya versionen heter 5.3 och är giltig till den 31 december 2025.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav

  En justering av av hormonstörande ämnen har gjorts i kriterierna vilket påverkar följande krav: O22, O34, O47, O53, O65, O74, O88, O93, O107 och O153. Dessutom har ett förtydligande angående kuddar och under vilka produkttyper de ska härröra. gjorts. Den nya versionen heter 5.2.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Ett flertal justeringar har gjorts i olika krav, bl.a. gällande bagatellgränsen för när krav på förbjudna och begränsade träslag ska gälla, krav O65 Förbjudna ämnen där det ges undandtag för polyaziridiner som inte är klassifierade CMR, harmionisering av kraven O112, 120, 121 och 158 med de reviderade kraven i kriterierna för Svanenmärkning av textilier, skinn och läder. Vidare justering av kraav O51 där undantag för vissa UV-produkter ges. Dessutom har ett tydliggörande av krav O15 Cirkulär design gjorts. Den nya versionen heter 5.1.

  5.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har beslutat att anta en ny generation kriterier för Möbler och inredning.  Den nya versionen, 5.0, är giltig till och med den 31 december 2025.

  4.19 ⇛ 4.20: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter 4.20 och är giltig till och med den 31 december 2023.

  4.18 ⇛ 4.19: Justering av krav

  Justering avseende undantag för melamin (CAS nr. 108-78-1).

  Den nya versionen heter 4.19 och är giltig till den 30 juni 2023.

  4.17 ⇛ 4.18: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.18, är giltig till och med den 30 juni 2023.

  4.16 ⇛ 4.17: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 4.17, är giltig till och med den 31 december 2022.

  4.15 ⇛ 4.16: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.16, är giltig till och med den 30 juni 2022.

  4.14 ⇛ 4.15: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K19 och bilagorna 2a och 2c har uppdaterats. Därtill har kriterierna förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 4.15, är giltig till och med den 30 juni 2021.

  4.13 ⇛ 4.14: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K35 och bilaga 6 har uppdaterats. Därtill har en del redaktionella ändringar i tabeller gjorts. Vidare har krav K65 tagits bort och kriterierna förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 4.14, är giltig till och med den 31 mars 2020.

  4.12 ⇛ 4.13: Justering av krav

  Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Justering av krav

  K4: Undantaget för bruk av lim med polykloroprentillsats för madrass- och stoppmöbelproducenter har förlängts till att gälla hela giltighetstiden för kriteriegeneration 4, 2019-06-30.

  Ett undantag för formaldehyd, som orenhet i nyproducerad polymer, samt undantag för bruk av epoxiakrylat i UV-härdande ytbehandlings-produkter har införts.

  Den nya versionen heter 4.12.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Redaktionella ändringar har gjorts i evalueringen av generation 4 av kriterierna.
  • Krav K16, K35, K65 och K67 har tagits bort.
  • Nya krav för HPL-paneler har införts.
  • Ett undantag för Bronopol i krav K4 har införts.

  Samtidigt förlängdes kriterierna med 18 månader. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019.

  4.9 ⇛ 4.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K67: Den generella delen i krav K67 Marknadsföring tas bort. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  4.8 ⇛ 4.9: Förlängning av undantag

  Krav K4: Undantaget för användning av lim med polykloroprentillsats för madrass- och stoppmöbelproducenter har förlängts. Den nya versionen 4.9 är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  4.7 ⇛ 4.8: Justering av krav

  • K4: Undantaget för bruk av lim med polykloropren är förlängt till den 30 juni 2015.
  • K39: Nytt materialkrav på mineraliska råvaror för ljudisolerande ändamål.
  • K60: Nytt materialkrav på linoleum.

  Kraven gäller när respektive material överstiger 5 vikt-procent av möbeln.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  • K22 & K23: Angående krav på återvunnen metall i Svanenmärkta möbler.
  • K48–K54: Justering av textilkrav, huvudsakligen de krav som det hänvisas till i bilaga 1, avsnitt

  4.2. 4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriterier

  Svanens kriterier för möbler och inredning har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 4.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av K4 och avsnitt 2.7

  Utvidgning av lim-undantag i K4: Det tidsbegränsade undantaget för användning av lim med polykloroprentillsatser, som gäller för madrassproducenter t.o.m den 10 maj 2014, är nu udvidgat till att även gälla stoppmöbelproducenter. Justering av avsnitt 2.7:

  Det har införts en bagatellgräns på en viktprocent för krav på stoppmaterial i avsnitt 2.7.

Låt dig inspireras

Svanenmärkta möbler och inredningar har funnits på marknaden sedan 1992 och finns i alla nordiska länder med leverantörer från hela världen. 

Vid frågor och mer information kontakta