English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
En hand som håller i en smartphone som visar olika leveransalternativ i en nätbutiks check-out, bland annat Svanenmärkt leverans.

E-handelstransporter 111

Svanenmärkt e-handelstransporter ger Nordens konsumenter ett mer hållbart och trovärdigt alternativ när de väljer leverans för sina e-handlade varor. Märkningen tar ett helhetsgrepp med fokus på klimatpåverkan, energieffektivitet och arbetsvillkor.   

Kraven omfattar både line-haul och last mile, dvs. både de långväga transporterna från terminal/depå och leveranser ut till paketombud, paketbox eller hemleverans. Systemgränsen är från e-handlarens lager och till konsument. Exempel på företag som kan vara licensinnehavare är:

 • Företag som transporterar e-handlade varor.
 • Post- och morgontidningsdistributörer som även levererar e-handelsvaror.
 • Techbolag som är verksamma inom e-handelsleverans.

En Svanenmärkt e-handelstransport:

 • Minskar energianvändningen i transportnätverket.
 • Minskar klimatpåverkan och stimulerar fossilfria hemleveranser.
 • Innebär en god nivå på befintlig fordonsflotta samt att mer hållbara fordon såsom el, vätgas och biogasfordon väljs vid nyinköp.
 • Innebär stegvis ökade krav på förnybar energi i hela transportnätverket. 
 • Förbud mot palmolja eller dess biprodukter (PFAD).
 • Främjar bättre arbetsvillkor i linje med nationell arbetsrättslig standard.
 • Ger mer tid till optimering av logistiksystemet genom att begränsa leveranser samma dag.
 • Bidrar till mindre skrymmande förpackningar.

Nyheter och mer information om Svanenmärkta e-handelstransporter finns längre ner på sidan.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från och med 1 januari 2023

  Belopp exklusive moms

  Avgifter

  Ansökan om ny licens

  3 114 EUR, dock minst 1 557 EUR per produkt/varumärke.

  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts

  1 557 EUR, dock minst 779 EUR per produkt/varumärke.

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i varje Nordiskt land och varumärke.

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,03 % av produkternas omsättning i Norden från 30 miljoner EUR till 125 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,01 % av produkternas omsättning i Norden som överstiger 125 miljoner EUR. 

  Minimiavgift 2 076 EUR per år.

  Avgift för utvidning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Utvidning med ny produktgrupp/varumärke

  1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Licensavgift utanför Norden

  Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning utanför Norden upp till 30 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,03 % av produkternas omsättning utanför Norden från 30 miljoner EUR till 125 miljoner EUR.

  Avgiften är 0,01 % av produkternas omsättning utanför Norden som överstiger 125 miljoner EUR.

   


   

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

 • 1.0: Ny produktgrupp

  Nordisk Miljömärkning fastställde version 1.0 av kriterierna för Svanenmärkta e-handelstransporter den 7 mars 2023.

  Kriterierna är giltiga till den 31 mars 2027.


Frågor och svar E-handelstransporter

 • Näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt. När vi väljer leverans för de e-handlade varorna har vi som privatpersoner blivit transportväljare. Klimatfrågan är en oerhört viktig fråga, vilket även energieffektivitet, drivmedel och elektrifiering av fordon är. En annan viktig hållbarhetsfråga är anställningsvillkor och arbetsförhållanden för de människor som utför transporterna. Dessutom finns det otydliga och overifierade miljöpåståenden för e-handelsleveranser i check-outen.

  Detta är de viktigaste anledningarna till att Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område; e-handelstransporter. Målet är att genom Nordens officiella miljömärkning vägleda näthandlande konsumenter i Norden till ett trovärdigt och mer hållbart leveransval.

