English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Pappersmoduler

Pappersmoduler

Kriterierna för våra pappersprodukter finns i tre dokument – i respektive kriteriedokument samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul".

Bas- och kemikaliemodulen gäller för:

  • Fettäta papper
  • Hygienprodukter
  • Kopierings- och tryckpapper
  • Mjukpapper
  • Tryckerier

Basmodulen

Basmodul 2.4 (svenska)
Basic Module 2.4 (english)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

Bakgrundsdokument version 2
Background document version 2

Kemikaliemodulen

Kemikaliemodul version 2 (svenska)
Chemical Module version 2 (english)

Skrivbara bilagor version 2
Writable declarations version 2

Portal för massa, papper & tryckerier

Gå vidare till portalen