English
Favoriter
  1. För byggare

För er som vill bygga hållbart

Som ett välkänt, trovärdigt och respekterat miljömärke blir Svanen ett kvitto på att er byggnad är en bra produkt. Era kunder kan förlita sig på en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjlig.

Ansök om att bygga Svanenmärkt

För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige.

När en ansökan inkommer till oss kommer ni att bli tilldelade en rådgivare och så småningom också kallade till ett uppstartsmöte.

Ladda ner ansökningsblanketten. Läs den senaste versionen av Svanens krav för småhus, flerbostadshus och byggnader för förskola och skola