English
Favoriter

Triplex Emulsion M, 1130 kg

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 5093 0016
Miljömärkning Svanen
Kategori Tvättmedel för professionellt bruk
Produktgrupp
Kriteriegeneration 3
Varumärke
Licensinnehavare Ecolab ApS