English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Renovering 102

Svanenmärkt renovering är ett bra verktyg för att säkra att renoveringsprojekt blir utförda med skarpa miljökrav, god kvalitetssäkring och med hänsyn till en god inomhusmiljö.

En Svanenmärkt renovering garanterar att den renoverade byggnaden har:

 • låg energianvändning efter renovering
 • god innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier
 • inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt
 • byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav.
 • främjat återbruk av byggprodukter och material

De byggnadstyper som kan genomgå Svanenmärkt renovering är småhus, flerbostadshus, byggnader för skola och förskola samt kontorsbyggnader.

 • Avgifter, giltiga fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift (när nya kriterier beslutas) 15 000 SEK exkl. moms.
  Utvidgning av befintlig licens (nya renoveringsprojekt) 15 000 SEK exkl. moms.

  Licensavgift:

  Licensavgift (betalas per projekt) 0,15 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad exkl. moms.

  Minsta avgift per renoveringsprojekt är 60 000 SEK exkl. moms.

  Renoveringsprojekt där entreprenadkostnaden överstiger 100 miljoner kronor sjunker licensavgiften på det överskjutande beloppet till 0,05 %.

  Halva licensavgiften faktureras vid renoveringens början och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.
  Minimiavgift om ingen renovering påbörjas eller avslutas under året 20 000 SEK per år exkl. moms

   

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa*) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa*)

  25 000 SEK exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt renovering

  1.2 ⇛ 1.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 1.3, är giltig t.o.m. 30  juni 2023.

  1.1 ⇛ 1.2: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O14 (renoveringsklass för Danmark) och krav O22 (D4, D5 och D6 undantas som restmängd från produktion av silikonpolymerer med ≤ 1 000 ppm vardera). Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 31 December 2021.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O16 och bilaga 8. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  1.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Renovering beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 9 november 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig till den 31 december 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att ert projekt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige.

  När er tjänst har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Ladda ner ansökningsblanketten

  När en ansökan inkommer till Miljömärkning Sverige kommer ni att bli tilldelade en rådgivare och så småningom också kallade till ett uppstartsmöte.

  Husproduktportalen

  De nya material som tillförs den renoverade byggnaden måste uppfylla Svanens krav. Vi ställer krav på byggprodukter, byggvaror, material och kemiska produkter.

  Produkter som är märkta med Svanen eller EU-Blomman är automatiskt godkända att ingå i en Svanenmärkt renovering. Övriga produkter måste dokumenteras och godkännas separat. Det sker genom att det ansökande företaget sätter samman en lista över de material som avses användas i Husproduktportalen.

  Samma krav ställs på material till nyproducerade hus, och därför används samma Husproduktportal.

  Nordisk Miljömärkning har tagit fram en produktmatris som kan vara till stor hjälp när det gäller att ta reda på vilken inforamtion som måste redovisas när produkterna deklareras.

  Ladda ner produktmatrisen

  Vi har även tagit fram generella insuktioner för portalanvändare som bland annat förklarar skillnaden mellan en listad produkt och en Svanenmärkt produkt och ger en tydlig förklaring över vad registreringen av produkter innebär.

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Konstantinos Litsios Rådgivare +46 (0)8 55 55 24 91 konstantinos.litsios@svanen.se