English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Nya byggnader 089

Svanenmärkningen är ett effektivt verktyg för att uppföra byggnader som är ett bättre val för miljön, klimatet och de boende. Kraven främjar resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och bevarande av biologisk mångfald. De främjar också byggnader som har ett bra inomhusklimat och är av hög kvalitet.

Kriterierna är dessutom i linje med de tekniska granskningskriterierna för väsentligt bidrag i EU:s taxonomi, bilaga 1, för uppförande av nya byggnader.

Kraven omfattar bland annat:

 • Lågt energibehov (i användningsfasen) som är minst 10 % bättre än NZEB-byggnader (nära-nollenergibyggnader).
 • Minskning av klimatpåverkan från betong.
 • Fuktkontroll, dagsljuskrav och minimerad exponering för skadliga ämnen.
 • Miljöegenskaper och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i både byggmaterial och kemiska byggprodukter.
 • En materialloggbok för att säkerställa spårbarhet av byggnadskomponenterna.
 • Åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden på tomten.
 • Kontroll av byggprocessen.

Produktgruppen omfattar kontor, skolor och förskolor, bostadshus som exempelvis småhus, lägenheter, radhus, studentbostäder och särskilda bostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Produktgruppen omfattar även vårdinrättningar, som exempelvis tandläkarmottagningar och fysioterapeutcenter, hotell och konferensanläggningar.

Observera:

Produktgruppen Nya byggnader (generation 4) hette tidigare Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor (generation 3).

Ta mig till Svanenmärkta hus

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens enligt kriteriegeneration 4 
  (För generation 3 sker ansökan likt tidigare med ansökningsblankett, läs mer)

  Gör så här:

  1. Börja ansökningsprocessen genom att läsa kriteriedokumentet (se fliken Kriterier) och ta reda på om den tänkta byggnaden kan bli Svanenmärkt.
  2. Läs ansökningsguiderna: antingen "Ny ansökan eller ändring" eller "Förnyelse" nedan. Och därefter "Tillägg till ansökningsguide - Nya byggnader".
  3. Begär inloggningsuppgifter om det är första gången ni ansöker (se "Begär inloggning"). Om ni sedan tidigare har inloggningsuppgifter till HPP, kan ni använda samma.
  4. Nu kan ni logga in i Nordic Ecolabelling Portal och ansöka.


  Observera att ni kan behöva kontakta era leverantörer och be dem att deklarera komponenter* (items) som ska ingår i byggprojektet. Hänvisa dem till fliken "För leverantörer" nedan.

  * Med komponent (item) menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis isolerings- och skivmaterial, tätskiktssystem, kemiskt tekniska varor eller färgvaror.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller för generation 4 från den 1 januari 2024:

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens - första ansökan projekt 5 000 EUR
  Ansökan om ny grundlicens – ny licensinnehavare 10 000 EUR
  Ansökan om ny grundlicens – befintlig grundlicensinnehavare i generation 3 7 500 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta byggnaden är en engångsavgift som baseras på dess boarea (BOA) eller lokalarea (LOA).

  Licensavgiften faktureras vid ansökningstillfälle (20 %) och vid byggstart (40 %) Licensavgiften återbetalas ej om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande (40 %).

  Småhus/flerbostadshus: 5,5 EUR per kvm BOA.
  Byggnader för skola/förskola: 5,5 EUR per kvm LOA.
  Vårdhem/äldreboende/LSS-boende: 5,5 EUR per kvm BOA + LOA för gemensamma utrymmen.
  Kontor: 5,5 EUR per kvm LOA.

  Minimiavgift om inga nya byggnader byggs under året. 2 167 EUR per år.

  Avgift för nya projekt på befintlig licens/ändring av befintlig licens

  Licensinnehavare utan grundlicens (Nya projekt, ändring av licens) 5 000 EUR.
  Grundlicensinnehavare (Nya projekt, ändring av licens eller förändring av grundlicens; större tillägg av material, förändringar i ledningssystem och dyl.) 2 000 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefab-leverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en arbetsdag 1 083 EUR per dag.

   


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Det kan finnas möjlighet till lägre licensavgift, beroende på grad av likriktning (typhus) och byggvolym. Miljömärkning Sverige lämnar individuella offerter, enligt rabattnivåerna nedan,efter diskussion med licensansökaren.

