English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologsk mångfald?

Biologisk mångfald är variationen bland levande organismer på jorden och hur de samverkar i naturen.

Den biologiska mångfalden är avgörande för att ekosystemet – områden där växter, djur, småkryp och vatten jobbar tillsammans – ska ge oss viktiga tjänster som pollinering, klimatreglering, rent vatten och luft. Vilket i sin tur är viktigt för att naturen ska fortsätta att skapa det vi behöver som till exempel: mat, mediciner, byggnadsmaterial, fibrer till kläder, friluftsliv och turism.

Klimatförändringar, sjukdomar och föroreningar orsakade av människan kan förstöra och begränsa arters livsmiljöer eller orsaka spridning av främmande arter, vilket är ett hot mot den biologiska mångfalden.

Ett bi som suger nektar ur en blomma

Hur arbetar Svanen med biologisk mångfald?

Svanen ställer tuffa krav med fokus på att främja biologisk mångfaldgenom ett resurseffektivt livscykelperspektiv, från råvara till återvinning. Det handlar bland annat om att:

  • Förnybara råvaror, till exempel trä, måste vara hållbart odlade med respekt för den biologiska mångfalden
  • Råvaror ska vara spårbara och dokumenterade från utvinningsplats till slutprodukt.
  • Tropiska träslag tillåts inte för att skydda regnskogen från fortsatt skövling.
  • Minska användningen av jungfruliga material (nyutvunna material) till förmån för resurseffektivisering och återbruk.
  • Begränsa eller förbjuda användning av råvaror som inte har utvunnits eller producerats på ett hållbart sätt.
  • Åtgärder för att främja den biologiska mångfalden, till exempel vid byggen sv Svanenmärkta hus.
  • Begränsa användning av skadliga kemikalier i produkter och tjänster.