English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Tillverkning av textilier, hudar/skinn och läder 039

Tillverkning av textilier, hudar/skinn och läder 039

Svanenmärkta Kläder, textilier och läder är av god kvalitet och har en minskad miljöpåverkan under hela produktens livscykel. Svanenmärkta produkter är tillverkade av fibrer som antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror. FN:s konventioner om arbetarrätt (ILO) ska efterlevas i produktionen.
Kraven omfattar produkter som tillverkas av textilfibrer, skinn och läder. Bland annat kläder, accessoarer, hemtextilier samt textilfibrer, garn och metervara för kläder eller inredning.

Exempel:

Kläder: Vardagskläder, arbetskläder, uniformer.
Accessoarer: Huvudbonader, halsdukar, skärp, väskor.
Hemtextilier: Täcken, kuddar, handdukar, sängkläder, gardiner, möbeltyger.

Kraven inkluderar:

 • Användning av fibrer som antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror som uppfyller specifika miljökrav.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos alla kemikalier som används i textilproduktionen. Bland annat förbud mot att tillsätta ämnen som är cancerframkallande, skadliga för reproduktionsförmågan eller arvsmassan. Det är också förbud mot halogenerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och antibakteriella tillsatser inklusive nanopartiklar.
 • Implementering av ett minimum av BAT (bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt) för vatten- och energieffektivitet eller egen produktion av solenergi för textilproduktion.
 • Test av textilens kvalitet, bland annat färgbeständighet, slitstyrka och att textilen håller formen.
 • Efterlevnad av FN:s konvention om arbetstagares rättigheter (ILO).

Två licenstyper: En för själva produkterna och en för tillverkningen

Från och med version 5.0 av kraven (gäller från och med 1 mars 2022) finns det två licenstyper:

 • Produktlicens
 • Tillverkningslicens

Varje licenstyp kräver en separat ansökan och har egna avgifter.


Produktlicens, för ägare av varumärke/varor

För att Svanenmärka kläder, sänglinnen, en livrem eller någon annan textil- eller läderprodukt måste du ansöka om produktlicens. Då måste kriterierna som gäller för produkter i Nordic Ecolabelling Portal uppfyllas. Du måste också ange vilken/vilka tillverkningsslicenser produktlicensen ska baseras på.

Tillverkarens licens

Som regel kommer det att vara företaget bakom fabriken där varorna produceras som ansöker om tillverkningslicens, men det kan även vara företaget som äger varumärket. En tillverkningslicens ger rätt att producera varor för produktlicenser inom det produktsortiment som anges i tillverkningslicensen. Men en tillverkningslicens ger inte rätt att Svanenmärka de producerade varorna eller påstå att de är Svanenmärkta eller uppfyller Svanens krav.

Kriterierna för produktionsanläggningar och processer finns i Nordic Ecolabelling Portal. Produktområdet specificeras genom att deklarera varorna i Portalen för leveranskedjedeklaration (Supply Chain Portal). Produktområdet definieras bl.a. av produkttyp, material och andra inputs som kulör och knappar.

I deklarationen av en produkt anger sökanden vilka komponenter som används till den enskilda artikeln. Följande komponenter kan deklareras i Supply Chain Portal av sökande och/eller relevanta underleverantörer: Kemikalier, fiber, garn, metervara, tillbehör som knappar, fyllningar samt läder.

 

 • 039 Kläder, textilier och läder, tillverkningslicens
  Gäller till och med 31 december 2023
  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 000 EUR, Inkluderar produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  750 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Ansökan om förnyelse av licens från generation 4 till 5

  1 500 EUR.

  750 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden.
  Minimiavgift 2 000 EUR per år.
  Maxavgift 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

   

  112 Kläder, textilier och läder, produktlicens (brand owners)
  Gäller till och med 31 december 2023
  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens, mottagen innan utgången av 2022

  1 500 EUR.

  Gratis för brand owners med licens för 039 Textilier skinn och läder, generation 4, om de samtidigt ansöker om förnyelse av sin befintliga licens-

  Ansökan om ny licens, från och med 2023 3 000
  Ansökan om förnyelse av licens N/A

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Ingen avgift för 2022 och 2023
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden Ingen avgift för 2022 och 2023

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

   


  039 Kläder, textilier och läder, tillverkningslicens
  Gäller från och med 1 januari 2024
  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 000 EUR, Inkluderar produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  750 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Ansökan om förnyelse av licens

  1 500 EUR, Inkluderar produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  750 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Årlig licensavgift

  Årlig licensavgift, global 2 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

   

  112 Kläder, textilier och läder, produktlicens (brand owners)
  Gäller från och med 1 januari 2024
  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 000 EUR.

  Ansökan om förnyelse av licens

  1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.

  0,05 % av omsättningen som överstiger 30 miljoner EUR.

  Minmiavgift, Norden 2 000 EUR
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år om omsättningen av de Svanenmärkta produkterna överstiger 300 000 EUR utanför Norden.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta textilier, skinn och läder

  4.14 ⇛ 5.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har beslutat om en ny generation . Den nya generationen, 5.0, börjar gälla den 1 mars 2022 och är giltig t.o.m. den 1 maj 2026.

  4.13 ⇛ 4.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader till den 31 maj 2023. Den nya versionen heter 4.14.

  4.12 ⇛ 4.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 11 månader till den 30 november 2022. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader till den 31 december 2021. Den nya versionen heter 4.12.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav

  Krav O2 för metall i bälten har justerats. Den nya versionen heter 4.11.

  4.9 ⇛ 4.10: Justering av krav

  Krav O69 har fått en dimensionsändring för vävda produkter till täcken och kuddar. Den nya versionen heter 4.10.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av krav

  Bagatellgränsen i krav O2 har justerats liksom krav O82 för återvunna fjädrar och dun. Den nya versionen heter 4.9.

  4.7 ⇛ 4.8: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Det beslutades att ta bort krav O91 Retursystem. Dessutom har kriterierna förlängts med 24 månader till den 31 december 2020. Den nya versionen heter 4.8.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.7.

  4.5 ⇛ 4.6: Justering av krav

  Kravformuleringen för O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger för bomull har justerats. Den nya versionen heter 4.6.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Krav-formuleringen i O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger har justerats. Den nya versionen heter 4.5.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Kravtexten i krav O3 har justerats för glufosinat. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K71 och K72 har justerats för indigo-färgat denimtyg. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 4.3 är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Krav K31 om färg och färgämnen har justerats. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m den 31 december 2016.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  En lättnad vad gäller tungmetaller i krav K23 har införts Krav M8 - marknadsföring - har tagits bort. Den nya versionen av kriterierna, 4.1, är giltig t.o.m 31 december 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Textilier, skinn och läder.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information