English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Kläder, textilier och läder 039

Svanenmärkta Kläder, textilier och läder är av god kvalitet och har en minskad miljöpåverkan under hela produktens livscykel. Svanenmärkta produkter är tillverkade av fibrer som antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror. FN:s konventioner om arbetarrätt (ILO) ska efterlevas i produktionen.
Kraven omfattar produkter som tillverkas av textilfibrer, skinn och läder. Bland annat kläder, accessoarer, hemtextilier samt textilfibrer, garn och metervara för kläder eller inredning.

Exempel:

Kläder: Vardagskläder, arbetskläder, uniformer.
Accessoarer: Huvudbonader, halsdukar, skärp, väskor.
Hemtextilier: Täcken, kuddar, handdukar, sängkläder, gardiner, möbeltyger.

Kraven inkluderar:

 • Användning av fibrer som antingen är ekologiska, återvunna eller baserade på förnybara råvaror som uppfyller specifika miljökrav.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos alla kemikalier som används i textilproduktionen. Bland annat skarpa krav mot ämnen som är cancerframkallande, skadliga för reproduktionsförmågan eller arvsmassan. Det finns förbud mot hormonstörande och misstänkt hormonstörande ämnen på aktuella listor från EU och nationella myndigheter, flamskyddsmedel, fluorämnen och antibakteriella tillsatser inkl. nanopartiklar är helt förbjudna.
 • Implementering av ett minimum av BAT (bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt) för vatten- och energieffektivitet eller egen produktion av solenergi för textilproduktion.
 • Test av textilens kvalitet, bland annat färgbeständighet, slitstyrka och att textilen håller formen.
 • Efterlevnad av FN:s konvention om arbetstagares rättigheter (ILO).

Två licenstyper: En för tillverkning och en för produkter

Från och med version 5.0 av kraven (gäller från och med 1 mars 2022) finns det två licenstyper:

 • Tillverkningslicens
 • Produktlicens

Varje licenstyp kräver en separat ansökan och har egna avgifter.

Tillverkarens licens

Som regel kommer det att vara företaget bakom fabriken där varorna produceras som ansöker om tillverkningslicens, men det kan även vara företaget som äger varumärket. En tillverkningslicens ger rätt att producera varor för produktlicenser inom det produktsortiment som anges i tillverkningslicensen. Men en tillverkningslicens ger inte rätt att Svanenmärka de producerade varorna eller påstå att de är Svanenmärkta eller uppfyller Svanens krav.

Kriterierna för produktionsanläggningar och processer finns i Nordic Ecolabelling Portal. Produktområdet specificeras genom att deklarera varorna i Portalen för leveranskedjedeklaration (Supply Chain Portal). Produktområdet definieras bl.a. av produkttyp, material och andra inputs som kulör och knappar.

I deklarationen av en produkt anger sökanden vilka komponenter som används till den enskilda artikeln. Följande komponenter kan deklareras i Supply Chain Portal av sökande och/eller relevanta underleverantörer: Kemikalier, fiber, garn, metervara, tillbehör som knappar, fyllningar samt läder.

Produktlicens, för ägare av varumärke/varor

För att Svanenmärka kläder, sänglinnen, en livrem eller någon annan textil- eller läderprodukt måste du ansöka om produktlicens. Då måste kriterierna som gäller för produkter i Nordic Ecolabelling Portal uppfyllas. Du måste också ange vilken/vilka tillverkningsslicenser produktlicensen ska baseras på.

 

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Textilier, skinn och läder.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • 039 Tillverkningslicens för kläder, textilier och läder

  Gäller från och med 1 januari 2024

  Belopp exklusive moms

  Avgifter

  Ansökan om ny licens, inklusive ett kontrollbesök i Norden*

  3 114 EUR för produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  778 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Ansökan om förnyelse

  1 557 EUR för produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  778 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Fler än ett kontrollbesök inom Norden** 519 EUR per besök
  Kontrollbesök inom Europa** 1 557 EUR per besök
  Kontrollbesök utanför Europa** 2 595 EUR per besök
  Ansökan om utvidgning av licens***

  > 4 timmar: 389 EUR

  >8 timmar: 778 EUR

  ≥ 8 timmar: 1 557 EUR

  Årlig licensavgift, global 2 076 EUR per år

   

  Gäller från 1 januari 2023 till och med 31 december 2023

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 114 EUR, Inkluderar produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  778 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Ansökan om förnyelse av licens från generation 4 till 5

  1 557 EUR

  778 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden
  Minimiavgift 2 076 EUR per år
  Maxavgift 100 000 EUR per år
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

   

  Gäller från 1 januari 2018 till 31 december 2022 

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 000 EUR, Inkluderar produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  750 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Ansökan om förnyelse av licens

  1 500 EUR, inkluderar produktionsanläggning med maximalt en enhet för färgning och en för tryck.

