Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

E-handelstransporter 111

Svanenmärkta e-handelstransporter ger Nordens konsumenter ett mer hållbart och trovärdigt alternativ när de väljer leverans för sina e-handlade varor. Märkningen tar ett helhetsgrepp med fokus på klimatpåverkan, energieffektivitet och arbetsvillkor.   

Kraven omfattar både line-haul och last mile, dvs. både de långväga transporterna från lager/terminal och leveranser ut till paketombud, paketbox eller hemleverans. Systemgränsen är från e-handlarens lager eller transportörens terminal och till konsument, läs mer i FAQ. Exempel på företag som kan vara licensinnehavare är:

 • Företag som transporterar e-handlade varor.
 • Post- och morgontidningsdistributörer som även levererar e-handelsvaror.
 • Techbolag som är verksamma inom e-handelsleverans.

En Svanenmärkt e-handelstransport:

 • Minskar energianvändningen i transportnätverket.
 • Minskar klimatpåverkan och stimulerar fossilfria hemleveranser.
 • Innebär en god nivå på befintlig fordonsflotta samt att mer hållbara fordon såsom el, vätgas och biogasfordon väljs vid nyinköp.
 • Innebär stegvis ökade krav på förnybar energi i hela transportnätverket. 
 • Förbud mot palmolja eller dess biprodukter (PFAD).
 • Främjar bättre arbetsvillkor i linje med nationell arbetsrättslig standard.
 • Ger mer tid till optimering av logistiksystemet genom att begränsa leveranser samma dag.
 • Bidrar till mindre skrymmande förpackningar.

Nyheter och mer information om Svanenmärkta e-handelstransporter finns längre ner på sidan.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från och med 1 januari 2024

  Belopp exklusive moms

  Avgifter

  Ansökan om ny licens

  3 251 EUR, dock minst 1 625 EUR per produkt/varumärke.

  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts

  1 625 EUR, dock minst 812 EUR per produkt/varumärke.

  Licensavgiften betalas per land/företag/varumärke och kan inte beräknas för en grupp av företag.

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning upp till 30 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,03 % av produkternas omsättning från 30 miljoner EUR till 125 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,01 % av produkternas omsättning som överstiger 125 miljoner EUR. 

  Minimiavgift 2 167 EUR per år.

  Avgift för utvidning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Utvidgning med ny produktgrupp/varumärke

  1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

   

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

  Gäller från och med 1 januari 2023

  Belopp exklusive moms

  Avgifter

  Ansökan om ny licens

  3 114 EUR, dock minst 1 557 EUR per produkt/varumärke.

  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts

  1 557 EUR, dock minst 779 EUR per produkt/varumärke.

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i varje Nordiskt land och varumärke.

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,03 % av produkternas omsättning i Norden från 30 miljoner EUR till 125 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,01 % av produkternas omsättning i Norden som överstiger 125 miljoner EUR. 

  Minimiavgift 2 076 EUR per år.

  Avgift för utvidning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Utvidning med ny produktgrupp/varumärke

  1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Licensavgift utanför Norden

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning utanför Norden upp till 30 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,03 % av produkternas omsättning utanför Norden från 30 miljoner EUR till 125 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,01 % av produkternas omsättning utanför Norden som överstiger 125 miljoner EUR.

   

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 1.1 ⇛ 1.2 Justering av krav

  Avsnittet "Vad kan Svanenmärkas" har justerats liksom kraven O1, O7 och O18. Det finns en mindre förändring i Bilaga 1.

  1.0 ⇛ 1.1 Justering av krav

  Ett flertal justeringar har gjorts:

  • Krav O3 och O4: De minst anlitade underleverantörerna, som sammanlagt står för max 20 % av kostnaden för inköpta transporter får undantas krav O4 och punkt c, d och e i krav O3.
  • Krav O9: En bagatellgräns införs som innebär att 95 % (istället för 100 %) av mängderna biodiesel ska vara dokumenterat fria från råvaror med hög iLUC-risk.
  • Krav O10: Krav på uppföljning av underleverantörer harmoniseras med krav O13
  • Krav O15: Licensinnehavarens krav på underleverantörer endast gäller punkt 3, 4 och 5 (ej punkt 1 och 2).

  Den nya versionen heter 1.1 och är giltig t.o.m. 31 mars 2027.

  1.0: Ny produktgrupp

  Nordisk Miljömärkning fastställde version 1.0 av kriterierna för Svanenmärkta e-handelstransporter den 7 mars 2023.

  Kriterierna är giltiga till den 31 mars 2027.

Logotyp för e-handelstransporter

Ladda ner

Tips och riktlinjer för e-handlare

Ladda ner

Därför ska du Svanenmärka din e-handelstransport

Panelsamtal under DCongress 2023

Hör några branschföreträdare diskutera vikten av tydlighet i checkouten. Från panelsamtal i nShifts monter under DCongress 2023.

”Undersökningar visar att många kunder vill göra medvetna val, både vad gäller produkt men också leverans. Och med en Svanenmärkt e-handelsleverans blir det enkelt och tydligt för konsumenten att göra detta medvetna val”.
Kristina Wärmare, PR- kommunikationschef NetOnNet

”Det som jag faktiskt är mest glad för är att detta är en nordisk märkning. Det är väldigt viktigt för oss som jobbar på många marknader”.
Sandra Gadd, CFO Boozt.

Hur kan hållbarhetsmärkningar få effekt på godstransporter?

Läs mer

Kontakta mig för mer information