English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Världens första Svanenmärkta kateter

Världens första Svanenmärkta kateter

Det svenska företaget Wellspect har klarat Svanens krav och är först i världen med att erbjuda hälsovården Svanenmärkta katetrar. Bara i Sverige säljer de ca 11 miljoner av dessa intima hjälpmedel som nu lever upp till tuffa miljö- och hälsokrav. Svanenmärkningen förenklar för de upphandlare och inköpare som vill ställa tuffa miljökrav.

I Sverige säljs det ca 21 miljoner förfyllda hydrofila tappningskatetrar om året,  varav ca 11 miljoner numera är Svanenmärkta från Wellspect, som är branschledande.

– Vi är stolta över alla våra miljöinitiativ i produktion, materialval och i våra krav på leverantörer. Men det är dock svårt att synliggöra på egen hand. Svanen är en välkänd märkning som kan leda till ökad medvetenhet och göra det enklare för användare av våra katetrar att göra ett bättre val för miljön, säger Pär Ottosson, Product Manager Nordic, Wellspect Healthcare.

– Svanen gör det lättare i både de små och de stora inköpen. För upphandlare är Svanen en hjälp eftersom vi tar fram tuffa miljökrav, som vi dessutom skärper och följer upp regelbundet. Just uppföljning av miljökrav är något som upphandlare kan ha svårt att hinna med, men där hjälper märkningen till, säger Sofia Lindqvist, rådgivare på Miljömärkning Sverige.

Fakta om Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. I Sverige känner 97 % av befolkningen till Svanen. Tilliten till Svanen, som är en oberoende tredjepartscertifiering, är hög: 61 % litar på Svanen.

Bara 22 % av konsumenterna litar på när företagens marknadsför produkter med använder argument som “miljövänlig”, “hållbar” eller “klimatneutral” (IPSOS 2022) Greenwashing: ny undersökning visar att konsumenter inte litar på grön reklam (svanen.se)

Fakta om Svanens krav:

  • Förbud mot PVC, ftalater och latex.
  • Kemikalier klassade som miljöskadliga, giftiga, allergiframkallande, misstänkt hormonstörande och CMR (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) får inte tillsättas plasten eller vara del av limmet. 

Läs mer om Svanens krav på Engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk 

Läs mer om upphandling med Svanen Inköp & upphandling - svanen.se

Hitta  Wellspects produkter Wellspect AB (svanen.se)

För mer information:

Sofia Lindqvist, rådgivare +46 (0)8-55 55 24 69, sofia.lindqvist@svanen.se

Pär Ottosson, Product Manager Nordic, Wellspect Healthcare, par.ottosson@wellspect.com

För frågor om upphandling: Björn Knutsson, försäljningschef på Wellspect Healthcare,

bjorn.knutsson@wellspect.com

Bildtext: 

Katetern LoFric är Wellspects storsäljare och de Svanenmärkta, förfyllda hydrofila tappningskatetrarna finns i modellerna LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Elle, LoFric Hydro-Kit och LoFric Primo.