English
Favoriter
Bild för produktgrupp, städtjänster

Städtjänster 076

Användningen av rengörings- och tvättmedel är en av de största miljöbelastningarna vid städning. En städfirma med Svanenlicens förbrukar minimalt med rengörings- och tvättmedel. Medlen får inte innehålla miljö- eller hälsoskadliga ämnen och 80 % ska vara miljömärkta. Svanenmärkta städtjänster minimerar dessutom mängden plastpåsar och transporter. Kvaliteten på städningen följs upp vilket motverkar användningen av svart arbetskraft.

Det finns 72 Svanenmärkta produkter från 45 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare.

  Typ av avgift Belopp
  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök 30 000 SEK exkl. moms 
  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK inkl. moms per besök
  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift 15 000 SEK exkl. moms
  Årlig licensavgift i Sverige 0,15% av omsättningen upp till 100 000 kronor vilket motsvarar 67 miljoner i omsättning.

  0,05% på det belopp som överstiger 67 miljoner.
  Minimiavgift i Sverige 20 000 SEK exkl. moms per år
  Maxavgift i Sverige 630 000 SEK exkl. moms per år

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta städtjänster

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Poängkravet P6 angående miljömärkta dukar och moppar justerades den 24 maj 2017. Dessutom är bilagorna 1, 4 och 6 rättade. Den nya versionen 3.1 är giltig t.o.m. den 31 december 2021.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Version 3.0 av kriterierna för Svanenmärkta Städtjänster fastställdes den 9 november 2016. Kriterierna är giltiga t.o.m. den 31 december 2021.

 • För att få använda Svanen i marknadsföringen av en tjänst måste ni uppfylla ett antal krav samt ha en giltig licens hos Miljömärkning Sverige.

  En ansökan som visar att tjänsten uppfyller kraven för Svanenmärkning skickas till Miljömärkning Sverige som kontrollerar ansökan. Det är den som söker om en Svanenlicens som ansvarar för att inhämta, fylla i formulär och ladda upp dokumentationen i mappsystemet för att visa att kraven för Svanenmärkningen uppfylls.

  Hur lång tid tar det att få licensen?

  Tänk på att vara ute i mycket god tid med er ansökan, gärna minst 6 månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas längre framförhållning och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

  Så här lätt ansöker du om en Svanenlicens

  1. Läs noggrant igenom Kriterierna (se ovan) och vårt Regelverk
  2. Börja samla in de dokument som krävs
  3. Se till att alla krav uppfylls i Kriterierna
  4. Ladda ner och packa upp Ansökningspaketet
  5. Skicka in Ansökan
  6. Fyll i Beräkningsarket och lägg in alla dokumenten i Ansökningspaketet
  7. När det är klart skicka Ansökningspaketet elektroniskt till ansvarig rådgivare på Miljömärkning Sverige
  8. Materialet granskas av ansvarig rådgivare på Miljömärkning Sverige
  9. Kontrollbesök genomförs. Se till att meddela er rådgivare på Miljömärkning Sverige i god tid så att tid kan planeras in för att kontrollera ansökan samt boka kontrollbesök.
  10. Din ansökan granskas av ytterligare en medarbetare på Miljömärking Sverige. Om allt är i sin ordning får du din Svanenlicens med eget licensnummer. (Licensnumret gör det möjligt att identifiera tjänsten och är en garanti för att ni har en licens från Svanen).
  11. Ni har sedan rätt att använda Svanen i er marknadsföring av tjänsten så länge licensen är giltig.
  12. Ni är därefter ansvarig att säkerställa att ni fortsättningsvis lever upp till kraven och Miljömärkning Sverige gör regelbundna uppföljningar.

  Stöttning av rådgivare

  Ansvarig rådgivare kommer, i mån av tid, att under hela ansökningsprocessen besvara alla frågor ni har och hjälpa till och stötta så gott det går. Så kontakta Miljömärkning Sverige om ni har funderingar på att ansöka om Svanenlicens.

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

Kontakta mig för mer information