 • Konsumenten som handlar online ska kunna välja ett Svanenmärkt leveransalternativ i fraktväljaren/check-outen. Svanenmärkta e-handelstransporter omfattar transporten av det e-handlade paketet från e-handlarens sista lager och ända till konsument, dvs. både de långväga transporterna (line haul) och last mile-transporterna. Paketet kan levereras till paketombud, paketbox eller vara en hemleverans. Se illustration nedan.

  illustration om vad e-handelstransporter omfattar

   

 • Svanen är en Typ 1 miljömärkning vilket innebär livscykelbaserade krav med ett helhetsgrepp om både klimat, energieffektivitet och sociala villkor för chaufförer. Totalt ställs 20 krav på nätverket av e-handelstransporter inom i huvudsak följande två områden:

  1. Klimat- och effektivitetskrav på med fokus på:

  • Hög andel elektrifierade transporter eller transporter utförda med förnybara drivmedel.
  • Energieffektivitet i transportnätverket.
  • Klimatpåverkan som måste förbättras under kriteriernas giltighetstid.
  • Att förnybara drivmedel inte får vara producerade av ohållbara råvaror.
  • Långsiktigt hållbar fordonsflotta.

  2. Sociala krav på:

  • Anställningsvillkor i linje med var arbetsmarknadens parter har överenskommits genom kollektivavtal eller villkor i nivå med detta.
  • Förebyggande trafiksäkerhetsarbete.

  Kraven kontrolleras av Nordisk Miljömärkning, som arbetar oberoende av industri och finansiella intressen. Kraven skärps succesivt och är alltid tuffare än befintliga regler och lagar.

 • Genom att den Svanenmärkta leveranstjänsten har visat att den uppfyller krav på:

  • Minskad klimatpåverkan som även måste förbättras över tid och att fossilfria hemleveranser stimuleras.
  • Gäller enbart Norge, Sverige och Danmark: Stegvis ökande nivåer på förnybart drivmedel. Samtidigt får de förnybara drivmedlen inte innehålla palmolja eller PFAD.
  • Minskad energianvändningen i transportnätverket.
  • En god nivå på befintlig fordonsflotta samt att långsiktigt hållbara fordon såsom el, vätgas och biogasfordon väljs vid nyinköp.
  • Gäller enbart Finland: Tuffare krav på fordonsflotta och krav på High-Capacity Transport.
  • Främjar bättre arbetsvillkor i enlighet med nationell arbetsrättslig standard.
  • Mer tid till optimering av logistiksystemet genom att begränsa samma dag-leveranser.
  • Ekonomiska incitament för att effektivisera volymen på förpackningar genom avtal om så kallad ”fraktdragande vikt” mellan e-handlare och transportör.
 • Svanen ställer krav på trygga och goda arbetsvillkor genom att chaufförer ska erbjudas kollektivavtal. Eller att lön, semester, arbetstid och försäkringar inklusive avtalspension minst är i nivå med kollektivavtal. Kriterierna innehåller även krav på förebyggande trafiksäkerhetsarbete. I tillägg finns omfattande krav om ett förebyggande arbete mot kriminalitet i arbetslivet inom den helt oreglerade varubilssektorn i Norge.

  • Lokala och regionala hemleveranser som enbart är last mile transporter från bland annat livsmedelsbutiker eller restauranger.
  • De inkommande transporterna till e-handlarens lager (in-bound transportation) eftersom licensinnehavaren inte har någon rådighet över dessa.
  • Dörr–till–dörr tjänster eller dedikerade budleveranser.
  • Privata resor för att hämta ut e-handelsvaran hos ombud eller i paketbox.
 • Märkningen kommer att tydligt synas i utcheckningen på detta vis:

  "Svanenmärkt leverans" tillsammans med Svanens märke/logotyp. Märket med tillhörande text ska vara placerat så att man tydligt förstår att det är leveransalternativet som är Svanenmärkt och inte hela transport-/logistikföretaget men inte heller e-handelsföretaget eller själva varan som är Svanenmärkt.

  Mer information kommer konsumenten att få i de mail eller sms som transportören skickar efter att köpet är genomfört.

 • De transport- och logistikföretag som erbjuder transporttjänster (frakt eller leverans) riktade till konsument i e-handelsbolagens utcheckningar kan ansöka om att bli licensinnehavare. Om de uppfyller kraven i kriteriedokumentet kan de erbjuda Svanenmärkt e-handelsleverans till e-handelsbolagen och i förlängningen till slutkonsument.

 • Nej. Svanenmärkningen omfattar hela det nationella nätverket av e-handelstransporter hos en aktör. En aktör behöver inte täcka hela landet för att bli licensinnehavare, det räcker att ha en täckningsgrad på minst 50 % av det landets invånare, men en aktörs nätverk/system kan inte delas upp i mindre bitar som miljömärks.

