English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Pappersmoduler

Pappersmoduler

Kriterierna för våra pappersprodukter finns i tre dokument – i respektive kriteriedokument samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul".

Bas- och kemikaliemodulen gäller för:

  • Engångsartiklar för mat
  • Fettäta papper
  • Förpackningar för flytande livsmedel
  • Hygienprodukter
  • Kopierings- och tryckpapper (OBS! Ny version 3)
  • Mjukpapper
  • Tryckerier

 

Basmodulen

Basmodul 2.4 (svenska)
Basic Module 2.4 (English)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

Bakgrundsdokument version 2
Background document version 2

-------------------------------------------

En ny version (3) har publicerats den 20 november 2020.

Basic Module 3.0 (English)

Background document version 3.0 

 

Kemikaliemodulen

Kemikaliemodul version 2.5 (svenska)
Chemical Module version 2.5 (English)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

-------------------------------------------

En ny version (3) har publicerats den 20 november 2020.

Chemical Module 3.0 (English)

Portal för massa, papper & tryckerier

Gå vidare till portalen