  Rabattsystem

  Rabatt Första delen av projektet Andra delen av projektet
  Nivå i EUR/kvm upp till 2 500 kvm över 2 500 kvm
  Nivå 1 4,5 EUR 2,7 EUR
  Nivå 2 4,5 EUR 1,1 EUR

   

   

  Gäller för generation 3 från den 1 januari 2024

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens– första ansökan projekt 3 251 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta byggnaden är en engångsavgift som baseras på dess boarea (BOA) eller lokalarea (LOA).

  Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.

  Småhus/flerbostadshus: 4,5 EUR per kvm (BOA).
  Byggnader för skola/förskola: 4,5 EUR per kvm (LOA).
  Vårdhem/äldreboende/LSS-boende: 4,5 EUR per kvm (BOA) + (LOA) för gemensamma utrymmen.

  Minimiavgift om inga nya byggnader byggs under året 2 167 EUR per år

  Avgift för nya projekt på befintlig licens/ändring av befintlig licens

  Utvidgning (nya projekt, större tillägg av material, förändringar i ledningssystem och dyl.) 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en arbetsdag 1 083 EUR per dag

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Det kan finnas möjlighet till lägre licensavgift, beroende på grad av likriktning (typhus) och byggvolym. Miljömärkning Sverige lämnar individuella offerter, enligt rabattnivåerna nedan, efter diskussion med licensansökaren.

   

  Gäller för generation 4 från den 15 maj 2023:

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens – första ansökan projekt 5 000 EUR
  Ansökan om ny grundlicens – ny licensinnehavare 10 000 EUR
   Ansökan om ny grundlicens – befintlig grundlicensinnehavare i generation 3 7 500 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta byggnaden är en engångsavgift som baseras på dess boarea (BOA) eller lokalarea (LOA).

  Licensavgiften faktureras vid ansökningstillfälle (20 %) och vid byggstart (40 %). Licensavgiften återbetalas ej om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande (40 %).

  Småhus/flerbostadshus: 5,5 EUR per kvm BOA.
  Byggnader för skola/förskola: 5,5 EUR per kvm LOA.
  Vårdhem/äldreboende/LSS-boende: 5,5 EUR per kvm BOA + LOA för gemensamma utrymmen.
  Kontor: 5,5 EUR per kvm LOA.

  Minimiavgift om inga nya byggnader byggs under året 2 076 EUR per år.

  Avgift för nya projekt på befintlig licens/ändring av befintlig licens

  Licensinnehavare utan grundlicens (Nya projekt, ändring av licens). 5 000 EUR.
  Grundlicensinnehavare (Nya projekt, ändring av licens eller förändring av grundlicens; större tillägg av material, förändringar i ledningssystem och dyl.) 2 000 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefab-leverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en arbetsdag 1 038 EUR per dag.

   


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Det kan finnas möjlighet till lägre licensavgift, beroende på grad av likriktning (typhus) och byggvolym. Miljömärkning Sverige lämnar individuella offerter, enligt rabattnivåerna nedan,efter diskussion med licensansökaren.

  Rabattsystem

  Rabatt Första delen av projektet Andra delen av projektet
  Nivå i EUR/kvm upp till 2 500 kvm över 2 500 kvm
  Nivå 1 4,5 EUR 2,7 EUR
  Nivå 2 4,5 EUR 1,1 EUR

   

   

  Gäller för generation 3 från den 1 januari 2023:

  Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens – första ansökan projekt 3 114 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta byggnaden är en engångsavgift som baseras på dess boarea (BOA) eller lokalarea (LOA)..

  Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.

  Småhus/flerbostadshus: 4,5 EUR per kvm BOA.
  Byggnader för skola/förskola: 4,5 EUR per kvm LOA.
  Vårdhem/äldreboende/LSS-boende: 4,5 EUR per kvm BOA + LOA för gemensamma utrymmen.

  Minimiavgift om inga nya byggnader byggs under året 2 076 EUR per år

  Avgift för nya projekt på befintlig licens/ändring av befintlig licens

  Utvidgning (nya projekt, större tillägg av material, förändringar i ledningssystem och dyl.) 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en arbetsdag 1 038 EUR per dag

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  Det kan finnas möjlighet till lägre licensavgift, beroende på grad av likriktning (typhus) och byggvolym. Miljömärkning Sverige lämnar individuella offerter efter diskussion med licensansökaren.

