Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Första Svanenmärkta renoveringen i Ronneby sparar klimat, miljö och miljoner

Första Svanenmärkta renoveringen i Ronneby sparar klimat, miljö och miljoner

Ronnebyhus och Peab är först i Sverige med att klara Svanens krav för renovering. När Ronnebys kommunala bostadsbolag lät renovera Flygarbostäderna från 1950-talet istället för att riva, så sparade de in på miljö, klimat och pengar.

I köket har de typiska lutande skåpen bevarats liksom fönsterbrädorna. Fönstren har renoverats. Ronnebyhus har sparat 15 miljoner SEK genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt. En god nyhet för hyresgästerna då hyran blir 30 % lägre än vad den hade blivit vid nyproduktion.
I köket har de typiska lutande skåpen bevarats liksom fönsterbrädorna. Fönstren har renoverats. Ronnebyhus har sparat 15 miljoner SEK genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt. En god nyhet för hyresgästerna då hyran blir 30 % lägre än vad den hade blivit vid nyproduktion.

15 miljoner SEK har sparats genom renoveringen. Istället för att riva och bygga 18 nya lägenheter, så kunde alla 27 lägenheterna renoveras för samma belopp. Dessutom finns den historiska charmen från 1950-talets design kvar till exempel på köksskåpgarderober, fönster och entrépartier.

– Vi har återbrukat så mycket som möjligt och ansträngt oss för att hitta Svanenmärkt material. Det var en utmaning för många underleverantörer, men det har bidragit till att de bytt till miljömässigt bättre produkter. Genom att renovera istället för att riva och bygga nytt så blev det fler lägenheter, mindre miljöpåverkan, och inte minst lägre månadshyra för de boende, säger Martin Lindström, tf fastighetschef  Ronnebyhus.  

Renoveringen lever upp till skarpa miljökrav, säkrar en god inomhusmiljö och låg energianvändning. Svanens krav ställs ur ett livscykelperspektiv:
– Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser för att nå klimatmål. Vi måste bli bättre på att ta vara på våra resurser för att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Det här projektet är ett mycket bra exempel på återanvändning av byggprodukter och material. Vi gratulerar Ronnebyhus och Peab till att de är först med att klara Svanens krav för renovering, säger Kirsikka Englund, rådgivare på Miljömärkning Sverige.  

Att behålla husets stomme och fasad samt att renovera fönster har gett en betydande klimatbesparing jämfört med att riva och bygga nytt.

– Vi har i alla led, från planering till färdig produkt, fått en djupare förståelse för de bakomliggande processerna och vikten av rätt materialval. Vi har behövt tänka utanför boxen för att nå största möjliga miljönytta till rätt peng. Många är t.ex. vana vid att man alltid byter ut alla fönster när man renoverar. Här fick vi en betydligt större klimatnytta när vi renoverade fönstren och tillförde ett extra energiglas. Vi hittade också en alternativ stamlösning, som var billigare än den som först var planerad, säger Martin Niemann, projektchef på Peab, som var entreorenör i projektet.

Enligt Peabs beräkningar har projektet undvikit en klimatpåverkan på 660 ton CO2e. För att få en bild av storleken på besparingen har Peab jämfört med gipsskivor. Om man skulle stapla gipsskivorna på varandra, skulle det motsvara den sammanlagda höjden av 10 stycken byggnader som Turning Torso i Malmö.  

null
Så har Peab jämfört klimatpåverkan mellan renovering och rivning/nyproduktion: Projektet har genom att bevara byggdelarna husunderbyggnad, stomme och fasad undvikit en klimatpåverkan på 251 kg CO2e / m2 bruttoarea vilket för projektet ger totalt ca 660 ton CO2e. (Utifrån Boverkets referensvärden för nyproduktion1). Det motsvarar 2 936 ton gipsskivor, antal gipsskivor 151 010 st. Om gipsskivorna staplades på varandra skulle det motsvara 10 Turning Torso, en 190 m hög byggnad i Malmö.

Källor: Byggmaterial – gips källa klimatpåverkan: Boverkets klimatdatabas för Gipsskiva, standardskivamått gipsskiva: 900*2400*12,5 mm. Boverkets klimatdatabas - Klimatdeklaration - Boverket Källa: Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 3, 2023. KTH på uppdrag av Boverket FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Så har Ronnebyhus räknat-  besparing utifrån medelvärdet av nyproduktion med flerbostadshus:

  • Kostnaden för att bygga nya lägenheter ligger på ca 2,2 miljoner SEK eller 32 000 SEK m2 BOA, kostnaden för detta projekt ligger på ca 1,4 miljoner SEK/lgh eller 24 000 SEK/m2 BOA.
  • 27 lägenheter kunde renoveras för samma belopp som det hade kostat att bygga 18 nya lägenheter. Källa: Ronnebyhus

Svanens krav för renovering:

  • Inventering innan renoveringen så att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall omhändertas korrekt
  • Låg energianvändning efter renovering
  • God innemiljö genom krav på fuktsäkerhet, luftkvalitet och radon.
  • Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav som säkrar låga emissioner av farliga kemikalier.
  • Främjar återbruk av byggprodukter och material
  • En materialloggbok för att säkerställa spårbarhet .
  • En kontrollerad byggprocess

Läs mer:

Renovering 102 (svanen.se)

För mer information, kontakta:

Svanen: Kirsikka Englund, Miljömärkning Sverige,08-55 55 24 70 Kirsikka.Englund@svanen.se

Ronnebyhus : Martin Lindström, Tf Fastighetschef 0457-617 064, martin.lindstrom@ronnebyhus.se

Peab: Martin Niemann, projektchef. 0733-37 17 48
martin.niemannn@peab.se

null
Nu har det första Svanenmärkta renoveringsprojektet invigts på Peder Holmsgatan. Ronnebyhus är först med att klara Svanens krav. fr v Kirsikka Englund, Miljömärkning Sverige och Martin Lindström, Ronnebyhus Foto: Anna Peterson, Ronnebyhus. Pressbild Ronnebyhus