English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, städtjänster

Städtjänster 076

En Svanenmärkt städtjänst är en verksamhet som erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring. I den Svanenmärkta städtjänsten är förbrukningen av kemtekniska produkter låg och andelen miljöanpassade kemtekniska produkter hög. Miljöbelastningen i form av växthusgaser minimeras genom stränga krav på transporter och användning av soppåsar. Förutom detta ska städkvaliteten vara hög och personalen ha rätt utbildning.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er tjänst uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • Kriteriedokumentet för städtjänster är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Städtjänster
  • Fönsterputs
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan med undantag för ansöknings-/förnyelseavgifter, när en ansökan görs för båda varugrupperna samtidigt.
   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,15 % av tjänstens omsättning upp till 6,7 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av tjänstens omsättning för den del som överstiger 6,7 miljoner EUR.
  Minimiavgift 2 076 EUR per år.
  Maxavgift 63 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Kriteriedokumentet för städtjänster är ett samlingsdokument för varugrupperna:
   

  • Städtjänster
  • Fönsterputs
    

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan med undantag för ansöknings-/förnyelseavgifter, när en ansökan görs för båda varugrupperna samtidigt.
   

  Gäller från den 1 januari 2019 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning Avgiften är 0,15 % av tjänstens omsättning upp till 6,7 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av tjänstens omsättning för den del som överstiger 6,7 miljoner EUR.
  Minimiavgift 2 000 EUR per år.
  Maxavgift 63 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 500 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta städtjänster

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning har beslutat att förlänga kriteriernas giltighetstid med 12 månader. Den nya versionen 3.4 är giltig t.o.m. den 31 december 2024.

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning har beslutat att förlänga kriteriernas giltighetstid med 6 månader. Den nya versionen 3.3 är giltig t.o.m. den 31 december 2023.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering och förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Justering av krav O7 Undantag för tvättmedel med hydrogenperoxid har gjorts. Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 18 månder . Den nya versionen 3.2 är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Poängkravet P6 angående miljömärkta dukar och moppar justerades den 24 maj 2017. Dessutom är bilagorna 1, 4 och 6 rättade. Den nya versionen 3.1 är giltig t.o.m. den 31 december 2021.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Version 3.0 av kriterierna för Svanenmärkta Städtjänster fastställdes den 9 november 2016. Kriterierna är giltiga t.o.m. den 31 december 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information