 • Genom att registrera och deklarera ditt företags komponenter* (items) i vår Supply Chain Declaration Portal hjälper du dina kunder när de ansöker om Svanenlicens.

  Regler för kommunikation av deklarerade items

  * Med komponent (item) menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis kemikalier, laminat, glas eller textilier.

  Ska du deklarera byggkomponenter för kriteriegeneration 3?

  Kriteriegeneration 3, "Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor" (utgångsdatum 30 september 2024) har en egen deklarationsportal. Vänligen följ denna länk till Husproduktportalen, HPP.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta Nya byggnader

  (tidigare Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola)

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av kriterierna

  Den 23 april 2024 antog Nordisk Miljömärkning ett undantag från O21 för utvändiga glaslister.

  Den 30 april 2024 antog Nordisk Miljömärkning ett undantag från O18 för BHT.

  Den 11 juni 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravnivåerna för akustik i O34 för Island och Norge. Den 11 juni 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att minska omfattningen av avfallsrapportering från modulfabriker i O10. Exempel har lagts till i bakgrundsdokumentet. Nya undantag för melamin i brandskyddsfärg antogs för O14, O15 och O18. Ett undantag från O18 för användandet av PU-skum i Finland antogs. Gränsvärdena för Danmark i O6 har uppdaterats. Redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts i: Vad omfattas av kraven, Överensstämmelse med EU:s taxonomi för gröna investeringar, O4, P3, P6, P11, P13, O15, O22, O30, O35, O36, O38, bilaga 2, bilaga 6 och bilaga 11. Den nya kriterieversionen är 4.4.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av kriterierna

  Alla byggnadstyper kan samla poäng från P2. Svanenmärkta produkter kan uteslutas från beräkningen i O30. Det är inte tillåtet att använda impregnerat trä i odlingslådor. Implementerade ett krav på planerade ändringar och oförutsedda avvikelser. Det nya kravet är O43.

  Ett undantag i O18 för användning av primers och lim som innehåller xylen infördes. Ett tidsbegränsat undantag i O15 för sebacatföreningar i SMP-baserade tätningsmedel infördes.

  Definitionen av produktgrupp utvidgades till att omfatta ytterligare byggnadstyper. Därför har kraven O1-O4, P11, O11, O21 och O34-O36 uppdaterats med krav och alternativ för dessa byggnadstyper och definitionen Äldreboenden har tagits bort.

  Den 30 januari 2024 gjordes ändringar i produktgrupperna i P19. 

  Redaktionella ändringar har gjorts i avsnittet "Undantagna områden, material och produkter", O9, O21, O27, O34, P2, P7, P10, P14, P16, P17, definitionen av starkströmskablar, bilaga 9 och bilaga 12.

  De skrivbara bilagorna 1, 6 och 9 uppdateras

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av kriterierna

  Den 27 juni 2023 beslutade nordiska kriteriechefsgruppen att undanta rum för tillfälligt grupparbete i utbildningsbyggnader från O35. Den 12 september 2023 beslutade nordiska kriteriechefsgruppen att införa ett nytt poängalternativ för förskolor i P11. Undantaget i O14 och O15 för användning av PU-skum i Finland utökades till att omfatta även balkongdörrar och brandbeständigt PU-skum. Bilaga 6 har uppdaterats. Den 14 september beslutade Processägarforum att införa ett tidsbegränsat undantag i O5. Redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts i tabellen som tolkar överensstämmelse med EU-taxonomin i kapitel 2 (7.1.3.1 och 7.1.5.1), P1, P2, P15, O21, O22, O24 och P20

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av kriterierna

  Justering har gjorts i följande krav: O4, O7, O10, O12, O14, O15, O18, O19, O22, O35 samt bilagorna 3, 4, 6, 8,10 och 12.

  Den nya kriterieversionen heter 4.1.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 15 februari 2023 att anta en ny kriteriegeneration av produktgrupp 089 Nya byggnader (tidigare Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola). Version 4.0 av kriterierna är giltig t.o.m. 15 maj 2026.

