English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Pappersmoduler

Pappersmoduler

Kriterierna för Svanenmärkta pappersprodukter finns i tre dokument – i respektive kriteriedokument samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". 

Bas- och kemikaliemodulerna gäller för:

 • Engångsartiklar för mat
 • Fettäta papper
 • Hygienprodukter
 • Kopierings- och tryckpapper*
 • Mjukpapper
 • Tryckerier och trycksaker*

Det finns även andra kriteriedokument som hänvisar till Bas- och kemikaliemodulerna:

 • Förpackningar för flytande livsmedel
 • Möbler och inredningar*
 • Utemöbler, lek- och parkutrustning*

* För mer information om vilken generation av modulerna som ska användas, se längre ned.

Basmodulen

Basmodul 2.6 (svenska)
Basic Module 2.6 (English)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

Bakgrundsdokument version 2
Background document version 2

-------------------------------------------

En ny version (3) har publicerats den 19 november 2020.
Den gäller för nya generationer av kriterier som publicerats efter den 5 oktober 2020:

 • Möbler och inredningar, generation 5
 • Tryckerier och trycksaker, generation 6
 • Kopierings- och tryckpapper, generation 5
 • Utemöbler, lek- och parkutrustning, generation 4

Basmodul 3.0 (svenska)

Basic Module 3.0 (English)

Background document version 3.0 

Kemikaliemodulen

Kemikaliemodul version 2.7 (svenska)
Chemical Module version 2.7 (English)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

-------------------------------------------

En ny version (3) har publicerats den 19 november 2020. 
Den gäller för nya generationer av kriterier som publicerats efter den 5 oktober 2020:

 • Möbler, generation 5
 • Tryckerier, generation 6
 • Kopierings- och tryckpapper, generation 5
 • Utemöbler, lek- och parkutrustning, generation 4

Kemikaliemodul 3.0 (svenska)

Chemical Module 3.0 (English)

Portal för massa, papper & tryckerier

Gå vidare till portalen