English
Favoriter

GP Ultra Plus, 6LR61/6LP3146 (9V)

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3001 0007
Miljömärkning Svanen
Kategori Engångsbatteri
Produktgrupp
Kriteriegeneration 4
Varumärke
Licensinnehavare GPBM Nordic AB