  3.16 ⇛ 3.17: Justering av kriterierna

  Den 5 december 2023 beslutade den nordiska kriteriegruppen om undantag i kraven O16 och O17 för användning av primers och lim som innehåller xylener. Ett undantag i O17 för sebacatföreningar i SMP-baserade tätningsmedel infördes. Redaktionella ändringar gjordes i O12 på grund av uppdaterade finska och svenska standarder. Bilaga 7 har uppdaterats. 

  3.15 ⇛ 3.16: Justering av kriterierna och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 1 november 2022 beslutade den nordiska kriteriegruppen att justera den tillåtna mängden konserveringsmedel i inomhusfärg, krav O18, efter en justering av kriterierna för Svanenmärkt inomhusfärg och -lack på grund av nya klassificeringar enligt REACH.
  I krav O17 infördes ett tidsbegränsat undantag för sebacatföreningar i fogmassa, fogar och lim för utomhusbruk.

  Den 7 december 2022 beslutade den nordiska kriteriegruppen om undantag i kraven O16 och O17 för att tillåta viss användning av polyuretanskum i kallt väder i Finland. Det tillåtna användningsområdet utökades genom beslut den 6 juni 2023.

  Den 6 juni 2023 beslutade den nordiska kriterieansvariga gruppen att acceptera undantag i O24 för att harmonisera kravet med kriteriegeneration 4.

  Den 7 november 2023 beslutade den nordiska kriteriechefsgruppen att förtydliga att odlingslådor omfattas av krav O29.

  Dessutom uppdateras även bilaga 7.

  3.14 ⇛ 3.15: Justering av kriterierna och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justeringar av följande krav har införts i kriterierna:

  • ett tidsbegränsat undantag för zinkpyrition i krav O17
  • en förlängning av det tidsbegränsade undantaget för dispergeringsmedlet trimetylolpropan i krav O17
  • ett gränsvärde antogs för Färöarna gällande krav O4, byggnadens energianvändning 

  Kriteriernas giltighetstid har också förlängts med 12 månader till 30 september 2024. 

  Den nya verionen heter 3.15.

  3.13 ⇛ 3.14: Justering av kriterierna och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justering av krav O12, O16, O27, O28, O29 samt förlängning av kriteriernas gitighetstid med 9 månader t.o.m den 30 septembre 2023. Den nya kriterieversionen heter 3.14.

  3.12 ⇛ 3.13: Justering av kriterierna

  Justering av krav O6 och P4 av bättre energiklass utifrån energimärkningsförordningen (EU) 2017/1369 för kombinerad kyl och frys. Den nya kriterieversionen heter 3.13.

  3.11 ⇛ 3.12: Justering av kriterierna

  Justeringar av följande krav har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O6 Energieffektiva vitvaror och P4 Vitvaror av bästa energiklass har uppdaterats utifrån energimärkningsförordningen (EU) 2017/1369 för relevanta produkter.
  • Krav O13 Dagsljus: Storheten/begreppet Dagsljustillgång parallellt med Dagsljusfaktor (DF) har införts som ett alternativt sätt att verifiera kravet.
  • Krav O24 Ytskickt på golv, tak och väggar: Undantag för PVC som listere vid bastudörrar har införts.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.12.

  3.10 ⇛ 3.11: Justering av kriterierna

  Justeringar av följande krav har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O17: Undantag för TiO2 och TMP har införts på grund av ny klassificering.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.11.

  3.9 ⇛ 3.10: Justering av kriterierna

  Justeringar av följande krav har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O4: Byggnadens energianvändning. Kravställningen för Sverige bibehålls då nya nationella energikrav träder i kraft.
  • Krav O16: Klassificering av kemiska produkter har uppdaterats.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.10.

  3.8 ⇛ 3.9: Justering av kriterierna

  Vissa justeringar har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O23: Diskhoar har inkluderats i kravet.
  • Krav O13 gällande dagsljus har uppdaterats med metod för beräkningar av övertemperatur.
  • Vidare har ett införande av ett valfritt poängkrav för CO2-beräkning på hus i Finland.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.9.

  3.7 ⇛ 3.8: Justering av kriterierna

  Vissa justeringar har inkluderats i kriterierna:

  • Krav O20: D4, D5 och D6 undantogs som restmängd från produktion av silikonpolymerer med ≤ 1 000 ppm vardera.
  • Krav O4 har uppdaterats för Danmark med hänvisningar till de ny BR18.
  • Vidare har ett undantag specifikt för Finland beroende på skillnader i brandskyddsregler och klassificering av ytterdörrar motståndskraftiga mot brand enligt EN 16034 införts. I stället för att uppfylla emissionsgränsvärden i tabellen, kan lägenhetsdörrar som uppförs i Finland, uppvisa att dörren uppfyller klass M1.
  • En nationell justering för Norge har införts: Skolor ska uppfylla Ljudklass C för efterklangstid.

