English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Renovering 102

Svanenmärkt renovering är ett bra verktyg för att säkra att renoveringsprojekt blir utförda med skarpa miljökrav, god kvalitetssäkring och med hänsyn till en god inomhusmiljö.

En Svanenmärkt renovering garanterar att den renoverade byggnaden har:

 • låg energianvändning efter renovering
 • god innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier
 • inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt
 • byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav.
 • främjat återbruk av byggprodukter och material

De byggnadstyper som kan genomgå Svanenmärkt renovering är småhus, flerbostadshus, byggnader för skola och förskola samt kontorsbyggnader.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift (när nya kriterier beslutas) 15 000 SEK exkl. moms.
  Utvidgning av befintlig licens (nya renoveringsprojekt) 15 000 SEK exkl. moms.

  Licensavgift

  Licensavgift (betalas per projekt) 0,15 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad exkl. moms.

  Minsta avgift per renoveringsprojekt är 60 000 SEK exkl. moms.

  Renoveringsprojekt där entreprenadkostnaden överstiger 100 miljoner kronor sjunker licensavgiften på det överskjutande beloppet till 0,05 %.

  Halva licensavgiften faktureras vid renoveringens början och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.
  Minimiavgift om ingen renovering påbörjas eller avslutas under året 20 000 SEK per år exkl. moms

   

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa*) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa*)

  25 000 SEK exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt renovering

  1.2 ⇛ 1.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 1.3, är giltig t.o.m. 30  juni 2023.

  1.1 ⇛ 1.2: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O14 (renoveringsklass för Danmark) och krav O22 (D4, D5 och D6 undantas som restmängd från produktion av silikonpolymerer med ≤ 1 000 ppm vardera). Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 31 December 2021.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O16 och bilaga 8. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  1.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Renovering beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 9 november 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig till den 31 december 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett Renovering.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Konstantinos Litsios Rådgivare +46 (0)8 55 55 24 91 konstantinos.litsios@svanen.se