English
Favoriter

Toilet paper white, pink, - base paper VF, PM1, PM2

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3005 0023
Miljömärkning Svanen
Kategori Baspapper för konvertering
Produktgrupp
Kriteriegeneration 5
Varumärke
Licensinnehavare Metsä Tissue Slovakia s.r.o.