  En annan viktig princip är att en licensinnehavare ska ansvara både för de långväga (line-haul transporter) och leverans ut mot kund (last mile transporter).

 • Ja, det finns en koppling mellan Fair Transport Sverige som är godsbranschens hållbarhetscertifiering samt Bra Miljöval, som finns i Sverige och som omfattar lokala godstransporter. För att göra det enklare och skapa mindre administration för transport- och logistikföretaget sker en harmonisering mellan certifieringssystemen.

 • Det går tyvärr inte att ställa effektiva krav på returer när märkningen omfattar ert transportnätverk. Mängden returer påverkas främst av ditt och mitt köpbeteende. E-handelsföretagen kan göra en hel del för att minska onödiga returer som exempelvis att ta betalt för returtransporter, ha tydliga storleksangivelser och att stänga av de fåtal konsumenter som systematiskt missbrukar returrätten. Många e-handelsföretag i Norden har ett aktivt arbete på detta område.

 • E-handel skiljer sig från butikshandeln eftersom varor ofta transporteras direkt från lager till slutkonsument och inte via butik. Det gör att konsumenten inte bara får förpackningen runt själva varan utan även transportförpackningen (sekundärförpackningen) vilket i sin tur ökar resursåtgång och avfallsmängder. En effektiv förpackning av en e-handlad vara är en viktig förutsättning för en totalt god fyllnadsgrad i bilarna. Men det är e-handelsföretaget som bestämmer över förpackningen och som förpackar innan transport. Men ett av Svanens krav skapar ekonomiska incitament för e-handeln att effektivisera förpackningarna och minska mängden luft i transportförpackningarna.

 • Förnybara drivmedel (biodrivmedel) minskar klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel. Förnybara råvaror i drivmedel kan ha negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och markförhållanden i de länder där råvaran produceras. Samtidigt kan de vara baserade på restprodukter och ha en mycket låg klimatpåverkan. De kan alltså sett ur ett livscykelperspektiv både vara riktigt bra men även riktigt dåliga. För att den faktiska klimatnyttan ska bli reell och för att produktionen av biodrivmedel inte ska konkurrera med livsmedels- och foderodling, finns det minimikrav för klimatprestandan i det europeiska Förnybarhetsdirektivet (REDII).

  I Förnybarhetsdirektivet har det införts nya ambitiösa krav som succesivt kommer att fasa ut råvaror med s.k. hög ILUC-risk (ILUC = Indirect Land Use Change). För närvarande bedömer EU endast primär palmolja som en råvara med hög ILUC-risk. Nordisk Miljömärkning bedömer råvaran PFAD som en bi-/samprodukt och därmed likställs PFAD med primär palmolja, dvs. PFAD anses också som en råvara med hög ILUC risk. I en Svanenmärkt leverans ska drivmedlet, på massbalansnivå, varken innehåller varken palmolja eller PFAD. Genom att redan nu förbjuda råvaror med hög ILUC-risk ställer Nordisk Miljömärkning strängare krav än lagstiftning.

 • Det är inte möjligt att ställa kravet om hållbara råvaror i förnybara drivmedel i Finland eftersom de, till skillnad från övriga länder i EU, fortfarande klassificerar PFAD som en restprodukt (och inte en bi-/samprodukt). Det finns inte heller ett massbalanssystem upprättat på den finska marknaden. För att Svanenmärkta e-handelstransporter inte ska innebära en ökad efterfrågan av PFAD i Finland gäller delvis andra krav. Kravet om andel förnybar energi gäller inte alls för finska företag. Detta kompenseras med att kraven på fordonsflotta, nyinvesteringar i fordon och hemleveranser har anpassats för att vara extra drivande för aktörer i Finland.

 • För att konsumera hållbart bör alla fråga sig inför ett köpbeslut: Kan jag reparera det jag redan har? Behöver jag köpa nytt? Om svaret är ”ja” välj miljömärkt för minskad påverkan på miljön. Och nu ges även möjlighet att välja ett miljömärkt leveransalternativ när Nordens konsumenter e-handlar.

nShift - DComgress 2023

För dig som licensinnehavare

Här får du tips och riktlinjer för hur du kan marknadsföra Svanenmärkningen

Läs mer

Kontakta mig för mer information