English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Vincent Stanley - Patagonia

Filosofi som stärker ditt hållbara varumärke

Patagonia gick från att vara ett litet företag, som sålde kläder till bergsklättrare till att bli ett av världens mest kända, hållbara varumärken. Vi har frågat Vincent Stanley, ”director of philosophy” och som varit med och byggt upp företaget under 45 år, om hans bästa råd till företag som vill göra samma resa. 

 

Vincent Stanley

Vad är ditt bästa råd till företag som vill göra sina verksamhet mer hållbar?

Det första rådet jag skulle ge är att fråga dig själv vad det centrala syftet med företagets verksamhet är. Vad bidrar ni med och hur har ni möjlighet att göra skillnad ur miljöhänsyn?

Mitt andra råd är att se över det arbete som utförs av de personer som jobbar för företaget. Vad gör vi som är bra för miljön och vad som kan vara skadligt. Många företag har långa leveranskedjor, och då blir det förstås svårare att identifiera var deras största miljöpåverkan ligger. Det första steget då blir att identifiera just detta och sedan sluta göra det som är skadligt. Sedan är det förstås väldigt viktigt att fortsätta med förbättringarna – och att dela med sig av sina lärdomar till andra företag.

Skulle du säga att företag som genomför hållbarhetsinsatser har större möjligheter?

Absolut, det leder till att de kommer på olika nya sätt att göra sina produkter. För går man ut med att man ska ta itu med världens stora sociala och miljömässiga problem, då måste det återspeglas i vad företaget gör. Vi på Patagonia uppmanar även våra medarbetare att hjälpa oss med den processen, så det är också en möjlighet för att förbättra företagskulturen.

Hur viktigt är det att ständigt diskutera företagets värderingar och att utbilda anställda för att hålla dessa värderingar levande?

Jag tycker att det viktigaste är hur konsekvent företagets budskap och kultur är. Anställda är väldigt snabba att känna av skillnaden mellan vad företaget säger och gör. Företag måste vara konsekventa när de talar med sina anställda, kunder och leverantörer. De måste ge samma information och grad av insyn om vilka brister som finns, som vad de har lyckats åstadkomma och vad de måste jobba vidare med tillsammans!

Är ett nära samarbete med kunder en bra strategi för att bygga meningsfulla relationer och för att nå ut?

Ja, vi har alltid haft den strategin. I början baserade vi vår affärsmodell främst på återanvändning av produkterna. Det innebar att vi fick möjlighet att kommunicera direkt med våra kunder, och jag tror att vi behöll den vanan när vi växte. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt att göra det vi gör utan den relationen, och jag kan heller inte föreställa mig företaget utan den relationen till kunderna. Det har varit något som har definierat företaget från början.

Vad är ditt råd för företag som vill aktivera sina kunder?

Att ni måste hitta något att kommunicera som är nära kopplat till företagets verksamhet, vad ni gör, vilken vision ni har och vad människor upplever är viktigt för dem.

Det här är en förkortad version av intervjun. Läs hela (sida 62-66) 

bilden säger nyfiken på fler inspirerande texter, klicka här!