English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, hotell, restaurang och konferens

Hotell, restaurang och konferens 055

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

I senaste versionen har en ny möjlighet för restauranger som inte drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet införts. Det innebär större möjligheter för enskilda restauranger att klara Svanens krav.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2022

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 2 200 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 100 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta anläggningen är baserad på dess omsättning.

  Avgiften är 0,1 % av anläggningens omsättning upp till 1,8 miljoner EUR. 
  Avgiften är 0,03 % av anläggningens omsättning för den del som överstiger 1,8 miljoner EUR
  Minimiavgiften är 1 000 EUR per år. Maxavgiften är 4 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR
  4–8 timmar 750 EUR
  8 eller fler timmar 1 500 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 500 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Avgifter för kedjor gällande från den 1 januari 2022

  Nedanstående avgifter gäller för kedjor där fem eller fler anläggningar som delar varumärke och liknande koncept licensieras med Svanen på nationell nivå. Det förutsätter att anläggningarna ansöker om sina licenser tillsammans på ett samordnat sätt, och att samordningen upprätthålls även under licensernas giltighetstid.

  Ansökningsavgift

  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om ny licens.

  Avgift för första anläggningen i en kedja 2 200 EUR
  Avgift för varje tillkommande anläggning i kedjan  1 500 EUR


  Avgifterna nedan gäller vid ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts.

  Avgift för första anläggningen i en kedja 1 100 EUR
  Avgift för varje tillkommande anläggning i kedjan 750 EUR

  Årlig licensavgift

  För kedjor beräknas årsavgiften som en fast avgift på 1 600 EUR per anläggning.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR
  4–8 timmar 750 EUR
  8 eller fler timmar 1 500 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 500 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Alla avgifter anges exklusive moms.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När en anläggning ansöker om licens för första gången, faktureras ingen årlig licensavgift samma år som ansökningsavgiften. Vid ansökan om förnyad licens faktureras både förnyelseavgiften och den årliga licensavgiften.


  Avgifter gällande från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift  15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift För anläggningar med en omsättning under 15 miljoner SEK:
  0,15 % av anläggningen omsättning.
  För anläggningar med en omsättning över 15 miljoner SEK:
  0,15 % av anläggningens omsättning upp till 15 miljoner SEK, samt 0,03 % av den del av omsättningen som överstiger 15 miljoner SEK.
  Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 60 000 SEK per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa

  25 000 SEK exkl. moms per besök

   

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta hotell, restauranger och konferensanläggningar

  4.6 ⇛ 4.7: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriedokumentet har förlängts med 12 månader och är giltigt till och med den 31 december 2022. Den nya versionen heter 4.7.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriedokumentet har förlängts med 12 månader och är giltigt till och med den 31 december 2021. Den nya versionen heter 4.6.

  4.4 ⇛ 4.5: Införande av nya krav för restauranger samt förlängning av kriteriernas giltighet

  Ett nytt kapitel (Kap. 5 Alternativa krav för restauranger) med krav för restauranger som inte drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet har tillförts kriterierna.

  De viktigaste skillnaderna i förhållande till kraven för restauranger som drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet är:

  • Inga obligatoriska gränsvärden på energi och vatten.
  • Nya krav på matsvinn.
  • Kraven för andel ekologiska livsmedel och drycker har skärpts.

  Den nya versionen, 4.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Justering har införts av krav O38 Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker samt i P28 Ekologiska livsmedel och drycker. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  4.2 ⇛ 4.3: Förtydligande av krav O17

  Ett förtydligande angående dokumentationskravet har införts. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i följande krav:

  • O5: Gränsvärde vatten
  • O6: Gränsvärde avfall
  • O11: Miljömärkta produkter för städning
  • P23: Miljömärkta sällanköpsvaror
  • P24: Miljömärkta tjänster
  • O25/O38: Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker
  • P28: Ekologiska livsmedel och drycker
  • Kravet O34, marknadsföring, har även tagits bort.

  Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i följande krav:

  • O4: Justering har gjorts av gränsvärde energi.
  • O38: Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker.
  • O39: Vegetarisk rätt. P30: Vegetarisk restaurang, vegetarisk och eller köttfri dag.
  • O34: Nytt krav har införts.
  • O12: Krav på icke-miljömärkta produkter.
  • O2: Justering av krav på extern leverantör av konferenstjänst.
  • O15: Inköpsrutiner kemiska produkter.
  • P14: Dosering av torkmedel till diskmaskiner.
  • O19: Vid nyinköp av lågenergilampor, lysrör och LED.
  • O25/O38: Minimigräns för ekologiska livsmedel och drycker.
  • P28: Ekologiska livsmedel och drycker.
  • P29: Andel hållbarhetsråvarumärkt fisk och skaldjur.

  Ny version där alla ovan nämnda förändringar är med är 4.1 som är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0: Ny kriterieversion

  En ny version av Svanens kriterier för Hotell, restaurang och konferens har publicerats. De viktigaste ändringarna som är gjorda för denna version är:

  • Kriterierna för hotell och restaurang har satts samman till ett dokument.
  • Kriterierna omfattar nu även konferenser (utan logi).
  • Det är nu möjligt att ansöka om licens även i Baltikum.
  • Ett energiverktyg har tagits fram som beräknar ett verksamhetsspecifikt gränsvärde som relaterar till typ av verksamhet samt dess uppvärmningssätt, yta, antal gäster mm.
  • En ny elektronisk ansökningshjälp, My Swan Account, som är vidareutvecklad med en produktdatabas för kemikalier.
  • Poängkrav på koldioxidutsläpp har införts.
  • Nytt obligatoriskt krav på bruk av fossil olja i oljepanna vid verksamheten.
  • Gränsvärde för vatten och avfall behålls men räknas på ett annat sätt jämfört med tidigare kriterier för hotell.
 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ert företag uppfylla kraven i ansökan för hotell, restaurang och konferens. Ansökan görs i den digitala ansökningshjälpen My Swan Account (MSA). När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Tips!

  1. För att förstå vilka krav som ställs vid ansökan, börja med att läsa igenom kraven i kriteriedokumentet under avsnittet ”Kriteriedokument” ovan.
  2. Ta kontakt med ansvarig produktspecialist och rådgivare Susanne Hellman som svarar på frågor och berättar vilken förberedelse du behöver göra inför uppstart av ansökan, se kontaktuppgifter nedan.
  3. Vill du få inloggning till ansökningshjälpen MSA, kontakta Susanne Hellman.

   

  När ditt företag beslutat att ni vill ansöka, ska du fylla i Ansökningsblankett hotell, restaurang, konferens och skicka till ansokan@svanen.se. Därefter tilldelas ni en personlig rådgivare som guidar er genom ansökningsarbetet. Under ansökningstiden genomför rådgivaren ett kontrollbesök på plats.

  Lycka till med er ansökan!

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentering i vårt ansökningsverktyg MSA

Kontakta mig för mer information