  750 EUR för varje extra enhet för tryck eller färgning som tillkommer.

  Årlig licensavgift

  Årlig licensavgift, global 2 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR
  4–8 timmar 750 EUR
  8 eller fler timmar 1 500 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

   

  112 Produktlicens (brand owners) för kläder, textilier och läder

  Gäller från och med 1 januari 2024

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 114 EUR

  Ansökan om förnyelse av licens

  1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.

  0,05 % av omsättningen som överstiger 30 miljoner EUR.

  Minmiavgift, Norden 2 076 EUR
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år om omsättningen av de Svanenmärkta produkterna överstiger 300 000 EUR utanför Norden.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

   

  Gäller från 1 januari 2023 till och med 31 december 2023

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens

  3 114 EUR

  Ansökan om förnyelse av licens

  N/A

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Ingen avgift för 2023
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden Ingen avgift för 2023

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

   

  Gäller från 29 april 2022 till 31 december 2022

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens, mottagen innan utgången av 2022

  1 500 EUR

  Gratis för brand owners med licens för 039 Textilier skinn och läder, generation 4, om de samtidigt ansöker om förnyelse av sin befintliga licens.

  Ansökan om förnyelse av licens N/A

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Ingen avgift för 2022
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden Ingen avgift för 2022

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR
  4–8 timmar 750 EUR
  8 eller fler timmar 1 500 EUR

  * När både sökanden och tillverkaren är mikroföretag reduceras avgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras i detta sammanhang som ett företag med mindre än 10 anställda och en årlig omsättning (av både miljömärkta och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  ** Om revisioner kräver mer än en dag borta från kontoret inklusive resor kan Nordisk Miljömärkning fakturera en extra avgift på 1 038 EUR per extra dag. Ytterligare kostnader som revisionen medför kan också faktureras sökanden.

  *** När det gäller en förlängning eller ändring av en licens, kommer den tid som går åt i samband med granskningen att faktureras i enlighet med omfattningen av den erforderliga uppgiften. Vi gör en skillnad mellan helt administrativa uppgifter som varar mindre än 1 timme och alla andra uppgifter som varar mellan 1 och 4 timmar, mellan 4 och 8 timmar och mer än 8 timmar.

  Mottagaren är ansvarig för momsen enligt artikel 56 i rådets direktiv 2006/112/EG.
  All information som ges på denna webbplats är föremål för en ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta textilier, skinn och läder

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Justering av följande krav:

  • Krav O13 genom att lägga till Läderstandard av Oeko-Tex
  • Krav O14 genom att lägga till OCS 100 och OCS blended
  • Krav O29 genom att lägga till Bonsucro-standard
  • Krav O70 avseende införande av tester enligt standarden ISO/DIS 4484-1 och AATCC TM212
  • Krav O93 där krav på etiketter på plastförpackningar har tagits bort.

  Den nya versionen heter 5.1 och är giltig till och med den 1 maj 2026.

  5.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har beslutat om en ny generation . Den nya generationen, 5.0, börjar gälla den 1 mars 2022 och är giltig t.o.m. den 1 maj 2026.

  4.14 ⇛ 4.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Mijlömärkning beslutade den 3 maj 2022 att förlänga giltighetstiden för kriterierna till och med den 31 december 2023. Den nya versionen heter 4.15.

  4.13 ⇛ 4.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader till den 31 maj 2023. Den nya versionen heter 4.14.

  4.12 ⇛ 4.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 11 månader till den 30 november 2022. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader till den 31 december 2021. Den nya versionen heter 4.12.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav

  Krav O2 för metall i bälten har justerats. Den nya versionen heter 4.11.

  4.9 ⇛ 4.10: Justering av krav

  Krav O69 har fått en dimensionsändring för vävda produkter till täcken och kuddar. Den nya versionen heter 4.10.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av krav

  Bagatellgränsen i krav O2 har justerats liksom krav O82 för återvunna fjädrar och dun. Den nya versionen heter 4.9.

  4.7 ⇛ 4.8: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Det beslutades att ta bort krav O91 Retursystem. Dessutom har kriterierna förlängts med 24 månader till den 31 december 2020. Den nya versionen heter 4.8.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.7.

  4.5 ⇛ 4.6: Justering av krav

  Kravformuleringen för O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger för bomull har justerats. Den nya versionen heter 4.6.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Krav-formuleringen i O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger har justerats. Den nya versionen heter 4.5.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Kravtexten i krav O3 har justerats för glufosinat. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K71 och K72 har justerats för indigo-färgat denimtyg. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 4.3 är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Krav K31 om färg och färgämnen har justerats. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m den 31 december 2016.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  En lättnad vad gäller tungmetaller i krav K23 har införts Krav M8 - marknadsföring - har tagits bort. Den nya versionen av kriterierna, 4.1, är giltig t.o.m 31 december 2016.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information