English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, textilier, skinn och läder

Textilier, skinn och läder 039

Kraven för Svanenmärka textilier täcker alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, spinning, vävning, bleking, infärgning och efterbehandling.
De ska bl.a. uppfylla dessa krav:

 • Textilierna ska möta omfattande krav på innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö.
 • Flera kända färgämnen som är allergiframkallande eller allvarligt hälsoskadliga är inte tillåtna.
 • Textilierna får inte innehålla flamskyddsmedel eller antibakteriella ämnen.
 • Det ställs också krav på färgäkthet och dimensionsändring samt på arbetsvillkor vid produktion
 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens årliga omsättning i de nordiska länderna, exkl. moms
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta textilier, skinn och läder

  4.12 ⇛ 4.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 11 månader till den 30 november 2022. Den nya versionen heter 4.13.

  4.11 ⇛ 4.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader till den 31 december 2021. Den nya versionen heter 4.12.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav

  Krav O2 för metall i bälten har justerats. Den nya versionen heter 4.11.

  4.9 ⇛ 4.10: Justering av krav

  Krav O69 har fått en dimensionsändring för vävda produkter till täcken och kuddar. Den nya versionen heter 4.10.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av krav

  Bagatellgränsen i krav O2 har justerats liksom krav O82 för återvunna fjädrar och dun. Den nya versionen heter 4.9.

  4.7 ⇛ 4.8: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Det beslutades att ta bort krav O91 Retursystem. Dessutom har kriterierna förlängts med 24 månader till den 31 december 2020. Den nya versionen heter 4.8.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.7.

  4.5 ⇛ 4.6: Justering av krav

  Kravformuleringen för O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger för bomull har justerats. Den nya versionen heter 4.6.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Krav-formuleringen i O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger har justerats. Den nya versionen heter 4.5.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Kravtexten i krav O3 har justerats för glufosinat. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav K71 och K72 har justerats för indigo-färgat denimtyg. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 4.3 är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Krav K31 om färg och färgämnen har justerats. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m den 31 december 2016.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  En lättnad vad gäller tungmetaller i krav K23 har införts Krav M8 - marknadsföring - har tagits bort. Den nya versionen av kriterierna, 4.1, är giltig t.o.m 31 december 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Textilier, skinn och läder.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information