Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Svenska konsumenter litar mer på oberoende märkning

Litar mer på oberoende märkning

När Miljömärkning Sverige skulle ta fram nya krav för e-handelstransporter så fick HUI Research i uppdrag att kartlägga hur konsumenter tänker kring hållbarhet och fraktalternativ i check-out. Syftet var att känna till vad som är viktigt och vad som är svårt för de konsumenter som vill göra mer hållbara val när de handlar på nätet. Studien bestod dels av en kvalitativ del, dels av en kvantitativ. 

Två léende kvinnor sitter framför en dator
Att kunna välja mer hållbara leveransalternativ är viktigt för många konsumenter och då litar man mer på oberoende miljömärkningar

Här följer några insikter från den kvantitativa undersökningen i Sverige:

Att kunna välja mer hållbara leveransalternativ är viktigt för många konsumenter – 4 av 10 av samtliga svenska konsumenter uppger att det är viktigt för dem när de handlar varor på internet.

(Fråga: Hur ställer du dig till följande påstående? Det är viktigt för mig att välja hållbara leveransalternativ när jag handlar på internet.)

4 av 10 tycker att det är viktigt att onlinebutiken har utförlig information om miljömärkningar och hållbarhetsarbete på sin hemsida.​

(Fråga: Hur ställer du dig till följande påstående? Det är viktigt för mig att onlinebutiken har utförlig information om miljömärkningar och sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida)

1 av 5 konsumenter upplever att informationen om leveransers miljömässiga hållbarhet ”inte alls” är tillräcklig när de handlar varor på internet.

(Fråga: Upplever du att informationen om leveransers miljömässiga hållbarhet är tillräcklig generellt sett när du handlar varor på internet?)

I undersökningen syns också en väsentlig skillnad i tilliten till hållbarhetsmärkningar utfärdade av oberoende organisationer jämfört med att märka transporten med hållbarhetsrelaterade uttryck som fossilfri eller hållbarhetsrelaterade ikoner som gröna löv.

64 % har mycket hög/hög tillit till leveranser med hållbarhetsmärkningar som utfärdas av oberoende organisationer, till exempel Svanen (Miljömärkning Sverige) eller Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen).

(Fråga: Vilken tillit har du generellt till en transportör som gör följande kopplat till sina leveranser? Märker sina leveranser med hållbarhetsmärkningar som utfärdas av oberoende organisationer, till exempel Svanen eller Bra Miljöval)

Undersökningen visar att tilliten sjunker vad gäller transportörer som använder uttryck som klimatsmart eller fossilfri. Där finns en låg tillitsgrad: 45 % har ganska låg/mycket låg tillit till transportörer som gör använder uttryck som klimatsmart eller fossilfri.

(Fråga: Vilken tillit har du generellt till en transportör som gör följande kopplat till sina leveranser? Använder hållbarhetsrelaterade uttryck, till exempel klimatsmart eller fossilfri)

Undersökningen visar att tilliten sjunker vad gäller transportörer som använder hållbarhetsrelaterade ikoner som gröna löv utan att koppla dem till en befintlig märkning. Där finns en låg tillitsgrad: 43 % har ganska låg/mycket låg tillit till hållbarhetsrelaterade ikoner.

(Fråga: Vilken tillit har du generellt till en transportör som gör följande kopplat till sina leveranser? Använder hållbarhetsrelaterade ikoner som inte är kopplade till en befintlig hållbarhetsmärkning, till exempel ett grönt löv?)

Källa: HUI research 2022 Sammanställning av kvantitativ undersökning.  

Mest viktigt med miljövänlig frakt för de unga

Även om plats, pris och tillit till transportören är de allra viktigaste faktorerna vid val av leveranssätt så svarar 36 % av samtliga svenska konsumenter att de väljer leveransalternativ utifrån hur miljömässigt hållbart det är.

Det är störst andel i ålder 30-39 år, 37 %, som väljer leveransalternativ beroende på hur utifrån hur miljövänligt de uppfattar att det är. Men även 35 % av de i ålders 18-29 år tycker det är viktigt, liksom de medelålders konsumenterna: 34 % av de i åldern 40-49 år.

Kort om undersökningen:

Antal svarande: 1179 personer

Åldersfördelning: 18-79 år

Könsfördelning: Män 51 %, Kvinnor 49 %

En digital kvantitativ undersökning har skickats till 1 558 respondenter under perioden 13-25 april 2022. Urvalet är representativt för Sveriges befolkning. Datan har sammanställts av HUI Research.