  Justeringarna publiceras i kriterieversion 3.8.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering och förlängning av kriterierna

  Vissa justeringar har inkluderats i kriterierna:

  • O4: Procentandelen för byggnadens energiförbrukning för Sverige har ökats. Samtidigt avlägsnas de två undantagen för villor under 130 kvadratmeter och flerfamiljshus i södra Sverige.
  • O20: Ftalat DIUP tillsattes till undantagsformationsförband utomhus.
  • Bilaga 7 och 8 har uppdaterats.

  Vidare har kriterierna förlängts med 21 månader. Den nya versionen är 3.7 och gäller till 2022-12-31.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

  Ett antal justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • Definitionen av "äldreboende" har förtydligats under rubriken "Vad kan Svanenmärkas?".
  • O6: Produktkategorien "köksfläkt" har tagits bort.
  • O6: Produkttypen "kylskåp i fabrikstillverkade minikök/trinettkök" med krav om minst energiklass A+ har införts.
  • Bilaga 8 har uppdaterats angående begreppet "elkabel".
  • Bilaga 9 har uppdaterats.

  Den nya versionen heter 3.6 och är giltig t.o.m. 2021-03-31.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • O24: Förtydligande angående förbudet mot invändiga ytskikt i PVC, detta gäller även invändiga ytskiktsprodukter som lister, dörrar, socklar och innerdörrar.
  • Undantag för 2-komponentprodukter i driftutrymmen, se definitionen sist under 4.2 underrubrik "byggt på plats kontra prefabricerat".
  • Radonkravet O9 förtydligades men kravnivån är oförändrad.
  • Dagsljuskravet O13 och bilaga 5 förtydligades så att det framgår hur den maximala dagsljusfaktorn och risken för övertemperatur ska verifieras.
  • I krav O16 Klassificering av kemiska produkter infördes undantag så att det är möjligt att använda akrylgolv som massagolv i storkök.
  • Poängkravet P10 kompletterades med två nya poängmöjligheter och en poängmöjlighet togs bort. Samtidigt ändrades kravets namn till "Medvetna produktval".
  • Två nya bilagor infördes. Dels bilaga 12 b som är en hjälp att redovisa andel certifierat trä och dels bilaga 14 som närmare beskriver Gröna grepp.
  • Krav O16, O17 och O20 har justerats för att möjliggöra användande av naftabaserade primers till tätskiktsmontage (låglutande tak, gröna tak, innergårdar/gårdsbjälklag, terrasser och liknande) och till rörelsefogar utomhus samt till taklim.
  • Krav O22 har justerats så att elinstallationsrör får innehålla viss halt av bromerade flamskyddsmedel. Gränsvärden finns inskrivna i kravet och innehållet ska verifieras med jonkromatografi.
  • Undantaget för den angivna bromerade kopolymeren av butadien och styren i cellplastisolering har permanentats under de förutsättningar som finns angivna i krav O22.
  • Krav O25 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material har justerats avseende aluminium. Justeringen innebär en förändring av definitionen av vad som betraktas som pre-konsument återvunnet material och samtidigt har procentsatsen justerats från 30 till 40 %.
  • Energikravet för Finland har justerats eftersom en ny förordning från Miljöministeriet om byggnaders energiprestanda trätt ikraft. Och energikravet för Sverige likaså eftersom nya energiregler trätt i kraft i BBR 25.

