English
Favoriter

Handkerchief Serla 10x10, 3 ply

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3005 0023
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 5
Varumärke
Licensinnehavare Metsä Tissue Slovakia s.r.o.