English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Förpackningar för flytande livsmedel 103
Bild för produktgrupp, förpackningar för flytande livsmedel

Förpackningar för flytande livsmedel 103

Syftet med kriterierna är att stimulera utvecklingen av hållbart producerade förnybara material och återvunnet material i förpackningar.

Förpackningar för flytande livsmedel är inte en traditionell Svanenmärkt produkt eftersom det i detta fall endast är själva förpackningen som är Svanenmärkt och inte produkten inne i förpackningen.

En Svanenmärkt förpackning för flytande livsmedel

 • består av minst 90 % förnybara material eller minst 80 % återvunnet material
  för att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser.
 • lever upp till höga krav på kemikalier vilket gagnar såväl hälsoaspekter 
  som möjlighet till återvinning.
 • kan enklare materialåtervinnas, vilket främjar cirkulär ekonomi.

Riktlinjer för Svanenmärket på förpackningar för flytande livsmedel

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Observera att såväl kartong- som massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter". Se vidare i kriteriedokumentet för Förpackningar för flytande livsmedel, kapitel 3.1.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Observera att såväl kartong- som massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter". Se vidare i kriteriedokumentet för Förpackningar för flytande livsmedel, kapitel 3.1.

     
     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta förpackningar för flytande livsmedel

  1.5 => 1.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 12 december 2023 att förlänga
  kriteriernas giltighetstid med 12 månader till den 31 december 2026.

  Den nya versionen heter 1.6.

  1.4 => 1.5: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Nordisk Miljömärkning har beslutat att justera krav O2 gällande ofärgat glas och O5 gällande engångsglas. Vidare får BHT en harmoniserad klassificering vilket påverkar O16 och O17. Dessutom har kriteriernas giltighetstid förlängts med 18 månader. 

  Den nya versionen heter 1.5 och är giltig t.o.m. den 31 december 2025.

  1.3 => 1.4: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning har beslutat om följande justeringar:

  • Krav O7 gällande undantag för svarta korkar för plastförpackningar som ingår i pantsystem för dryckesförpackningar
  • Krav O11 gällande ändring av förbjudna träslag

  Den nya versionen heter 1.4.

  1.2 => 1.3: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Nordisk Miljömärkning har beslutat om justering av undantaget för BHT i krav O17 samt att förlänga kriteriernas giltighetstid med 24 månader. Den nya versionen heter 1.2 och är giltig t.o.m. 30 juni 2024. 

  1.1 => 1.2: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning har beslutat om följande justeringar:

  • Krav O4 gällande krav på migrationstest (2019-12-10)
  • Krav O17 gällande undantag för BHT (2020-01-17)
  • Krav O18 om färger till tryck och infärgning (2020-05-05)

  Den nya versionen heter 1.2.

  1.0 => 1.1: Justeringar av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade om en justering gällande undantag i kapitel 4 för datumstämpling på förpackningar för flytande livsmedel den 29 maj 2019. Den nya versionen heter 1.1.

  1.0: Antagande av kriterier 

  Kriterier för förpackningas för flytande livsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

FAQ Förpackningar för flytande livsmedel

 • Vi har tydliga regler för att Svanenmärket inte får sitta på framsidan och ska innehålla förklarande text. Vi har en helt egen logo för just de förpackningarna som tydligt förklarar att det är förpackningen som är Svanenmärkt och inte innehållet.

 • Antingen tillverkaren av livsmedlet eller tillverkaren av förpackningen har möjlighet att ansöka om och få licens.

 • De flesta konsumenter idag föredrar kartongförpackningar med kork och därför har nästan alla kork idag. För att Svanen ska kunna göra verklig skillnad och licensera de förpackningar konsumenten köper, beslutade vi att tillåta plastkorkar på kartongförpackningar. Korken materialåtervinns som plast och fästet blir energi, men teknik finns för att på sikt kunna ta hand om all plast från kartongen.

 • Vi vet att marknaden för plastförpackningar kommer att bestå, även om många överger plast. Därför vill Svanen främja en ökad andel återvunnen och/eller förnybar plast på marknaden där denna andel måste vara minst 80 procent, vilket är klart högre än genomsnittet. Dessa måste kunna återvinnas i de befintliga återvinningssystem som finns i Norden. Dessutom finns effektiva pantsystem för återvinning av PET.

 • En Svanenmärkt PET-flaska innehåller en hög halt återvunnen och/eller förnybar plast i jämförelse med genomsnittsflaskan. Vi ställer också höga krav på certifiering av råvaran till den förnybara plasten samt på tillsatsämnen i plasten.

 • För att en glasförpackning ska kunna bli Svanenmärkt måste minst 80 procent vara av återvunnen glasråvara. Flaskor måste också vara särskilt lätta. Ofärgat glas består i genomsnitt av cirka 45 procent återvunnet glas. Är halten återvunnet glas högre reduceras glasets klarhet. Ofärgat glas klarar alltså inte av Svanens kriterier, och därför kan enbart färgat glas bli Svanenmärkt i dagsläget.

 • En Svanenmärkt aluminiumförpackning ska bestå av minst 80 procent återvunnen aluminium, vilket är mycket högre än genomsnittet. Dessutom ställer Svanen höga krav på de tillsatsämnen och kemikalier som används i produktionen av burkarna. Vi kan se att en stor andel av de aluminiumförpackningar som produceras idag pantas och återvinns av konsumenterna, vilket Svanen vill främja.

 • Vi ställer flera hårda krav på förpackningar, till exempel på de kemikalier och tillsatser som används i förpackningarna och certifiering av förnybara råvaror. Det ska finnas tydliga rutiner för kvalitets- och hållbarhetsarbete och tillverkaren ska kontinuerligt genomföra omfattande riskbedömningar av produktens hälso- och miljöpåverkan. Syftet är bland annat att minska risken för att farliga ämnen från förpackningen sprider sig till livsmedlet.

  Vidare ska:

  • Förpackningarna tillverkas med en lägre energiåtgång i produktion av kartongmaterial och plast

  • Leverantörerna arbetar aktivt med återvinningsdesign

  • Råvaror i alla förpackningar ska gå att spåra

  • All skogsråvara till kartong är FSC-märkt

Kontakta mig för mer information