  Förutom ovan nämnda justeringar av kriterierna har de förlängts med 12 månader till den 31 mars 2021. Den nya versionen heter 3.5.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • O17: Undantag för ämnet glyoxal (Cas-nr 107-22-2) upp till 100 ppm i slutprodukt under förutsättning att pH-värdet i slutprodukten överstiger pH 8.
  • O20:Primers i rörelsefogar utomhus får innehålla flyktiga aromatiska föreningar upp till 15 viktprocent.
  • O20:Undantagen för tennorganiska katalysatorer justeras så att de baseras på halt i härdsystemen. Två nivåer är fastställda. En lägre (0,2 %) i polyuretanbaserade produkter respektive en högre (0,5 %) i produkter av silikon, MS-polymer och epoxipolymer.
  • O26:Kravet kompletteras med ett undantag som gör det möjligt att använda koppar i tappvattenledningar i driftutrymmen såsom t.ex. pannrum, undercentraler och maskin-/teknikrum.
  • O28:Kravet kompletteras med att utfackningsväggar och råspont/underlagsspont i trä ingår i kravet som ska vara tillverkad av certifierad träråvara och komma från spårbarhetscertifierad leverantör.

  Samtidigt förtydligades text i krav O2, O14, P11. Den inledande beskrivande texten i avsnitt 4.2 Kemisk produkt och "Följande gäller för cement och betong" förtydligades också. Textförtydliganden innebär inga ändringar i kravnivå utan syftar enbart till att öka tydligheten.

  Den nya versionen heter 3.4 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Flertalet justeringar och förtydliganden har införts i kriterierna:

  • O3: Poängsumman sänks med en poäng för samtliga byggnadskategorier, men enbart i Finland. Orsaken är främst att tillgängligheten på Svanenmärkta produkter är betydligt lägre i Finland, vilket gör det svårare att plocka poäng.
  • O4 och bilaga 4: Kompletteras med Svenska Boverkets föreskrift BEN 1.
  • O10: Förtydliganden görs i krav O10 Fuktförebyggande arbete
  • O15: Kursiv förklaringstext tas bort eftersom den upplevts som förvirrande.
  • O22: Fogband, tejp och liknande tätningsprodukter har omfattats av våra krav och används i relativt stor utsträckning vid normalt byggande. Därför justeras text under bagatellgräns och i bilaga 8
  • P5: 1 poäng för termostatblandare med dusch i energiklass B införs
  • P11: Kuverttexten tas bort och istället hänvisas till O28.

  Den nya versionen heter 3.3 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Fyra justeringar har införts i kriterierna:

  • O12 Ljudmiljö (endast byggnader för förskola och skola): För att utjämna skillnader i kravnivåer i ljudstandarder justeras kravet till att för Norge, Danmark och Finland gälla: krav på ljudklass B för efterklang samt en valfri ljudparameter. Övriga parametrar klass C. Samtidigt ändras hänvisningen för Danmark till "overholdelse af Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk Indeklima)".
  • O22 Oönskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och byggmaterial: På grund av resthalter av styrenmonomer i råvara och även i slutprodukt (isoleringen) är ett undantag införts från det generella kravet på att en förorening inte får överstiga 100 ppm nödvändigt. I EPS och XPS isoleringsmaterial tillverkad av polystyren får styren som restmonomer ingå i maximalt 1000 ppm i polystyrenet (dvs i råvaran).
  • O28: Ett undantag från det generella kravet på Spårbarhetscertifiering av träleverantör (CoC-certifiering) har införts i krav O28.
  • O13 Dagsljus: En justering i krav O13 Dagsljus har införts. Undantaget gäller förskolor som byggs i bottenvåningen på ett flerbostadshus. Dessa förskolor kan uppfylla dagsljusfaktor motsvarande nationellt myndighetskrav på dagsljus istället för Svanens krav för friliggande förskolor som är lite ambitiösare.

  Den nya versionen heter 3.2 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  • O16: Ett undantag har införts i krav O16, Klassificering av kemiska produkter. Undantaget gör det möjligt att använda kemiska ankare som är klassificerade H400, vid montering av armeringsjärn i betongkonstruktioner i flerbostadshus.
  • O22: Ett undantag har införts i krav O22, Oönskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och byggmaterial. Undantaget gör det möjligt att använda cellplastisolering som är flamskyddad med bromerad kopolymer av styren och butadien, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Undantaget är tidsbegränsat till 2017-12-31.

  Den nya versionen heter 3.1 och är giltig t.o.m. 2020-03-31.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Nordisk Miljömärkning fastställde version 3.0 av kriterierna för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola den 9 mars 2016. Version 3.0 av kriterierna är giltig t.o.m. 2020-03-31.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kommunicera din Svanenmärkta byggnad

Riktlinjer för vad och när du kan kommunicera

Läs mer

Kontakta mig för mer information