Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
Hushållsrulle

Mjukpapper 005

Produktgruppen omfattar cellulosabaserat mjukpapper och mjukpappersprodukter för både privat och professionellt bruk. Det innebär att till exempel toalettpapper, köks, köks- och hushållsppapper, servetter, handdukar, ansiktsservetter och näsdukar kan ansöka om Svanenmärkning.  

Svanenmärkningen är ett effektivt verktyg för att producera mjukpappersprodukter med minskad påverkan på miljö och klimat.

Kraven omfattar bland annat:

 • Energi- och klimateffektiv tillverkning med minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser. Fossil olja eller kol är inte tillåtet i produktionen.
 • Alla nyfibrer måste vara spårbara och komma från kontrollerade källor – och minst 70 % av fibrerna måste komma från certifierade skogar eller återvinnas.
 • Gränser för utsläpp till luft och vatten under produktionen.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos de kemikalier som används i produktionen.

Kriterierna för engångsartiklar finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

  Observera att du kan behöva kontakta dina leverantörer och be dem att deklarera komponenter som ingår i din produkt. Hänvisa dem dem till fliken "För leverantörer" nedan.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Allt baspapper som säljs från ett bruk till en konverterare som producerar Svanenmärkta produkter ska ha licens.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Observera att massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter".

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 559 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Allt baspapper som säljs från ett bruk till en konverterare som producerar Svanenmärkta produkter ska ha licens.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Observera att massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter".

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • När dina kunder ansöker om en Svanenlicens kommer de att behöva sina leverantörers hjälp. Alla ingående komponenter i den produkt som ska licensieras, måste deklareras.

  Med komponent menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis kemikalier, laminat, glas eller textilier.

  Massa- och kemikalieleveratörer deklarerar sina produkter i MSA-portalen. Innan får du ett personligt konto för att säkerställa att din information behandlas konfidentiellt.

  Läs mer om hur du gör på Massa- och pappersdeklarationssidorna.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt mjukpapper

  6.0 ⇛ 6.1 Justering av krav

  Den 20 mars 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera krav på energi (O4), genom att tillåta ett alternativt sätt att verifiera kravet. Den nya versionen heter 6.1.

  6.0 Ny kriteriegeneration

  Nordisk MIljömärkningsnämnden beslutade den 21 december 2022 att anta en ny kriteriegeneration av Svanenmärkta mjukpapper och pappersprodukter. Kriteriegeneration 6.0 är gilitig till den 31 december 2027.

  5.9 ⇛ 5.11 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader och gäller nu till den 31 december 2024. Den nya versionen heter 5.11.

  5.9 ⇛ 5.10 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader och gäller nu till den 31 december 2023. Den nya versionen heter 5.10.

  5.8 ⇛ 5.9 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader t.o.m. den 30 juni 2023. Den nya versionen heter 5.9.

  5.7 ⇛ 5.8 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader t.o.m. den 31 december 2022. Den nya versionen heter 5.8.

  5.6 ⇛ 5.7 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader t.o.m. den 31 december 2021. Den nya versionen heter 5.7.

  5.5 ⇛ 5.6 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O24, om retursystem, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader t.o.m. den 30 juni 2021. Den nya versionen heter, 5.6.

  5.4 ⇛ 5.5 Justering av krav

  Justeringar i O4 Energi samt O5 Utsläpp av CO2 för mjukpapperproducenter som inte har egen energiproduktion baserad på förnybara råvaror och inte är anslutna till ett värmekraftverk har införts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.3 ⇛ 5.4 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Redaktionella ändringar har gjorts i krav K3, K8, K24, tabell 3 samt i "årlig rapportering". Krav K26, om marknadsföring, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts t.o.m. den 31 december 2019. Den nya versionen heter, 5.4.

  5.2 ⇛ 5.3 Justering av krav

  En förändring av produktgruppsdefinitionen samt en ändring av K9 har genomförts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.1 ⇛ 5.2 Förlängning av krav

  Svanens kriterier för mjukpapper har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 5.2 är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.0 ⇛ 5.1 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Sekretariatsledarmötet beslutade den 15 maj 2013 att förlänga kriteriernas giltighet med 24 månader. Den nya versionen heter 5.1 och gäller till den 31 december 2016.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information