English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, hotell, restaurang och konferens

Hotell, restaurang och konferens 055

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

I senaste versionen har en ny möjlighet för restauranger som inte drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet införts. Det innebär större möjligheter för enskilda restauranger att klara Svanens krav.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift  15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift För anläggningar med en omsättning under 15 miljoner SEK:
  0,15 % av anläggningen omsättning.

  För anläggningar med en omsättning över 15 miljoner SEK:
  0,15 % av anläggningens omsättning upp till 15 miljoner SEK, samt 0,03 % av den del av omsättningen som överstiger 15 miljoner SEK.
  Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 60 000 SEK per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa

  25 000 SEK exkl. moms per besök

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta hotell, restauranger och konferensanläggningar

  4.6 ⇛ 4.7: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriedokumentet har förlängts med 12 månader och är giltigt till och med den 31 december 2022. Den nya versionen heter 4.7.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighet

  Kriteriedokumentet har förlängts med 12 månader och är giltigt till och med den 31 december 2021. Den nya versionen heter 4.6.

  4.4 ⇛ 4.5: Införande av nya krav för restauranger samt förlängning av kriteriernas giltighet

  Ett nytt kapitel (Kap. 5 Alternativa krav för restauranger) med krav för restauranger som inte drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet har tillförts kriterierna.

  De viktigaste skillnaderna i förhållande till kraven för restauranger som drivs tillsammans med hotell- eller konferensverksamhet är:

  • Inga obligatoriska gränsvärden på energi och vatten.
  • Nya krav på matsvinn.
  • Kraven för andel ekologiska livsmedel och drycker har skärpts.

  Den nya versionen, 4.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Justering har införts av krav O38 Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker samt i P28 Ekologiska livsmedel och drycker. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  4.2 ⇛ 4.3: Förtydligande av krav O17

  Ett förtydligande angående dokumentationskravet har införts. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i följande krav:

  • O5: Gränsvärde vatten
  • O6: Gränsvärde avfall
  • O11: Miljömärkta produkter för städning
  • P23: Miljömärkta sällanköpsvaror
  • P24: Miljömärkta tjänster
  • O25/O38: Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker
  • P28: Ekologiska livsmedel och drycker
  • Kravet O34, marknadsföring, har även tagits bort.

  Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Justeringar har gjorts i följande krav:

  • O4: Justering har gjorts av gränsvärde energi.
  • O38: Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker.
  • O39: Vegetarisk rätt. P30: Vegetarisk restaurang, vegetarisk och eller köttfri dag.
  • O34: Nytt krav har införts.
  • O12: Krav på icke-miljömärkta produkter.
  • O2: Justering av krav på extern leverantör av konferenstjänst.
  • O15: Inköpsrutiner kemiska produkter.
  • P14: Dosering av torkmedel till diskmaskiner.
  • O19: Vid nyinköp av lågenergilampor, lysrör och LED.
  • O25/O38: Minimigräns för ekologiska livsmedel och drycker.
  • P28: Ekologiska livsmedel och drycker.
  • P29: Andel hållbarhetsråvarumärkt fisk och skaldjur.

  Ny version där alla ovan nämnda förändringar är med är 4.1 som är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0: Ny kriterieversion

  En ny version av Svanens kriterier för Hotell, restaurang och konferens har publicerats. De viktigaste ändringarna som är gjorda för denna version är:

  • Kriterierna för hotell och restaurang har satts samman till ett dokument.
  • Kriterierna omfattar nu även konferenser (utan logi).
  • Det är nu möjligt att ansöka om licens även i Baltikum.
  • Ett energiverktyg har tagits fram som beräknar ett verksamhetsspecifikt gränsvärde som relaterar till typ av verksamhet samt dess uppvärmningssätt, yta, antal gäster mm.
  • En ny elektronisk ansökningshjälp, My Swan Account, som är vidareutvecklad med en produktdatabas för kemikalier.
  • Poängkrav på koldioxidutsläpp har införts.
  • Nytt obligatoriskt krav på bruk av fossil olja i oljepanna vid verksamheten.
  • Gränsvärde för vatten och avfall behålls men räknas på ett annat sätt jämfört med tidigare kriterier för hotell.
 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att anläggningen uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När er anläggningen har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett hotell, restaurang, konferens

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentering i vårt ansökningsverktyg MSA

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!


Kontakta mig för mer information