English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Engångsartiklar för mat 047
Engangsartiklar för mat

Engångsartiklar för mat 047

Engångsartiklar för mat innefattar take away-förpackningar som kaffemuggar och pizzakartonger, behållare och papper för inslagen mat, engångsartiklar som muggar, glas, tallrikar, bestick och sugrör, påsar och filmer för förpackning av livsmedel såsom brödpåsar, fryspåsar, påsar för frukt och grönt, kaffe- och tefilter, tandpetare samt cocktail- och rörpinnar.

Det finns strikta krav för råvaror och kemikalier som används vid tillverkningen av Svanenmärkta engångsartiklar med fokus på miljö- och hälsoaspekter. Kraven bidrar till att främja ökad återvinning, minska produkternas miljöpåverkan, bidra till minskad användning av fossila råvaror och undvika förlust av biologisk mångfald.

Kraven innehåller bland annat:

 • En Svanenmärkt engångsartikeln måste vara framställd med en hög andel förnybara material eller återvunnen plast
 • Förbud mot fluorföreningar, ftalater, bisfenol A, smakämnen, parfymer och PVC
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos lim och färgämnen
 • Märkning med sorteringssymbol/-text
 • Träråvarorna skall kunna fastställas och vara certifierade
 • Förbud mot återvunnet papper, papp och kartong

Kriterierna för engångsartiklar finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 •  

  Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta engångsartiklar för mat

  4.8 ⇛ 4.9 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriern har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 4.9 och är giltig t.o.m. 31 december 2026.

  4.7 ⇛ 4.8 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriern har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 4.8 och är giltig t.o.m. 31 december 2025.

  4.6 ⇛ 4.7 Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justeringar i krav O30 där muggar märkta i enlighet med EU-direktiv 2019/904 undantas; i O5 infördes ett alternativt krav för lågmolekylära organiska klorföreningar i vått hållfasthetsmedel och slutligen uppdaterades ett krav för trädslag med begränsad användning i Svanenmärkta produkter i O6. Kriteriernas giltighetstid har också förlängts. Den nya versionen heter 4.7 och är giltig till och med 31 december 2024. 

  4.5 ⇛ 4.6 Justering av krav

  En justering i krav O15 gällande undantag för BHT upp till 2 ppm i vattenavvisande papplager i engångsartiklar. Den nya versionen heter 4.6 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  4.4 ⇛ 4.5 Justering av krav

  En justering i krav O19 gällande dokumentationskravet för färgleverantörer har gjorts. Den nya versionen heter 4.5 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  4.3 ⇛ 4.4 Förlängning av kriteriernas giltighetstid samt justering

  Kriteriern har förlängts med 12 månader. Samtidigt har en justering av krav O30 gällande återvinningsmärkning. Den nya versionen heter 4.4 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  4.2 ⇛ 4.3 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriern har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 4.3 och är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  4.1 ⇛ 4.2 Justering av krav

  Produktgruppsdefinitionen har ändrats och engångsmaterial i plast är inte längre tillåtet. Samtidigt har en justering gällande D6 i krav O18 gjorts och en hänvisning till detta lagts till i krav O15. Den nya versionen heter 4.2 och är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

  4.0 ⇛ 4.1 Justering av krav

  Justering i krav O19 Färgämnen som används för papper / kartong / kartong och därtill hörande bilaga 4c. Dessutom togs retursystemkravet bort. Den nya versionen heter 4.1 och är giltig t.o.m. 30 juni 2021.

  4.0 Ny kriteriegeneration

  Generation 4.0 av Svanens kriterier för Engångsartiklar för mat har lanserats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information