English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Renovering 102

Svanenmärkt renovering är ett bra verktyg för att säkra att renoveringsprojekt blir utförda med skarpa miljökrav, god kvalitetssäkring och med hänsyn till en god inomhusmiljö.

En Svanenmärkt renovering garanterar att den renoverade byggnaden har:

 • låg energianvändning efter renovering
 • god innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier
 • inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt
 • byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav.
 • främjat återbruk av byggprodukter och material

De byggnadstyper som kan genomgå Svanenmärkt renovering är småhus, flerbostadshus, byggnader för skola och förskola samt kontorsbyggnader.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett Renovering.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta renoveringen betalas per projekt och är en engångsavgift som baseras på dess entreprenadkostnad Avgiften är 0,15 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad upp till 10 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad för den del som överstiger 10 miljoner EUR.
  Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.
  Minimiavgift per renoveringsprojekt 6 228 EUR.
  Minimiavgift om ingen renovering påbörjas eller avslutas under året 2 076 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning (nya renoveringsprojekt) 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

  Gäller från den 1 januari 2019 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta renoveringen betalas per projekt och är en engångsavgift som baseras på dess entreprenadkostnad Avgiften är 0,15 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad upp till 10 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad för den del som överstiger 10 miljoner EUR.
  Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.
  Minimiavgift per renoveringsprojekt 6 000 EUR.
  Minimiavgift om ingen renovering påbörjas eller avslutas under året 2 000 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning (nya renoveringsprojekt) 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt renovering

  1.2 ⇛ 1.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 1.3, är giltig t.o.m. 30  juni 2023.

  1.1 ⇛ 1.2: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O14 (renoveringsklass för Danmark) och krav O22 (D4, D5 och D6 undantas som restmängd från produktion av silikonpolymerer med ≤ 1 000 ppm vardera). Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 31 December 2021.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O16 och bilaga 8. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  1.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Renovering beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 9 november 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig till den 31 december 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer