English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, städtjänster

Städtjänster 076

En Svanenmärkt städtjänst är en verksamhet som erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring. I den Svanenmärkta städtjänsten är förbrukningen av kemtekniska produkter låg och andelen miljöanpassade kemtekniska produkter hög. Miljöbelastningen i form av växthusgaser minimeras genom stränga krav på transporter och användning av soppåsar. Förutom detta ska städkvaliteten vara hög och personalen ha rätt utbildning.

 • Avgifter gällande från 1 januari 2019

  Kriteriedokumentet för städtjänster är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Städtjänster
  • Fönsterputs

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan med undantag för ansöknings-/omprövningsavgifter när en ansökan görs för båda varugrupperna samtidigt.

  Ansökningsavgift

  Typ av avgift Belopp
  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök 30 000 SEK exkl. moms 
  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift 15 000 SEK exkl. moms
  Årlig licensavgift i Sverige 0,15% av omsättningen upp till 100 000 SEK vilket motsvarar 67 miljoner SEK i omsättning.
  0,05% på det belopp som överstiger 67 miljoner SEK.
  Minimiavgift i Sverige 20 000 SEK exkl. moms per år
  Maxavgift i Sverige 630 000 SEK exkl. moms per år

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta städtjänster

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning har beslutat att förlänga kriteriernas giltighetstid med 6 månader. Den nya versionen 3.3 är giltig t.o.m. den 31 december 2023.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering och förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Justering av krav O7 Undantag för tvättmedel med hydrogenperoxid har gjorts. Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 18 månder . Den nya versionen 3.2 är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Poängkravet P6 angående miljömärkta dukar och moppar justerades den 24 maj 2017. Dessutom är bilagorna 1, 4 och 6 rättade. Den nya versionen 3.1 är giltig t.o.m. den 31 december 2021.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Version 3.0 av kriterierna för Svanenmärkta Städtjänster fastställdes den 9 november 2016. Kriterierna är giltiga t.o.m. den 31 december 2021.

 • För att få använda Svanen i marknadsföringen av en tjänst måste ni uppfylla ett antal krav samt ha en giltig licens hos Miljömärkning Sverige.

  En ansökan som visar att tjänsten uppfyller kraven för Svanenmärkning skickas till Miljömärkning Sverige som kontrollerar ansökan. Det är den som söker om en Svanenlicens som ansvarar för att inhämta, fylla i formulär och ladda upp dokumentationen i mappsystemet för att visa att kraven för Svanenmärkningen uppfylls.

  Hur lång tid tar det att få licensen?

  Tänk på att vara ute i mycket god tid med er ansökan, gärna minst 6 månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas längre framförhållning och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

  Så här lätt ansöker du om en Svanenlicens

  1. Läs noggrant igenom Kriterierna (se ovan) och vårt Regelverk
  2. Börja samla in de dokument som krävs
  3. Se till att alla krav uppfylls i Kriterierna
  4. Ladda ner och packa upp Ansökningspaketet
  5. Skicka in Ansökan
  6. Fyll i Beräkningsarket och lägg in alla dokumenten i Ansökningspaketet
  7. När det är klart skicka Ansökningspaketet elektroniskt till ansvarig rådgivare på Miljömärkning Sverige
  8. Materialet granskas av ansvarig rådgivare på Miljömärkning Sverige
  9. Kontrollbesök genomförs. Se till att meddela er rådgivare på Miljömärkning Sverige i god tid så att tid kan planeras in för att kontrollera ansökan samt boka kontrollbesök.
  10. Din ansökan granskas av ytterligare en medarbetare på Miljömärking Sverige. Om allt är i sin ordning får du din Svanenlicens med eget licensnummer. (Licensnumret gör det möjligt att identifiera tjänsten och är en garanti för att ni har en licens från Svanen).
  11. Ni har sedan rätt att använda Svanen i er marknadsföring av tjänsten så länge licensen är giltig.
  12. Ni är därefter ansvarig att säkerställa att ni fortsättningsvis lever upp till kraven och Miljömärkning Sverige gör regelbundna uppföljningar.

  Stöttning av rådgivare

  Ansvarig rådgivare kommer, i mån av tid, att under hela ansökningsprocessen besvara alla frågor ni har och hjälpa till och stötta så gott det går. Så kontakta Miljömärkning Sverige om ni har funderingar på att ansöka om Svanenlicens.

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information